https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.07.2024 05:38:01 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

MİLLETLER TESLİM OLMAZ


MUSTAFA KEMAL PAŞA SAMSUN’A NİÇİN GÖNDERİLDİ, NE YAPTI?

Bazı olaylar vardır ki, tarih onları sonradan önemli kılar.
 
Mustafa Kemal Paşa, yanındakilerle birlikte 19 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapurundan Samsun’a ayak bastığında, bu olay, dikkat çekmeyecek kadar sıradan bir olaydır. Bu nedenle Samsun’da yapılan karşılama da rutin ve sönük bir karşılamadır. Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşlarında bir parça adı duyulmuşsa da o sırada birliklerin başında veya Harbiye Nezareti emrinde bulunun birçok üst rütbeli subaylardan biridir. Gerek siyasi geçmişi nedeniyle gerekse politikada aldıkları rol nedeniyle kendisinden çok daha ünlü sivil ve asker paşalar vardır. Şimdi bunlardan biri padişahın ve hükümetin verdiği, kararnamesinde de belirtilen görevleri yapmak için Anadolu’ya gönderilmiştir. 
 
Bu görevlerin hiç biri, vatanın kurtuluşunu da amaçlamış değildir. Bunlar Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini uygulamaya yöneliktir. Karadeniz bölgesindeki Türk ve Rum çetelerinin faaliyetlerine son verecek, ordunun elinden fazla silahları toplayarak İngilizlerin denetlediği depolara teslim edecek, Doğu Anadolu’daki savunma örgütleri olan Şûra yönetimlerini dağıtacaktır. Bu görevler yapılmazsa, İtilaf devletleri gerekli gördükleri yerleri işgal edeceklerdir. Son ziyaretinde Vahdettin’in Mustafa Kemal’e söylediği “Vatanı kurtarabilirsin” sözünün anlamı, “Bu görevleri yapabilirsen işgalleri önleyebilirsin” anlamındadır. Bu sözlerden, Vahdettincilerin Mustafa Kemal’e gizli amaçlarla görev verdiği anlamı çıkmaz.
 
O günlerin gazeteleri de içinde olmak üzere Kurtuluş Savaşı külliyatına vâkıf olanlar, ortada vatanın kurtuluşu için bir projenin olmadığını da anlarlar. Acı bir yenilgiyle biten Balkan Savaşlarının ardından Harbiumumi’nin yarattığı maddi ve manevi kayıplar o kadar büyüktür ki mütareke belli bir memnuniyet de de yaratmıştır. En başta insan öğütme makinası haline gelen savaş bitmiştir. Şimdi yaraları sarmanın, dinlenmenin zamanıdır. Yeni bir barış devrinin başlayacağı umulmaktadır. Gözler Paris’te açılacak barış konferansındadır ve orada Türkiye’nin tezleri çok iyi savunularsa devletin ve milletin geleceği güvenceye kavuşacaktır. Müttefiklerin Güney Doğu, Çukurova gibi bölgelerdeki işgali geçicidir, Samsun, Erzurum, Afyon, Eskişehir, Konya gibi merkezlerde bulunan İtilaf birlikleri de geçici görevle orada bulunmaktadır.
 
Yeni bir direnme savaşı o kadar gündemin dışındadır ki, devletin bütünlüğünü korumak için iki seçenek tartışılmaktadır. İngiliz himayesi mi, Amerikan mandası mı? Bunların dernekleri de kurulmuştur.

İZMİR’İN İŞGALİ MİLLETİ AYAKLANDIRDI 

Bu umutları söndüren en önemli olay, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan hareket etmesinden bir gün önce Yunanlıların İzmir’e asker çıkarmasıdır. Bu çıkarma İngiliz ve Fransız planıdır ve Amerika’nın da buna izni vardır. Karar, aynı bölgeyi isteyen İtalyanlara sonradan haber verilmiştir.  İşgal üzerine her yanda mitingler yapılmakta milletten “vatan ordusuna” katılmaları istenmektedir. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı gün ortalık kaynamaktadır. Anadolu’dan hükümete ve İtilaf Devletlerinin İstanbul’daki komiserlerine telgraflar yağmaktadır. 
 
Mustafa Kemal Paşa, artık bu direniş hareketinin başına geçmeye adaydır. Kendine verilen görevleri bir yana bırakarak yeni bir strateji kurmaktadır. Bir süre hükümeti ve padişahı oyaladıktan sonra 21/22 Haziran günü Amasya Kararları ile projesini açıklamıştır. “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir, milletin bağımsızlığını gene milletin kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.”

PADİŞAH İRADESİNE KARŞI MİLLETİN İRADESİ

Bu strateji, İstanbul siyasi çevrelerinin projesinden çok farklıdır. Milletin geleceğine sarayın ve hükümetin karar vermesinin önünü kesmekte, “Tek adam” iradesine karşı milletin iradesini çıkarmaktadır.

Ulusal kurtuluş ve toplumsal devrimler çağıdır. Milletin önderliğine aday olanlar saraydan farklı olarak bu gerçeği kavramışlardır. Çin, İran, Rusya’da devrimler yapılmıştır. Osmanlı milletlerinin geçmişinde de 1908 devrimi gibi bir örnek vardır. Ancak emperyalizm çağında kurtuluş savaşları ve devrimlerin, kıyı kentlerinde değil, kırsal bölgelerde üs kurarak ve buradan kıyı kentlerine akınlar yapılarak başarılabileceği anlaşılmıştır. Bu iş İstanbul’dan, İzmir’den yönetilemezdi. Bu gerçeği Çin Devrimi sırasında onun önderi Mao Zedung teorileştirecektir ve teori, Çin, Kamboçya, Laos, Cezayir, Küba devrimleriyle kanıtlanacaktır. Türk millî devrimi, bunun ilk örneklerindedir.

Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazıp söyleyenlerin çoğu, konuyu çok şematik ele almakta, Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ve zaferini yalnızca Mustafa Kemal’in dehasına bağlamaktadırlar. Atatürk’ün zekâsı, yukarıdaki gerçeğin farkına varmasındadır. Milletler teslim olmazlar. Hür ve bağımsız yaşama isteği bütün milletlerin ve halkların ruhunda vardır.

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN MİRASI YAŞIYOR

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmamış olsaydı, kanımca başka yollar bularak milletin başına geçmek isterdi. Hatta o hiç doğmamış olsaydı, milleti örgütleyecek başka kimseler ortaya çıkardı. Nitekim çıkmışlardır ve O’nun yanında yer almışlardır. Türkler, o zaman da yabana atılacak bir millet değildi. İşgaller nedeniyle İstanbul’da yapılan mitinglerde sık sık örnek verilmiştir: 600 yıllık bir devletin varisleri emperyalist boyunduruğa nasıl razı olurlardı? Hem de bütün milletlerin ayağa kalktığı bu çağda! 
Kurtuluş Savaşı’nın bugün de paha biçilmez mirası, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde millete güvenmenin gerektiğidir. Aradan geçen 102 yılda kazanılan deneyimler de bu mirası pekiştirmiş bulunuyor. Milleti oluşturan unsurlar arasında ayırım ve ötekileştirmeye gitmeden demokrasi cephesinde birleşmek, tek adam rejimin yerine bağımsız, hak ve özgürlüklerin yürürlükte olduğu bir yönetim kurmak… 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 19.05.2021 20:01:41 / Okunma = 12159

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (463)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (733)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (18317)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (17531)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (22354)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (17375)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (18366)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (18517)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (18854)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (21537)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (21873)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (25482)
Kelaynaklar Kelaynaklar (29169)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (26360)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (26476)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (31769)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (29006)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (29232)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (30650)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (32685)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (30719)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (30819)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (30143)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (30615)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (31232)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (29705)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (32011)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (34068)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (32453)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (33616)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (34261)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (34887)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (31012)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (32242)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (32969)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (35409)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (31947)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35325)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (33827)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (34817)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (33088)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (36134)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (34141)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (35794)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (42443)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (37720)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (34403)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (34466)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (39320)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (37158)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (36142)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (42541)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (42287)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (37779)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (40710)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (36462)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (34981)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (37422)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (41108)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (41648)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (35782)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (48322)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (39398)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (40760)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (46002)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (47288)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (51600)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (48921)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (56609)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (53082)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (49412)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (49754)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (46502)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (49412)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (62127)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (76376)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (46603)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (52688)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (66228)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (45503)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (56138)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (50798)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (44857)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (62828)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (54907)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (50197)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (50666)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (47678)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (49536)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (54638)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (56634)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (51101)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (57011)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (51489)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (63366)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (56699)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (52832)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (55535)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (49247)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (48881)