https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.07.2024 04:08:33 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

“SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİL” DERKEN


Söz yeni değil ama komuta kademesinin, savaş sanayi ile ilgili bir toplantıda Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu aleyhindeki konuşmasını alkışlaması, bu tartışmayı tekrar gündeme soktu. Kılıçdaroğlu ve onu tutan basın organlarından “Asker siyasetle uğraşmasın” sözleri duyuluyor. Hatta Cumhuriyet gazetesi, Atatürk’ü buna göstererek yanlış bir yayın yaptı.
 
Komutanlara yöneltilen tepki yerindedir ancak bunun için gösterilen “asker siyasetle uğraşmasın gerekçesi doğru ve gerçekçi değildir. 
Siyaset, ülke yönetimi ile ilgili bir kavramdır ve askerler tam da siyasetin içindedir, hem de ülke yurttaşlarının hepsinden daha fazla. Ordu, hükümetin emrinde bir kurumdur ve işlevi de hükümetin savaşla ilgili emirlerini yerine getirmekle sınırlı da değildir. Ordu rejimin silahlı bekçisidir.
 
Bazı dönemlerde askerler, hükümetin emirlerini yerine getirmek gibi bir siyaseti yeterli görmezler. Mevcut hükümeti bir yana iterek doğrudan doğruya yönetimi ele alırlar. Türkiye tarihi yönetim modeli açısından bu ikisinin uygulanmasından ibarettir.
  
Alpaslan gibi devlet başkanları ordunun komutanıdır ve o dönemde asker ve sivil ayrılığı zaten yoktur. Yeniçeriler, istedikleri zaman kazan kaldırarak Topkapı’nın surları üzerinden önlerine kelle atılmadıkça isteklerinden vazgeçmezlerdi. Bazı isyanlar bastırılmış olsa bile askerler siyasetle uğraşmaktan hiçbir vakit vazgeçmemişlerdir. 
Tanzimat döneminde de, Meşrutiyet’te ve Cumhuriyet dönemlerinde de bu durum değişmemiştir. Ordu siyasete ilgisiz kalsaydı 1908 Meşrutiyeti ilan edilemezdi. Enver Paşa, 23 Ocak 1913'te Babıâli’yi basarak Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı katletmiş, sadrazamı Mahmut Şeevket Paşa'nın elinden istifasını almış ve Padişah’a istediği hükümeti kurdurtmuştu. İttihat Terakki yönetimi askerî yönetimin en ünlü olanıdır. Enver Paşa gibi Mustafa Kemal Paşa da askerken siyasetle yakından ilgileniyor, Enver Paşa’ya muhalefet ediyor, Mütarekede, istediği bir hükümeti kurması için Vahdettin’den istekte bulunuyordu. Siyasetle ilgilenmeyi Padişah ve hükümetine bıraksaydı, Anadolu isyanının başına geçemezdi.
 
Büyük Millet Meclisi’nin en büyük güvencesi Kuvayı Milliye ve düzenli ordudur. Cumhuriyet’in en güçlü dayanağı ordu idi ve ordu başkomutan Mustafa Kemal’in emrindeydi. Rejim başka türlü yaşayamazdı ve 1924’te muhalif komutanlar ordudan ayrılmaya zorlanarak, ordunun Mustafa Kemal Paşa’nın emrinde bulunması güvence altına alınmıştır.
 
Demokrat Parti döneminde ordunun siyasetle ilişkisi kesilmemiş, bu ilgi 27 Mayıs 1960 devrimi ile sonuçlanmıştır. Bu yoğun ilginin kesilmediğini, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de de iktidarı doğrudan ele almalarıyla sonuçlandığını biliyoruz. Bildiğimiz başka bir gerçek de ordu mensuplarının o tarihlerden sonra siyasetle yoğun olarak ilgilendikleridir. 28 Şubat 1997 Muhtırası, hükümet değişikliklerine sebep olmuş, devlet laiklik ilkesine göre yeniden biçimlendirmeye çalışılmıştır. Buna karşılık Fetullahçı örgüt, orduyu ele geçirmek için uzun vadeli ve sabırlı bir çalışma yürüterek 15 Temmuz 2016’da silahlı kuvvetler eliyle darbe girişiminde bulunmuştur.

Ordu için siyasetle ilgilenme konusunda son durum şudur:  Ordu komutanları içinde Fetullahçı fırtınadan kurtulanlar hükümete kayıtsız şartsız tabi olma yolunu seçmişlerdir. Bu durum yalnız silahlı kuvvetlerde değil, bürokraside, yargıda, akademik hayatta da böyledir. Yani devlet, ordusuyla, bürokrasisiyle, yargısıyla, akademisiyle AKP (Erdoğan) devleti haline gelmiştir. Eleştirilecek durum budur.
 
SİYASETLE İLGİLENMEK ZAAF DEĞİDİR

Siyasetle ilgili olmak bir kusur değildir. Aksine bir yurttaşlık görevi ve sorumluluğunun gereğidir.

Ancak siyaset çeşit çeşittir. Halkın düşüncelerini, hedeflerini içeren siyasetler olduğu gibi, hâkim sınıfların yararına olan siyasetler de vardır. Hâkim sınıfların yararına yapılan siyasetleri kınarken siyaset kurumuna yüklenmek hatadır.
 
Ceberut hükümetler, diktatörlükler, halkı mümkün olduğu kadar siyasetten uzak tutmaya çalışırlar. Özellikle memurların siyaset yapamayacağını ileri sürerler.  Siyaset alanını dar bir av alanı halinde tutmak isterler. Bununla birlikte askerler gibi öğretmenler ve öteki memurlar hiçbir zaman siyasetten ellerini çekmezler. Devrimin yükseldiği dönemlerde devrimci memurlar, özellikle öğretmenler, halk kitlelerinin uyanması ve örgütlenmesi için imkânlarını sonuna kadar kullanmışlardır. Kumru Kaymakamı Yaşar Cankoçak’ın bana anlattıkları bunun bir örneğidir. Cankoçak, sosyalist bir aydındır. Eşi avukat Gülten Akın’la birlikte Kumru’ya atanmıştır. Burada emekçi halkın nasıl örgütleneceğine kafa yoran Cankoçak, esnaf ve aydınlardan gözüne kestirdiklerini teker teker makamına çağırmış ve onları Türkiye İşçi Partisi’ni Kumru’da kurmaya ikna etmeye çalışmıştır. O olmasa bu küçük kasabada sosyalist parti belki daha uzun yıllar kurulamayacaktı. Cankoçak gibi daha nice kaymakam ve öğretmen vardı.
 
Dolayısıyla halkçılar, “memurlar siyasetle uğraşmasın!” diyemeyiz. “Memurlar (ve tabii ordu mensupları) halkın çıkarı doğrultusunda siyaset yapsınlar” dememiz gerekir. “Siyaset yapmak istiyorsan üniformanı çıkar” demek de çözüm değildir. 

Ordu mensuplarının hükümet lehine gösteride bulunmalarını eleştirmek yerindedir. Onları düşüncelerinden vazgeçirmese bile bunu açıkça göstermekten alıkoyabilir. Bu da bir mücadele alanıdır.
Bir ülkede ne kadar çok kişi siyasetle ilgilenirse halkın hükümeti denetlemesi o kadar güçlüdür.
  
Yakın gelecekte iktidara gelmeyi planlayanlar da iktidarda kalmaya kararlı iseler, orduyu hükümetin emrinde tutmak zorundadırlar. Bunu yapamazlar ve parlamenter demokrasinin güvencesi bir komuta kademesi tayin etmeyi başaramazlarsa devlet iki başlı hâle gelecektir. Bu konuda yapılacak olanlar da şimdiden halka açıklanmalıdır.  (15 Ocak 2023)

zekisarihan.com

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 16.01.2023 11:44:28 / Okunma = 21598

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (457)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (729)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (18303)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (17511)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (22329)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (17366)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (18346)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (18503)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (18836)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (21518)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (21850)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (25466)
Kelaynaklar Kelaynaklar (29149)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (26341)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (26456)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (31745)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (28986)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (29212)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (30630)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (32668)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (30697)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (30801)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (30119)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (30594)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (31207)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (29682)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (31985)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (34050)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (32435)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (33596)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (34242)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (34859)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (30987)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (32217)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (32949)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (35387)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (31933)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35307)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (33804)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (34796)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (33064)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (36112)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (34121)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35769)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (42422)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (37705)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (34378)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (34442)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (39294)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (37138)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (36118)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (42516)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (42266)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (37760)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (40680)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (36443)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (34959)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (37402)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (41080)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (41627)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (35758)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (48295)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (39377)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (40728)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (45970)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (47260)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (51582)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (48892)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (56595)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (53057)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (49392)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (49735)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (46481)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (49392)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (62096)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (76354)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (46579)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (52656)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (66197)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (45479)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (56113)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (50777)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (44839)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (62806)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (54886)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (50175)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (50640)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (47644)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (49514)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (54607)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (56618)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (51077)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (56987)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (51465)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (63345)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (56682)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (52804)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (55512)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (49228)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (48862)