https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.07.2024 04:29:28 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

Araba devrilmeden yazdıklarım.

14-28 Mayıs seçimlerinden 1,5 yıl önce; seçim resmen olmasa da fiilen başlayan seçim kampanyasında, CHP yöneticilerine bir uyarı ve öneriler yazısı yazdım, gönderdim. Bu yazıyı açık medya ortamları ile paylaşmadım, sınırlı sayıda partili arkadaşımla paylaştım. Gönderdiğim mesaj ve ekindeki ana metin aşağıdadır.

ÖN mesaj

Saygıdeğer partimizin değerli yöneticileri,

Sayın genel başkanım, 

Sayın Parti Meclisi üyelerim, 

Sayın milletvekillerim, 

Sayın il başkanım (İstanbul il),

Sayın İlçe başkanım (Beşiktaş ilçe)

Önümüzdeki genel yönetim seçimlerinin zamanında mı yapılacağı, yoksa bir baskın seçim mi olacağı belirsizliğini sürdürüyor.  Siyaset  tetikte, her an seçim olacakmış gibi ilan edilmemiş bir seçim kampanyası sürüyor. Bu süreçteki partimizin Stratejisi ve ittifaklar siyaseti üzerine görüş ve önerilerimi ekte gönderdiğim  CHP ‘NİN SEÇİM STRATEJİSİ ve İTTİFAKLAR POLİTİKASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  başlıklı çalışmada sunuyorum. 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. Saygılarımla.

AHMET AKKÜÇÜK / CHP İstanbul - Beşiktaş ilçe örgütü üyesi   

ANA metin

CHP ‘NİN SEÇİM STRATEJİSİ ve İTTİFAKLAR POLİTİKASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Değerli partimizin saygıdeğer yöneticileri ,

Bir CHP üyesi olarak, partimiz politikaları üzerine düşünce ve önerilerimi www.jurnalist.com.tr internet portalında zaman zaman yazıyorum, ayrıca sizlerle de paylaşıyorum. Bu yazımda, özellikle her geçen gün daha güncel hale gelen, seçim stratejimiz ve bu süreçteki ittifaklar siyasetimiz üzerine görüş ve önerilerimi bilgi ve değerlendirmelerinize sunacağım.

Bu yazımda kolaylık için bazı kısaltmalar kullanacağım. Bu kısaltmaların açılımları şöyle: CBHS: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi / GPS : Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem / TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi / AYM : Anayasa Mahkemesi  / 2.YYÇB: ikinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi / CBH: Cumhurbaşkanlığı Hükümeti / CB : Cumhurbaşkanı /  AY: Anayasa / Mİ: Millet İttifakı / Cİ: Cumhur İttifakı / GPSH : Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem  Hükümeti .

I – GENEL SEÇİM  STRATEJİMİZ  VİZYONER BİR İCRA PROGRAMINA DAYANMALIDIR:

Gördüğüm ve anlayabildiğim kadarıyla bütün seçim stratejimiz bir anayasa değişikliği ile CHS’den GPS’ne geçiş mücadelesine odaklanmış durumda. Bu hedef  2.YYÇB’nde tanımlanmış ve bu hedef için çalışıyoruz. Bu bir rejim değişimi sürecidir ve bu değişim Anayasa değişikliği sürecini gerektiriyor, dolayısıyla bu beyanname parlamentonun yani yasama organının görevlerini tanımlayan bir beyanname.  

Oysa önümüzdeki genel seçimde vatandaşın önüne 2 sandık konacak. Bir sandıkta yasama organı parlamentonun  üyelerini seçeceğiz, ikinci sandıkta yürütme organının başı CB seçilecek.  Dolayısıyla seçim stratejimizin 2 program üzerine kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. 2.YYÇB programı ve CBH yürütme (icra ) organının programı. Vatandaş çoğunluğu (avam) ağırlıklı olarak beklentilerini hükümet programında arayacaktır. 2.YYÇB ağırlıklı olarak politika ve entelektüeller dünyası seçkinleri azınlığının (Havas’ın) beklentilerine hitap etmektedir.

Rejim değişikliği yani CBHS’den GPS’ne geçiş süreci, gelecek seçim sonucu oluşacak parlamento aritmetiğine göre uzun veya kısa zaman aralığında mümkün olacak, belki de 1 seçin döneminde mümkün olamayacak, arada yeni seçim(ler) ve referandumla mümkün olacaktır. Bu süreçlerde yapılacak seçim(ler)de ve nihai olarak başvurulacak referandumda, VATANDAŞ BİZE VERDİĞİ İCRA (YÜRÜTME ) GÖEVİNDEKİ PERFORMANSIMIZA göre destek verecek veya desteğini çekecektir.  Gelecek seçimde hem CB’nın hem de yeterli TBMM çoğunluğunun kazanılması halinde AY değişikliğini gündeme almak anlamlı olacaktır. Muhalefetin CB’nı kazandığını varsayarsak, parlamento aritmetiğinin muhtemel bileşimi ve sonuçları şöyle olacaktır:

1-   Muhalefet TBMM’de azınlıkta kaldı. / 2.YYÇB’ni buzdolabına koyup,  yürütme görevindeki başarınızla halkın desteğini arttırmayı hedeflemek, yürütme görevine sıkı sarılmak gerekir.

2-   Muhalefet 300 +1 salt çoğunluk sağladı. / AY değişikliği mümkün değil. Gene 1. maddedeki  yürütme görevine sıkı sarılma gerekir.

3-   Muhalefet 3/5 çoğunluk (360+1 ) sağladı. / TBMM, AY değişikliğini referanduma sunabilir.

4-   Muhalefet 2/3 çoğunluk ( 400+1) sağladı / TBMM, AY değişimini doğrudan yapabilir. (NOT: Bu durumda CB değişime karşı ise referanduma götürebilir.)

Gelecek seçim sonuçları  1 veya 2 seçenekleri ile sonuçlanırsa 2.YYÇB ister istemez geleceğe  ertelenecek, buzdolabına kaldırılacaktır. 3 ve 4 seçeneklerinin oluşması ihtimali çok zayıftır. Muhalefet ( Mİ) CB seçiminde 50 +1 çoğunluğu yakalasa bile, parçalı olarak gireceği Parlamento seçiminde 3/5(%(60+1)) veya 2/3 (400+1) oranlarını yakalama olasılığı son derece düşüktür.  Böyle düşük olasılıklı bir seçeneğe dayanan bir programla seçime katılarak halktan yeterli bir destek almayı mümkün görmüyorum.      

Bu nedenlerle 2.YYÇB’ne paralel olarak, Mİ bileşenleri ile birlikte, vizyoner bir plana dayalı sosyal , ekonomik, stratejik, güvenlik, eğitim, sağlık vbg  sorunları kucaklayan 5 yıllık bir hükümet programı acilen hazırlanmalı ve kamuoyuna deklare edilmelidir. Aynı zamanda bu programı uygulama inanç ve iradesine sahip bir CB adayının da belirlenmesi ve hazırlık yapılması önemle ele alınmalıdır. Velev ki muhalefet parlamentoda AY değişimini yapabilecek bir güç kazandı. Her değişimin bir zamana ihtiyacı var. Anayasaya ve TBMM’nin iç tüzüğüne göre zorunlu süreler var.  GPS’ne geçiş yasalaşıncaya kadar, programı yeni CBH yürütür, GPS’ne geçiş yasalaşınca aynı programı GPSH yürütmeye devam eder. Böyle bir plan ve program, sandığa gidecek vatandaşa  istikrar, gelecek umudu, devlette devamlılık güvencesi verir ve  muhalefetin  iktidar dersini çalışmış, yönetmeye hazır olduğunun göstergesi olur.  Vizyoner bir plan ve programa dayanmayan günübirlik ekonomik – sosyal vaatlerin halk katında inandırıcılığının olmayacağını düşünüyorum. 

Dünyamız kritik bir dönemeçten geçmektedir. İleri Teknoloji Devrimi veya Dördüncü Sanayi Devrimi adları kapsamında Dünya’nın önde giden ülkeleri  harıl harıl Endüstri 4.0, Biyoteknoloji Devrimi, Yeşil Dönüşüm, Digital  Dönüşüm Devrimleri derslerine çalışmaktadırlar. Hem kamu kaynaklarını, hem özel sektör kaynaklarını bu alana seferber etmektedirler.  Bu treni kaçıran milletlerin akıbetleri geçmişte benzer trenleri  kaçırmalarından daha feci olacak, paryalaşacaklardır. Ne eskimiş, tarih dışı kalmış yöntemlerle  ürettiklerini satabilecekler, ne de bu eşiği atlayan milletlerin ürettiklerini satın alabileceklerdir. Yeni hükümet programı bu kritik dönemeçte İleri Teknoloji Devrimi Treni’ni yakalama odaklı bir program olmalıdır.      

Tarih bugünkü iktidar sahiplerini ve muhalefet sahiplerini bu kritik  dönemeçte ülkemizi nereye götürdüklerine göre veya nerede bıraktıklarına göre yargılayacaktır.

Böyle bir programı uygulamak için CBHS daha etkin bir yönetim sistemidir. Bu gerçek de göz önüne alınarak, bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bir atasözümüz “her ŞERde bir HAYIR  vardır.” Der. 

II- İTTİFAKLAR  SİYASETİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER

Partimizin önümüzdeki seçimlere yönelik ittifaklar siyaseti son derece kırılgan bir zemine dayanmaktadır. Kalıcılığı, sürdürülebilirliği ve dolayısıyla inandırıcılığı zayıftır. Buradaki kritik sorun HDP ile olan ilişkilerdir. Seçim stratejisinin lafzen olmasa da zımnen HDP desteğine endekslenmesidir. Bu tutumun mutlaka gözden geçirilmesi  zorunludur.

Muhalefeti destekleyen marjinal entellektüellerin sık tekrarladıkları bir hipotez var, “ Mİ, HDP desteğini alamazsa iktidar olamaz…” söylemi. Bunu sık sık söyleyenler  ve  yazanlar bugüne kadar   “Mİ, HDP desteğini alırsa iktidar olabilir mi ?“ sorusunu cevapsız bırakıyorlar. Çünkü iddiaları gerçekçi değil, HDP’ye biçtikleri misyon konusunda yanılgı içindeler.

HDP masum bir demokratik-siyasi parti değildir. Bölücü silahlı örgütle her düzeyde bağlantıları, dayanışmaları ayan beyan ortadadır.  Bu gerçeği sadece AKP veya MHP’nin propaganda söylemlerinden öğrenmiyoruz. Milletin gözü önünde cereyan eden bizzat HDP yöneticilerinin söz, söylem ve davranışlarında görüyoruz. Gerçek demokrat, barışçı, toplumcu kürt aydınları da bu gerçeği görüyorlar ve söylüyorlar. Kürt kökenli sosyalist aydınlarımızdan Kemal Burkay darbe dönemleri baskıları nedeniyle Türkiye’yi terk etmiş ve yurt dışında yaşamaya mecbur kalmış bir yurttaşımızdır. AKP’nin başlatıp sonra çarşafladığı çözüm  sürecinde Türkiye’ye geldi, Kürt Sorununun çözümüne katkı vermeye çalıştı.  Kürt sorununun silahla çözülemeyeceğini söyleyerek PKK’ya silah bırakma çağrısı yapan konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları nedeniyle HDP – PKK çevreleri tarafından, susturulmaya çalışıldı, mahalle baskısına maruz kalarak Türkiye’yi  terk etmek zorunda kaldı. Kemal Burkay o dönem (2012)  yaptığı bir konuşmada HDP – PKK ilişkisini ve genel olarak Kürt sorununa yaklaşımını şöyle ifade ediyor. (NOT: O zamanki HDP’nin selefi BDP için söylüyor.)

“ BDP özgürce siyaset yapamıyor. BDP, Kandil ve İmralı’dan gelen talimatlara göre hareket ediyor. Farklı sesler yükseldiğinde ise PKK tarafından susturuluyor. Silahların gölgesinde özgürce siyaset yapılamaz. Oysa talepler silahsız dile getirilmeli. Silahlar dışında siyaset yapılsa kürtler daha memnun olur. Çok acılar çekildi. Bu acılar sona ermeli.”…

“ Fırat’ın doğusunda sadece Kürtler öldürülmedi. Oradaki çete ile ters düşen generaller ve albaylar da öldürüldü.”

“Bugün savcıların olayların incelediğini görüyoruz. Bu çok önemli… JİTEM mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Kontrgerilla eylemleri, Özal Suikastı, Eşref Bitlis olayı, Bahtiyar Aydın, gazeteci ve aydınlara yapılan suikastlar devlet sırrı gibi saklanıyor. Bu nasıl sırdır ki cumhurbaşkanına suikast, Gaffar Okkan’a yapılan saldırı, açığa çıkartılmıyor. Büyük bir tuzak var. Bu tuzak Kürt sorununun çözümsüzlüğe itilmesidir. Bu tuzağı bozmak, Fırat’ın ötesindeki yapıya ulaşmak ile mümkündür. Nasıl ki Özal bu konuyu çözmek için uğraştığında 33 Er Olayı oldu, suikast girişimi yaşandıysa benzer suikastları yaşamaya hep devam ettik. Belli ki çözüm istemeyen iç ve dış yapılar var. PKK’nın ve devletin derinlerinde çatışmalardan faydalananlar var. Gerçekler ortaya çıkarılmalı ki yangın sönsün. “

Kaynak:  Burkay, Kemal. İşte PKK’nın Yeni stratejisi! Kanal 5. Cihan haber Ajansı. (12.11.2012)              

Yukarda da ifade ettiğim gibi HDP masum, demokratik bir siyasi parti değildir. Bir başka örnek Diyarbakır’da, HDP il binası önünde,  “evlat nöbeti ! “ tutan anne ve babalara karşı HDP yöneticilerinin husumetle yaklaşması ibret vericidir. Bu ebeveynlerin hareketinin arka planında kim var kim yok konusunda birçok varsayım ve senaryo yazılabilir. MİT’in, polisin, jandarmanın, AKP’nin illegal paramiliter örgütlerinin tezgahı olabilir. Bütün bu ihtimaller mümkündür. Bir annenin- babanın evlat hasreti ve endişesi  gibi masumane duygularla başlattığı bir hareket olma ihtimali de mümkündür. AKP’nin bunu istismar etmesi, bir propaganda malzemesi yapması da sık rastladığımız bir huyudur, sürpriz değil.  Her ne sebeple olursa olsun masum, demokratik bir siyasi partinin bu durumda takınması gereken tavır ve söylemesi gereken söz, kanımca  şu mealde olmalı idi. “Partimize hoş geldiniz. Çocuklarınız için duyduğunuz özlem, kaygı ve korkuyu anlıyoruz.  Bu konuda bizim bir dahlimiz yoktur. Çocuklarınız gönüllü olarak PKK’ya katılıyorlar, bizi suçlamanız haksızlık olur. Biz sizin duygularınız anlıyoruz, sizi misafirimiz kabul ediyoruz, ihtiyacınız oldukça çay ocağımız ve kilerimiz sizlere açıktır, burası sızın de eviniz sayılır…”  HDP yöneticilerinin bu ebeveynlere karşı  hasmane tavırla yaklaşmaları, AKP propagandasına hizmet ettiği gibi kendi iddiaları olan barışçı, demokrat, Türkiye partisi olma iddialarının samimiyeti konusundaki kuşkuları daha da arttırmıştır.

Bu gerçekler karşısında CHP, HDP ile ilişkilerini eleştirel bir diyalog çerçevesinde kurgulamalıdır.

-HDP’den şiddete, silaha, teröre dayalı siyasete karşı demokratik tavır alması, net olarak istenmelidir.

- Kürt kökenli yurttaşlarımızın oyları HDP’nin özel mülkü gibi görülmemelidir.    

-  Kemal Burkay gibi şiddete, silaha, teröre karşı tavır alan gerçek demokrat , gerçek barışçı,  toplumcu Kürt kökenli aydın ve siyasetçiler partiye kazanılmalı, onlarla birlikte kürt kökenli yurttaşlarımıza doğrudan hitap eden bir tarz-ı siyaset geliştirmeliyiz. HDP üzerinden dolaylı, yarı açık iletişim kanımca başarı getirmeyecektir.  

III- SEÇİM STRATEJİMİZİN  ANA HEDEFİ MİLET İTTİFAKI’NIN İKTİDARI İSE AYNI DERECEDE ÖNEMLİ       İKİNCİ HEDEFİ DE CHP’Yİ TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ YAPMAK OLMALIDIR  

Mevcut CBHS‘inde hükumet parlamentodan çıkmayacak, sandıktan çıkan CB tarafından kurulacak. Ancak, darbe dönemleri hariç 1 asrı aşkın süredir Türkiye seçilmiş partiler tarafından yönetilmektedir. Çoğunlukla parlamento çoğunluğuna sahip partiler tarafından yönetilmiştir. Yeter çoğunluğun sağlanamadığı azınlık partileri koalisyonlarının yönettiği dönemler, siyasi istikrarsızlık ve kriz dönemleri olarak yaşanmıştır. Milletin tarih hafızasında bu gerçekler kayıtlıdır. Yeni sistemde de parlamento çoğunluğunun adayı olan CB tarafından yönetilmektedir. Halk psikolojisi doğal olarak çoğunluk partisini iktidarda görmek ister. Bu nedenle halkın gözünde PSİKOLOJİK İKTİDAR OLMAK gerçek iktidar olmanın önemli koşullarından biridir. Önümüzdeki seçimlerde beklediğimiz iktidar değişimi olağan demokratik bir nöbet değişimi olmayacaktır. Ve iktidar olacak Mİ’nin  yönetimi de kolay olmayacaktır.

-         Devlet bürokrasisi 20 yıllık bir partizanlaşma sonucu yozlaşmış, AKP ve Cİ’nin kapıkulları haline gelmiştir. Bu bürokrasinin hizaya gelmesi ve getirilmesi güçlü bir kamuoyu ve parlamento desteğini gerektirir.  

-         Mİ’nın hedefi, CB’nı kazanmanın yanında güçlü bir parlamento çoğunluğunu da kazanmak olmalıdır.

-         Aynı zamanda Mİ bileşeni siyasi partilerden en az birinin parlamentonun birinci partisi olması hedeflenmelidir.  Bugünkü koşullarda, Mİ’nin öncü partisi CHP’dir. Dolayısıyla CHP’nin parlamentonun birinci partisi olması hedeflenmelidir. Bu da mevcut parlamento çoğunluğu Cİ partilerine, özellikle AKP’ye oy veren seçmenlerin anlamlı bir kesiminin desteğini kazanmakla mümkündür. AKP’yi birinci parti konumundan düşürmeden muhalefetin istikrarlı bir yönetim kurması imkansız olmasa da çok zordur, psikolojik iktidar olamaz. Devlet bürokrasisini hizaya gelmesi, getirebilmesi için de AKP birinci parti konumundan düşürülmelidir.

-         Siyasi partilere oy veren yurttaşların hangi partiye niçin oy verdiklerini tespit eden birçok anket ve kamuoyu araştırmaları yapıldı. Bu araştırmaların sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Bu araştırmalar gösteriyor ki, AKP’ye dinsel  inançları ile, ideoloji fanatizmi ile biat ederek oy verenlerin, “asla başka partiye oy vermem” diyenlerin  sayısı toplam AKP oylarının ¼ ü mertebesindedir. Geri kalan yaklaşık ¾ lük seçmen kitlesinin tercihleri dünyevi bir rasyoneliteye, kendi içinde tutarlı gerekçelere dayanmaktadır. Bu seçmen kitlesi ikna edilebilir ve ikna etmek için konjonktür son derece elverişlidir. Matematiksel olarak da AKP’den alınacak 1 puanlık oy CHP’yi iktidara doğru 2 puan öne taşıyacaktır.

       SONUÇ OLARAK : seçim kampanyamızın stratejisi ve ittifaklar siyaseti  “iktidar cephesinden partimize anlamlı bir oy kaymasını çekerek seçim kazanabilir ve gerçek iktidar kurabiliriz “ hipotezine dayanmalıdır.  Söz, söylem ve davranışlarımız bu temel üzerine kurgulanmalıdır.  

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla . 12.12.2021                                                                      

AHMET AKKÜÇÜK  / CHP Beşiktaş ilçe üyesi  

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 31.05.2023 16:12:48 / Okunma = 56623

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (458)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (730)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (18304)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (17517)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (22336)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (17368)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (18349)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (18504)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (18840)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (21521)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (21855)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (25468)
Kelaynaklar Kelaynaklar (29153)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (26347)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (26459)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (31750)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (28992)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (29217)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (30634)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (32675)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (30703)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (30805)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (30124)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (30598)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (31215)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (29688)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (31992)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (34055)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (32439)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (33599)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (34248)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (34865)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (30994)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (32226)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (32955)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (35392)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (31933)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35312)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (33811)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (34803)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (33071)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (36118)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (34125)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35776)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (42427)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (37711)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (34387)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (34449)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (39301)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (37143)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (36126)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (42521)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (42272)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (37764)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (40691)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (36449)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (34964)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (37409)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (41087)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (41633)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (35762)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (48306)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (39382)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (40735)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (45978)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (47267)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (51587)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (48899)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (56600)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (53061)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (49397)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (49740)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (46486)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (49396)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (62108)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (76359)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (46586)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (52660)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (66206)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (45488)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (56119)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (50783)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (44843)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (62814)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (54895)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (50181)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (50645)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (47650)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (49520)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (54615)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (51081)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (56992)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (51472)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (63347)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (56687)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (52806)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (55519)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (49234)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (48867)
Rumların “çözüm” modeli! Rumların “çözüm” modeli! (48438)