https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.08.2022 00:49:22 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

YERLİ VE MİLLÎ


Son yıllarda Erdoğan tarafından siyaset sözlüğümüze “Yerli ve millî” kavramı kazandırıldı. Erdoğan bu kavramı HEM teknoloji HEM kültür alanı için kullanıyor. Türkiye’de yapılan bir sanayi ürününe “yerli” sıfatını takıyor. Millî kültürden kastettiği ise din ağırlıklı bir kültürdür. 
Geçmişte yerli malı kullanmanın faydalarını anlatan kampanyalarda da görüldüğü gibi, Türk toplumu “yerli” sözüne aşinadır ve paramızın dışarıya gitmesini önlemek amacıyla bu kavramı pek tutmuştur. Ne var ki, küreselleşmenin getirdiği mal dolaşımının serbest bırakılması ve yayılması nedeniyle Türkiye’de yetişen bütün tarım ürünlerinin bile ithal edilmiş olanları marketleri kaplamış bulunuyor. Yerli otomobil, yerli uçak gibi sanayi ürünlerinde yol alınması memnuniyet verici ise de bunların teknolojileri başka ülkelerden alınmış durumda. Fabrikalarının Türkiye’de bulunması ve mühendislerinin Türk olmaları onlara tam olarak millîlik ve yerlilik kazandıramıyor.

Kültür alanındaki milliliğe gelince: Uzun bir tarihsel arka planı bulunan kültür varlıklarımızın millîliği daha çok kabul görmekte. Önüne “Millî” sözcüğü konulan pek çok kavram bunu gösterir. Millî eğitim, millî dil, millî kültür, millî oyunlar, Millî Mücadele, Millî Meclis, Millî Takım, millî devrim, millî gelir, millî güvenlik, millî marş, Millî Savunma, millî irade…

Millî’lik ve onun başına getirilmesiyle oluşturulan bütün kavramlar, Fransız burjuva devriminin ürünüdür ve Türkçeye, 19. Yüzyıl’dan başlayarak milletleşme sürecinde girmiştir. Dolayısıyla kavramın aslı yerli değildir. Millî’nin Türkçe karşılığı olan “ulusal” için de aynı şey söz konusudur. “Millet” olunmadan “millî”den, “ulus” olmadan “ulusal”dan söz edilemez.

“Millî” veya “ulusal” sözcükleriyle yapılmış kavramları gözden geçirdiğimizde bunların çoğunluğundan kast edilenin  “Türkiye’ye özgü” olmaktan çok “Türkiye’ye ait” olduğunu görürüz. Örneğin “Millî Meclis” (parlamento) Türkiye’ye özgü bir kurum değildir. Dışarıdan alınmıştır. Millî Meclis, Türkiye’deki yasama organı anlamına gelir.

Endemik bitkiler gibi, başka ülkelerde olmayan, yalnız Türki’de var olmuş veya var olmaya devam eden kültür varlıkları var mıdır? Kuşkusuz ki bir Türk kültüründen, Türk mutfağından söz edilebilir. Ancak bunlar saflıklarını çoktan kaybetmiş, başka yerlerden gelen kültürlerle harmanlanmıştır. Örneğin, giyimde Türk kültürü, yalnız folklor ürünleri olarak varlığını koruyor. Milli oyunlar bile, oynandıkları bölgelerde Türklerden önce bu bölgede yerleşik halkların oyunlarından çizgiler taşır. Dünyada bir Türk mimarisinin bulunduğu ise tartışmalıdır. Göçer Türkler, çadırlarda barınırlardı ve yerleşik hayata geçtiklerinde yapılarını çadır biçiminde yaptılar. Kubbe yapmayı, Anadolu’da temas ettikleri Bizanslılardan öğrendiler.

Dinlerin millî olmalarına gelince? Türklerin millî dini, yaşadıkları o dönemde aynı koşullarda yaşayan topluluklar gibi Şamanizm’di. Başka milletlerle temas etmelerinden sonra bu inancı terk ederek başka inanç sistemlerini benimsediler. Bu inançların en başında İslamiyet geliyor. Yahudilik nasıl İsrail oğullarının millî dini ise İslamiyet de başlangıçta Arapların millî dini idi. Ancak zamanla başka topluluklar tarafından zorla kabul ettirildi veya gönüllü olarak benimsendi. Çeşitli İslam toplumları fraksiyonlar yaratarak İslamiyet’i kendi millî özelliklerine büründürdüler. İranlılar ona Şiilik, Türklerin bir kısmı ise Alevilik biçimi verdiler. Daha kalabalık bir kesimi ise Hanefi mezhebinde karar kıldılar. Aynı fraksiyonlar Araplar ve Arap olmayanlar arasında da eksik değil.

TEMEL DİREK: MİLLÎ DİL

Millî varlıkların en eskiye dayanan ve en köklüsü dildir. Millî dillerin, başka bir millet tarafından benimsenmesi tarihte görülmemiş bir olay değildir. Bunun için milletin esarete düşmesi, dağılması ve daha başka güçlü etkiler nedeniyle başka bir dili konuşmaya başlaması gerekir. Ölü dilleri konuşmuş, hatta o dillerde yazmış olanların torunları nerede? Hititler, Luviler, Sümerler, Akatlar… Onların tümü kılıçtan geçirilmiş olamaz. Belli ki, başka topluluklar içinde erimişler ve dilleri unutulmuştur. Günümüzde de konuşanların azlığı nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş veya bu tehlike ile karşı karşıya olan birçok dil var.

Balkanlardan Çin Seddi’ne kadar, bir kısmı derin lehçelere ve birbirini okşayan ağızlara ayrılmış da olsa Türkçe tehlike altında bir dil olmamakla birlikte, bu dile geçmişte Arapça ve Farsça gibi Batı dilleri gitgide daha çok nüfuz ediyor.

Dünyada tamamen saf kalmış bir dilden söz edilemez. Dönemine göre üstün uygarlıklar kurmuş olan topluluklar, onlarla temas eden başka topluluklara sözcükler verdi. Türkçenin en temel kavramlarından bazılarını Çinceden alınmış olması bunun örneği. Fakat Selçuklu döneminden başlayarak bilim dilinde Arapçanın, sanat dilinde Farsçanın üst tabaka eliyle hâkim kılınması ibret alınacak bir olay. Fakat halk yığınları kendi dillerini kullanmakta direttiler ve Türkçe bu nedenle varlığını koruyarak günümüze kadar “sağ salim” ulaşan dillerden biri oldu. Dili koruyan ve zenginleştiren esas olarak halktır. Devlet ve aydınlar buna katkıda bulunurlar.

TÜRKÇE BİLİM DİLİ DEĞİLMİŞ!

Birçok üniversitemizde eğitim dilinin İngilizce olması, hem Türkçe için bir tehlikedir, hem de millî onuru ayaklar altına almak demektir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki yüksek zümre gibi günümüz politikalarına hâkim iş ve yönetici dünyası, bilimsel kavramların Türkçe ile ifade edilemeyeceğini düşünüyorlar. Erdoğan da bu görüşte olduğunu açıklamıştı. 1990 ve 2000’li yılların başlarında yurtsever aydınların yabancı dille eğitimden dönülmesi yolundaki çabaları, hâkim zümreyi ikna edemedi. Yalnızca Anadolu Liselerinde fen derslerinin İngilizce okutulmasından vazgeçilebildi. Gelecekte halkçı bir iktidarın üniversiteleri bu garabetten kurtaracağı açıktır. İngilizce öğrenmenin başka yolu yokmuş gibi, bu üniversiteleri İngilizce konuşan dünyanın (esas olarak ABD’nin) bir kültür üssü halinde tutmakta diretiyorlar.

Millî ve yerli varlıklara sahip olmak, bir millette kendine güven duygusunu güçlendirir. Onların birliğini güçlendirir, milleti başka milletler yanında saygın kılar. Milletin mutluluğuna katkıda bulunur.

MİLLÎ VARLIKLAR NASIL OLUŞUR?

Maddi ve manevi varlıkların millî ve yerli sayılması için ne zamandan beri kullanılmakta oldukları bir soru işareti olarak karşımıza çıkar. Orta Asya bozkırlarında yaşadığımız dönemdeki varlıklarımız mı, millî ve yerlidir? İslamiyet’i kabul edip Anadolu’ya yerleştiğimiz zaman edindiklerimiz, Bizans’la temas edip onlardan aldığımız varlıklar mı millî ve yerlidir? Türk kültürü içinde bu katkıların önemli bir yeri olmakla birlikte, asıl olan bütün bunlardan yapılmış bir harmanlamayı yerli ve millî kabul etmek gerekir. Bunun içinden evlenmede başlık parası almak, peçe ve çarşaf giymek, yatırlara adak sunmak gibi birçok unsuru elemek, bazı varlıkları restore ederek yeni kültüre katmak mümkündür. Giyimde bile modern bir yerli ve millî tarz yaratmak niçin mümkün olmasın?

Çağımızda hiçbir millet, dışarıya karşı kapılarını kapatamaz. Geçmiş çağlarda bile kapatamamıştı. İlim Çin’de bile olsa alınacaktır. Ama onu millî varlığın içinde eriterek. Tanzimat döneminde düşülen kültür taklitçiliğine kapılmadan.

Yerli ve millî olmanın koşulu, halkçı olmaktır. Feodallerin ve burjuvazinin kültürünü millî kültürden ayırmak gerekir. Arap veya Batı kültürünün tutsakları da yerli ve millî olamazlar… 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 21.01.2022 08:48:35 / Okunma = 4775

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunRumların Azerbaycan korkusu Rumların Azerbaycan korkusu (134)
Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı (250)
KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? (223)
Todor Jivkov da gelecek mi? Todor Jivkov da gelecek mi? (411)
S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! (438)
BM ve Kıbrıs’ta Çözüm BM ve Kıbrıs’ta Çözüm (760)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 (1228)
Kimmiş Revizyonist? Kimmiş Revizyonist? (982)
Bu krizden çıkmak mümkün mü? Bu krizden çıkmak mümkün mü? (1054)
Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! (995)
Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? (1245)
Sansür yasası Sansür yasası (1255)
Türkiye Saldırı Altında Türkiye Saldırı Altında (1275)
Enflasyon suçtur Enflasyon suçtur (2065)
İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali (2207)
Mazot niye 25 lira? Mazot niye 25 lira? (2099)
Hadi oradan! Hadi oradan! (2179)
Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. (2249)
Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. (2128)
Turken Turken (2467)
Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! (2767)
Belediye otobüsü Belediye otobüsü (2907)
EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! (3061)
Sesli İstila Sesli İstila (2981)
BADE HARABEL UKRAYNA BADE HARABEL UKRAYNA (3332)
Osman Kavala Osman Kavala (3521)
İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. (3552)
Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar (4031)
23 Nisan, neşe dolmuyor insan 23 Nisan, neşe dolmuyor insan (3740)
Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… (3783)
İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ (4259)
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla (4067)
Bucha’da ne oldu? Bucha’da ne oldu? (4133)
İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? (4376)
Bolluk bereket Bolluk bereket (4841)
Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! (4295)
Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. (4569)
Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti (4166)
Kim Savaş İster? (Ben!) Kim Savaş İster? (Ben!) (4179)
MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz (4705)
Sezen Aksu Sezen Aksu (5141)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (5218)
Enes Enes (5971)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (5173)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (5547)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (5409)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (5771)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (5727)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (5454)
Tsunami Tsunami (6894)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (5795)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (6182)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (5671)
Cassandra Cassandra (6681)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (6022)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (6432)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (6231)
Köle pazarı Köle pazarı (7035)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (6229)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (6557)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (6578)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (7291)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (6763)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (6822)
Aleykümselam Aleykümselam (7281)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (7695)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (7188)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (7982)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (7548)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (8278)
Görünmez goril! Görünmez goril! (7958)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (7717)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (7673)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (7274)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (7977)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (7992)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (7915)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (7403)
Diy@net Diy@net (8585)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (7768)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (8232)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (8072)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (8400)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (7994)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (8087)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (8242)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (8150)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (7884)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (7946)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (10035)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (8923)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (8651)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (8520)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (8434)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (9028)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (8569)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (8301)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (9532)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (8899)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (9210)