https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.07.2024 05:29:35 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

BADE HARABEL UKRAYNA


Rus-Ukrayna Savaşı bağlamında emperyalist savaş, vatan savunması, milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı, garantörlük gibi konularda bir deneme.

 Ukrayna ile Rusya arasında sürmekte olan görüşmeler sonunda elbette bir anlaşmayla sonuçlanacak. Hiçbir savaş sonsuza kadar devam edemez. Türkler Birinci Dünya Savaşı’nda yenilince, eldekini olsun kurtarmak için İngilizlere aracı gönderip barış istemiş ve Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imza etmişti.
 
Oysa 1917’de Mustafa Kemal Paşa, Suriye Cephesinden yazdığı mektupta, ordunun dayanma gücü kalmadığını anlayarak tek taraflı olarak savaştan çekilmesini istemişti. Savaştan çıkılması için yapılan önerileri Enver Paşa elinin tersiyle itti. Çükü o uzak görüşlü biri değildi ve hayallerinin peşinde bütün bir devleti ve milleti felakete sürüklemekten çekinmiyordu.
 
Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna toprakları üzerinde cereyan ediyorsa da bu ABD emperyalizminin genişleme siyasetine Rusya’nın verdiği bir yanıttır. Şimdi bazı çevrelerin yaptıkları Rusya ve Putin güzellemelerine rağmen gerçekte Rusya’nın da sağlam ayakkabı olmadığı ortadadır.
 
İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA...

Ukrayna’nın başında bulunanların siyasetini,  İttihat Terakki’nin Alman işbirlikçisi tutumuna benzetebiliriz. Ukrayna yönetimi güvenliğini ABD’nin patronu olduğu NATO’nun şefkatli kollarına teslim olmakta bulmuştu. Ukraynalıları buna sevk eden, Rusya’nın bu ülkeye hâkim olma politikalarıdır. Rusya’nın tehditlerine karşı yapılacak iş Ukrayna’nın tarafsızlığını ilan etmek ve denge politikası gütmekti. Ukrayna’nın nüfus yapısından kaynaklanan sorunları aşmak için de Rus nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde referandum yapılarak çıkacak sonuca razı olmaktı. Bu savaşın sonunda, varılacak anlaşmanın maddeleri belirlenmektedir. Eskiden böyle tutumlar için “Bade harabel Basra” (Basra Harap olduktan sonra) deyimini kullanırlardı. Yaygın ifadeyle “İş işten geçtikten sonra” diyebiliriz. 
Ukrayna yönetiminin yapamadığını Osmanlılar da yapamadı. Türk olmayan nüfusu, örneğin Arapları imparatorlukta tutmak gibi bir politika güttüler. Yemen ve Filistin çöllerinde kemikleri kalan Türklere hâlâ içimiz yanıyor. Milletlerin kendi kaderlerini tayin ilkesini kabul etmek için büyük insani yıkımların yaşanması mı gerekirdi? Osmanlı enkazı üzerinden devleti devralan Kuvayı Milliye, Batı Trakya’da, Ermeni yurdu olduğu ileri sürülen Kars-Ardahan-Batum’da ve Arap topraklarında referandumu kabul ederek milletlerin kendi kaderlerini tayin ilkesini savunduğunu göstermiştir.

Ekim Devrimcilerinin Rus Çarlığına bağlı milletlerine sağladığı ayrılma hakkı, Osmanlı’ya bağlı milletlere de tanınsaydı sorun batış içinde çözülür, büyük güçlerin bu konuya müdahalesi de önlenmiş olurdu. Osmanlı, içinde barındırdığı milletlerin varlığı nedeniyle aslında bir federasyon devleti olabilirdi ama devleti yönetenler böyle bir siyasi kültürden uzaktılar. Dimya’da pirince giderken evdeki bulgurdan olabileceklerini düşünemediler.

ENTERNASYONAL VE KUVAYI MİLLİYE
 
Emperyalist ülkelerin savaş politikalarına karşı, halk güçlerinin savunanların yapacağı şey, savaşı önlemeye çalışmaktır. Eğer savaşı önleyemiyorlarsa silahlarını kendi hükümetlerine çevirmeli ve iktidarı ele almaları  gerekir. Aynı şeyi yapan diğer halklarla barış içinde yaşamanın koşulları böyle yaratılır. İkinci Enternasyonal, savaş politikasına karşı tutumunu böyle açıklamıştı. Fakat Osmanlılarda böyle bir halk gücü yoktu. Emperyalist ülkelerin sosyalist partilerinden bir kısmı bile burjuvazinin estirdiği milliyetçilik duygularına kapılarak hükümetlerini destekleme yoluna gittiler. 

Olayların gelişimi Kuvayı Milliye’yi Üçüncü enternasyonal politikalarıyla buluşturdu. Kuvayı Milliye’nin hem emperyalizmle savaşması hem silahlarını Padişah hükümetine çevirmesi bu politikanın bir sonucudur. Anadolu’daki kurtuluş hareketinin devrimci Sovyetlerle dayanışmaya girmesi de bunu kanıtlar. 
Osmanlı yurtseverleri için, Birinci Dünya Savaşı’na girilince yurdu savunmaktan başka çare yoktu. Bu nedenle askerler, savaş boyunca cephelerde ellerinden geleni yaptılar. Türkiye yenilseydi, İtilaf devletleri tarafından cezalandırılacak ve paylaşılacaktı. Alman tarafı galip geleydi, Türkiye bir bütün halinde Almanların yarı sömürgesi olacaktı. Olaylar hem Türkiye’nin hem Almanya’nın yenilgisiyle sonuçlandı. İngiliz emperyalizmine direnç çabaları da Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasını sağladı.

Sözü yeniden Rus-Ukrayna Savaşına getirecek olursak: Ukrayna yönetimi, İttihat Terakki’nin Almancı politikasına benzer biçimde ABD-NATO’ya bel bağladı. Her ne kadar Rusya’ya karşı çeşitli yaptırım kararları alsa ve Ukrayna’ya silah yardımı yapsa da Batı Bloku, Rusya’ya karşı fiili bir savaşa girmeyi göze alamadı. Daha doğrusu üçüncü bir dünya savaşına girişmedi. Ukrayna yönetimine “El atına binen çabuk iner” sözü yakışıyor. İçinde “gerdek” sözü geçen buna benzer başka bir atasözümüz de vardır.
 
UKRAYNA VATAN SAVAŞIN’DA 

Rusya’nın silahlı saldırısına karşı Ukrayna halkı ise kendisinden beklenmeyen bir kararlılıkla Rus saldırısına karşı ülkeyi korumak için seferber oldu. Rusların Ukrayna’yı yutma hedefi Ukrayna yurtseverliğini tetikledi. Belki de Ukrayna milleti gerçekte şimdi bu savaş içinde doğuyor veya pekişiyor. Bunu Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’na benzetebiliriz.
 
Hem NATO üyesi olması, hem Rusya ile ticari ve politik ilişkileri nedeniyle Türkiye için arabuluculuk rolü yaratmıştır. Ancak Türkiye’nin Ukrayna inin garantör devletlerden biri olması yanlış olur. Böyle bir durum gelecekte Türkiye’nin başına çeşitli sorunlar açabilir. Ukrayna’ya garantör olmak, Kuzey Kıbrıs’a olmaya benzemez. 
 
DAHA ESASLI DÜŞÜNELİM

Rus-Ukrayna savaşı, ülkelerin çetrefilli işleri hakkında bizi bir kere daha düşünmeye sevk etmelidir. Hiçbir ülkenin başka ülkelerin toprakları üzerinde gözü olmamalıdır. Her milletin nasıl yaşayacağı adil referandumlarla belirlenmeli, silahlanma yarışı durdurmalıdır, işgal edilmiş topraklardaki askerî varlıklara son verilmeli, bütün yabancı askerler ülkelerine dönmelidir. 

Ukrayna için basit bir barış programı sunuyorum:

 1) Silahlar derhal susmalıdır. 

2) Ukrayna tarafsız ve egemen bir ülke olmalıdır. 

3) Kırım ve Donbas’ın statüleri (özerklik, bağımsızlık veya hangi ülkeye ait oldukları) adil referandumlarla belirlenmelidir. 

4) Rusya Ukrayna’yı kendi topraklarının bir parçası olmaktan vazgeçmelidir. 

5) Amerika ve NATO, Ukrayna Hükümeti’ni yarı yolda bıraktığı, Rusya ise Ukrayna’nın ekonomik varlıklarına verdiği büyük zarardan ötürü, Ukrayna’yı yeniden imar için tazminat ödemelidirler. 

Sonrası: Sen sağ ben selamet… (4 Nisan 2022)

zekisarihan.com

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 1.05.2022 18:39:06 / Okunma = 11771

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (462)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (732)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (18317)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (17527)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (22352)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (17375)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (18366)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (18517)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (18852)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (21535)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (21869)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (25480)
Kelaynaklar Kelaynaklar (29167)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (26360)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (26476)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (31767)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (29006)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (29231)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (30647)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (32684)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (30718)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (30818)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (30140)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (30614)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (31229)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (29702)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (32009)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (34065)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (32451)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (33615)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (34257)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (34885)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (31010)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (32240)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (32966)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (35407)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (31946)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35322)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (33825)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (34814)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (33083)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (36131)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (34140)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35793)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (42441)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (37719)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (34402)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (34463)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (39316)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (37156)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (36142)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (42535)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (42286)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (37778)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (40709)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (36460)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (34975)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (37420)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (41105)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (41647)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (35780)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (48321)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (39394)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (40753)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (45999)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (47284)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (51598)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (48918)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (56609)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (53078)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (49407)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (49750)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (46499)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (49410)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (62125)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (76371)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (46600)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (52684)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (66226)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (45500)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (56134)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (50796)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (44855)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (62826)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (54905)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (50196)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (50660)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (47675)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (49533)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (54635)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (56634)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (51099)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (57005)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (51487)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (63362)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (56696)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (52827)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (55532)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (49245)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (48880)