https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 23.07.2024 16:41:20 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez !


Milliyet gazetesi yayını Türkçe sözlükte; “yalapşap” veya “yalap şalap” deyimlerinin karşılığı için  baştan savma, üstünkörü, yarım yamalak. tanımları yazmaktadır.

CHP üst yönetimi, son seçim yenilgisinin ardından kısa bir değerlendirme sürecini takiben. önce MYK üyeleri genel başkana istifalarını sundular, Genel başkan istifaları, erken olduğu gerekçesi ile kabul etmedi, ardından Parti Meclisi toplandı ve daha geniş çerçeveli, değerlendirmeler sonucunda. MYK üyelerinin istifasına, karar verildi, genel başkan Kılıçdaroğlu’na yeni bir MYK oluşturması için yetki verildi. Ayrıca geçtiğimiz Yılda yapılması gereken, genel seçimler nedeniyle ertelenen, kongrelerin ve Kurultayın, yasal zorunluluk nedeniyle, bu yıl içinde yapılmasına karar verildi ve Kongreler takvimi hazırlanarak yayınlandı. 

İlan edilen kongreler takvimi şöyle; 06 haziran kongreler takviminin ilanı, 25 haziran – 03 temmuz üye çizelgelerinin askı süresi ve nerleşmesi, 03-30 Temmuz ilçe kongreleri mahalle delegelerinin seçimleri, 05 Ağustos–10 Eylül ilçe kongrelerinin ve 16 Eylül-15 Ekim  il kongrelerinin yapılması. Bu aşamadan sonra Parti Meclisi kurultay tarihine karar verecek. Görüldüğü gibi bu takvim sıkıştırılmış bir genel kurullar maratonu  

Buna karşılık CHP’nin önünde iki ölümcül gündem maddesi var. Birincisi CHP’de geçmişin muahsebesini yapma zorunluluğunun inkar edilemeyecek kadar açığa çıkması. Erinden mareşalına (sırada üyeden genel başkanına) kadar herkes değişim istiyor. Bu çok boyutlu bir irdeleme, sorgulama, eleştiri, özleştiri, durum analizi (Dünya – Türkiye), ve geleceğin kurgulanması bir senteze ulaşılmasını gerektiriyor. Herkes değişim istiyor da kim nereye doğru, ne kadar değişim istiyor? Maksut bir de acaba rivayet bir mi ?. ikinci ölümcül gündem maddesi  Mart 2024’te yapılacak yerel yönetim seçimlerine hazırlanmak.  Kongreler maratonundan hemen sonra yerel seçimler maratonuna koşulacak. 

Bu iki ölümcül gündem maddeleri, iki seçim arasına sıkıştırılmış kongreler maratonunda sağlıklı bir şekilde müzakere edilemez. Geçmişe yönelik verilecek hükümler, geleceğe yönelik tasarımlar gerçekçi de olmayacaktır, hukuken de ahlaken de, siyaseten de tartışmalı olacaktır. Bu hüküm ve tasarımlara dayanarak seçilecek yönetimlerin ahlaken de hukuken de, siyaseten de mesrulukları tartışılır olacaktır. Bu kongeler, daha once, zamanında yapılması gereken, yanlış olarak ertelenen kongreler sürecini telafi etmek üzere yapılmaktadır. Kapanma riskini bertaraf etmek için yapılmaktadır.Yani koşullar normal olsaydı, geçmişe yönelik muhasebe ve geleceğe yönelik tasarımlar yerel seçim sonrasına ertelenecekti . 

Bu yüzden bu kongrelerin yapılış tarzını yalapşap (yalap şalap) olarak niteledik. Yasak savma kongresidir, zaman uygun değildir, mekan uygun değildir, üye ve seçmen kitlesinin ruhsal durumu müsait değildir. Bu kongrelerin partinin geçmişine yönelik ve geleceğine yönelik bağlayıcı kararlar almaması gerektiğini aşağıdaki nedenlere dayanarak öneriyorum. 

Birinci neden; sezon tatil sezonu, kongreler üye katılımı çok düşük ve seçmenelerimizin  izlemesi de aynı şekılde düşük katılımlı olacaktır. 

İkinci neden, önümüzdeki yerel seçimlerin etkisi. Halk arasında bir deyiş vardır; “iki bayram arasında düğün yapılmaz “ derler. Bunu siyasete üyarlarsak iki seçim arasında kongreler yapılmaz diyebiliriz. Kongreler, yerel seçimlere hazırlanan aday adaylarının kariyer şovlarına dönüşecek, partinin can alıcı sorunları tartışılamayacaktır, gündeme getirenleri de dinleyen olamayacaktır. 

Üçüncü neden; partinin esas can alıcı sorunları tartışılsa bile eksik kalacaktır, yerel seçimlerin sonuçları görülmeden yapılacak değerlendirmeler eksik olacaktır.Yerel seçimin verileri eksik olarak tezler, teoriler üretilecektir. Üstat Sherlock Holmes şöyle diyor “Elinizde yeterli veriler yoksa, eksik verilerle TEORİ kurmayın, böyle yapanlar, teorileri ile gerçek arasında uyumsuzluk , çelişki gördükleri zaman teorilerini gözden geçirmeyi düşünmezler, gerçekleri eğip bükerek teorilerine uydurmaya çalışırlar…“ Partimizin ve ülkemizin can alıcı sorunlarını tartışsak bile yarım iş yapmış olacağız.Yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, aynı konuları tekrar gündem olacak..   

Dördüncü neden; toplumsal ruh sağlığımızla.ilgili. Seçim sonuçları, hem parti üyeleri üzerinde hem de muhalefe oy veren seçmenler kitlesi üzerinde  şok etkisi yaratmıştır. Kitlesel bir ruhsal çöküntü, travma hali yaşamaktadır. Sinirler gergin, öfkeli, gelecek kaygıları, ümitsizilik, çaresizlik, terkedilmişlik, yalnızlık gibi travmatık duygular tavan yapmış durumda. Ciddi ve sorumlu bilim insanları, bu topumsal tarvamatik ruh sağlığı sorunu üzerine eğilerek toplumu aydınlatmaya çalışıyorlar. 

Haftalık Oksijen gazetesinde (sayı 126) sayın Prof. Dr. Selçuk Şirin yazdığı “Seçim sonrası stres bozukluğu nedir ? Nasıl başa çıkılır?” Başlıklı yazısı ile toplumu aydınlatmaya çalışmıştır. Aynı yazıda sayın Şirin, bu travmatik ruh halinin 6 şubat depreminin yarattığı toplumsal travmayla karşılaştırılabileceğini saptıyor, ondan daha yaygın olduğunu ifade ediyor. Sayın Prof. Dr. Yankı Yazgan’la beraber, gazete Oksijen için hazırladıkları “Deprem sonrası toplumsal travma” konulu raporu okuyucularına tavsiye ediyor. Benzer bir çalışmayı Doç Dr. Sinan Alper blogunda yazdığı “kaybedilmiş seçimin sosyal psikolojik otopsisi” başlıklı yazıs ile gündeme getiriyor.   

Psikologların, felsefecilerin, mantık bilimcilerinin, yönetim bilimcilerinin sık sık tekrarladıkları bir tavsiye vardır. “Aşırı duyguların etkisi altında iken önemli kararları almayın, erteleyin, böyle durumlarda duygularınınz aklınızı baskılar, rasyonel kararlar alma olasılığınız azalır, irrasyonel kararlar verme riskiniz artar…“ Bu kural olumlu duygular için de geçerlidir, olumsuz duygular için de geçerlidir.Halk arasında bir deyiş vardır. “aşkın gözü kördür” denir. Aynı şekilde bunun tersi de doğrudur, nefretin de gözü kördür. 

Şu anda yapılacak yalap-şap kongrelerle CHP'nin sorunlarına çözüm bulunamaz. Parti üyeleri ve seçmenler yenilginin ezikliği, hayal kırıklığı ile travmatik bir ruh hali, bir depresyon hali yaşamaktadırlar. Bu halde yapılacak kongrelerin sağlıklı bir bilgi ve düşünce alışverişi ortamı olması olasılığı  çok düşüktür. 

Son neden olarak; bir ihtimal daha var. Yerel seçimler erkene alınabilir. Ekonominin başındaki Mehmet Şimşek acı reçetelerini uygulayamamaktan şikayetçi. "Keske yerel seçimler yarın olabilse " diye medyaya dert yanıyor. Yerel seçimlerin erkene alınması, kitapta yeri bulunursa, sürpriz olmaz. 

Şu anda planlanmış ve takvimlenmiş olan kongreler ve kurultayın gündemi bu gerçekler gözönüne alınarak saptanmalıdır. Bu konuda benim önerim aşağıdadır.


2023 CHP KONGRELER ve KURULTAY GÜNDEM ÖNERİSİ: 
1- Yasal mevzuat gereği yapılması zorunlu gündem maddeleri.
2- 2024 martında yapılacak yerel seçimlere hazırlık çalışmaları. Bu gündemde geçmiş seçim deneyimleri zaaflar, hatalar ve eksikler tespit edilmeli, görüş ve öneriler tartışılmalıdır. Bu tartışmalar yerel yönetimler seçimi pratiğinin ihtiyaçlarına çözüm arayışları ile sınırlı olmalıdır.
3- KURULTAY yeni seçilecek parti yönetimine; içeriği, gündemi, takvimi tanımlanmış bir OLAĞANÜSTÜ KONGRELER VE KURULTAY 2024 düzenleme DİREKTİFİ VEREN bir karar almalıdır. Bu kongrelerde dünyamızın ve ülkemizin sorunları çözüm önerileri, bunlar bağlamında CHP’nin ideolojik –politik hattı (ekseni), programı-tüzüğü ve stratejileri, eylem ve söylemleri, örgütsel sorunları, geçmişin muhasebesi, geleceğin tasarlanması vbg tüm sorunları masaya yatırılmalıdır. Bunun için de şöyle bir takvim uygulanmalı. 
- 2024 Nisan- Eylül dönemi:  İlçe, il ve genel merkez düzleminde üyelerin, seçmenlerin, sendikaların, meslek odalarının, STK’ların, akademinin, medyanın vbg katkı ve katılımları ile; konulu çalıştaylar, kongreler, konferanslar, seminerler vbg dizi etkinliklerle bir BEYİN FIRTINASI süreci örgütlemesi yapılmalıdır.       
- Bu sürece paralel olarak üye kampanyası yürütülmelidir. Üyelikler güncellenmeli, kongreler süreci için üye listeleri tamamlanmalıdır. (AKP aldığı oy sayısının yarısı kadar seçmenini üyelik şemsiyesi altında toplamış, CHP’de bu oran onda bir (1/10). Tabii bunun doğal sonucu AKP son seçimlerde sahada 3 milyon kişi görevlendiyor CHP 241 bin kişi… )
- 2024 Eylül, Ekim, Kasım: Mahalle delege seçimleri (tüm üyelerin katılımı ile olmalı) + İlçe kongeler+ il kongreleri’nin yapılması. 
- 2024 Aralık : CHP genel kongresi yani KURULTAY’ın yapılması..   
.
Bu konuda 1965 – 76 aralığında CHP’nin geçirdiği yenileşme sürecinin arkasında; dönemin en seçkin cumhuriyet aydınlarıının, akademinin, sivil toplumun, partinin üyelerinin ve  seçmenlerinin katkı ve katılımları ile yürüyen 10 yıllık bir beyin fırtınası süreci vardır. Arkasında yoğun bir entellektüel emek ve siyasal pratik deneyimi vardır. Dolayısıyla halkımız bu emeği yüzde 40’I aşan desteği ile ödüllendirmiştir. Bu tarihsel deneyimin dersleri çalışılmalıdır. Baykal’ın Yeni SOL’nun da, Kılıçdarğlu’nun YCHP’sinin de arkasında böyle bir emek ve beyin fırtınası yoktur. EMEKSİZ YEMEK YOK. Bunu öğrenelim artık. 
AHMET AKKÜÇÜK / 21.06.2023 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 22.06.2023 09:17:20 / Okunma = 63924

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (780)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (1041)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (19172)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (18626)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (23394)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (18247)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (19189)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (19342)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (19671)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (22448)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (22741)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (26402)
Kelaynaklar Kelaynaklar (30245)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (27326)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (27377)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (32803)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (29986)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (30119)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (31610)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (33744)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (31685)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (31835)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (31158)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (31539)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (32198)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (30696)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (32948)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (35098)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (33472)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (34576)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (35365)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (35967)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (32017)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (33325)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (33876)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (36432)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (32911)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36369)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (34883)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (35852)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (34069)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (37171)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (35062)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36855)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (43670)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (38730)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (35435)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (35480)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (40375)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (38113)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (37133)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (43723)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (43338)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (38782)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (41777)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (37487)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (35910)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (38418)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (42153)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (42673)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (36729)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (49484)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (40441)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (41739)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (47044)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (48555)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (52698)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (50108)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (57614)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (54142)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (50409)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (50853)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (47523)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (50448)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (63302)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (77657)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (47600)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (54007)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (67443)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (46516)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (57223)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (51801)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (45859)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (56020)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (51200)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (51671)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (48786)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (50483)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (55867)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (57685)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (52216)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (58053)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (52478)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (64616)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (57895)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (54036)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (56627)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (50178)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (49926)
Rumların “çözüm” modeli! Rumların “çözüm” modeli! (49224)