https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 14.08.2022 14:47:04 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Al sana soykırım

Alfred Rüstem Bilinsky…

Midilli'de dünyaya gelmişti.

Babası Polonyalı, annesi İngiliz'di.

Osmanlı vatandaşıydı.

Kendi isteğiyle Müslümanlığı seçerek, Rüstem adını almıştı.

Yedi lisan biliyordu.

Avusturya'da siyasal bilgiler tahsili yapmıştı.

Washington büyükelçisiydi.

1914 yılında ABD yönetimi tarafından “istenmeyen adam” ilan edildi, ABD'yi derhal terketmesi istendi.

İstanbul'a döndü.

Memleket işgal edilince Anadolu'ya geçti.

Kuvayı Milliye'ye katıldı.

“Ne mutlu Türküm diyene” kavramının simgelerinden biriydi.

?

Vahdettin'in idam fermanında Mustafa Kemal'le birlikte Alfred Rüstem Bilinski'nin adı da vardı.

?

Peki niye… Milli mücadelenin lider kadrosundan bile önce, İsmet İnönü'den bile önce, Fevzi Çakmak'tan bile önce, Börekçizade Rıfat efendi'den bile önce, Alfred Rüstem Bilinski hakkında idam fermanı çıkarılmıştı?

?

Çünkü…

?

200 yıl önce, tee 1820'de…

İlk Amerikan misyonerleri Anadolu'ya ayak bastı.

İstanbul'u merkez üs yaptılar, ilk teması Osmanlı vatandaşı Ermeni tüccarlarla kurdular, Gregoryen Ermenilere ticaret imtiyazları sağladılar, bu ticari bağ sayesinde Ermenilerin bazılarını Protestan mezhebine ikna ettiler, böylece, Osmanlı topraklarında tamamı Ermenilerden oluşan Protestan cemaati oluşturdular.

?

1850'den itibaren eğitim işine girdiler, parayı bastılar, bir anda mantar gibi türediler, 80 lise, 8 yüksek kolej, 16 yatılı kız okulu açtılar, 30 bin öğrenci sayısına ulaştılar, İstanbul'un yanısıra İzmir'e Antep'e Kayseri'ye Mersin'e Harput'a Merzifon'a yayıldılar, 100 yıl boyunca hiç Türk öğrenci almadılar, sadece Hıristiyanları ve özellikle Ermeni çocuklarını eğittiler. Gözlerine kestirdikleri Ermeni gençlerine ABD vatandaşlığı verdiler, ABD'ye götürdüler, burs verdiler, Amerikan üniversitelerinde okumalarını sağladılar.

?

Bu topraklarda 163 kilise açtılar.

Amerikalı misyoner hekimlerin faaliyet gösterdiği 9 hastane, 10 dispanser açtılar, Ermenilerin adeta “aile hekimi” oldular!

?

Bununla yetinmediler, Amerikan gazetelerine imzasız mektuplar göndererek, Ermenilerin sırf hırıstiyan oldukları için öldürüldüklerini, sırf Ermeni oldukları için topluca katledildiklerini yazmaya başladılar. Amerikan gazeteleri de bu mektupları sanki gerçek belgeymiş gibi sayfalarına taşımaya başladılar.

?

Sivas'ta Erzurum'da Elazığ'da ABD konsolosluğu açtılar, sadece Ermeni personel kullandılar, Taşnak ve Hınçak'ın temellerini attılar.

Şimdi sıkı durun lütfen…

Tee 1894 yılında, tee 127 yıl önce, Amerikan Senatosu'nda Ermeni sorunu gündeme getirildi, tasarı sunuldu, Ermenilerin öldürüldüğü iddiasıyla Osmanlı devleti kınandı!

?

1896'da, yani 125 yıl önce, Amerikan Senatosu'na ve Temsilciler Meclisi'ne bir tasarı daha sunuldu, Ermenilerin can güvenliğini korumak için Osmanlı'ya askeri müdahale yapılması istendi!

?

1914…

Alfred Rüstem Bilinski, Washington büyükelçimiz oldu.

Gördüğü tablo akılalmazdı.

Amerikan basınında koro halinde Ermeni propagandası yapılıyordu,  Türklerin Ermenileri kılıçtan geçirdiğini, katliam yapıldığını, çocukları bile öldürdüğümüzü yazıyorlardı, ABD'nin Ermenileri korumak için mutlaka savaş gemileri göndermesini istiyorlardı.

Halbuki, henüz Osmanlı devleti birinci dünya savaşına girmemişti, Osmanlı topraklarında henüz kimsenin burnu bile kanamamıştı, bırakın öldürülmeyi, tutuklanan Ermeni bile yoktu.

Alfred Rüstem bey, düşündü taşındı, basın yoluyla yapılan iftira saldırılarına basın yoluyla cevap vermenin yolunu buldu, Evening Star gazetesinde röportajının yayınlanmasını sağladı.

“İngiltere, Fransa ve Rusya tahrik kampanyasına girişti, ABD'yi yanlarına çekip Osmanlı'ya saldırmak istiyorlar, ABD'nin bu adi tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum, Türkiye'de bir tek vatandaşın bile burnu kanamadı, Amerikan gazeteleri yalanlar yazıyor” dedi.

Sözünü sakınmamıştı…

“Siz önce aynaya bakın, kendi çirkin yüzünüzü görün, bizi karalamaya çalışan ABD'nin yüzkarası katliam suçlarını herkes biliyor” dedi.

?

Alfred Rüstem'in bu röportajı Washington'da bomba etkisi yarattı.

ABD başkanı Wilson küplere bindi.

Derhal resmi olarak özür dilemesi istendi.

Alfred Rüstem özür mözür dilemedi.

“Tamamen doğru olan sözlerim nedeniyle niye özür dileyeyim, Amerikan gazeteleri Türk milleti hakkında yalanlar yazıyor” dedi.

Bu cevap bardağı taşıran damla oldu.

Derhal “istenmeyen adam” ilan edildi.

Derhal “ülkeyi terketmesi” istendi.

Ekim 1914'te İstanbul'a döndü.

?

Dikkatinizi çekerim…

Yıl henüz 1914.

Osmanlı henüz dünya savaşına girmemiş, Çanakkale Savaşı henüz olmamış, Doğu'da henüz Rus istilası olmamış, Rus desteğiyle silahlı Ermeni isyanları henüz başlamamış, bir Ermeni'nin bile kılına dokunulmamış, ortada henüz tehcir mehcir yok.

Ama, Amerikan basını Ermeniler katlediliyor diye yayın yapıyordu.

Amerikan basınının yalanlarını basın yoluyla çürüten Osmanlı büyükelçisi Alfred Rüstem ise, Washington yönetimi tarafından “istenmeyen adam” ilan ediliyor, ABD'den kovuluyordu.

?

Dikkatinizi çekerim…

Henüz tehcir bile yokken, “soykırımcı” ilan edilmiştik!

?

Minare çalınmadan, kılıfına uydurmuşlardı.

?

Çünkü…

?

Büyükelçimiz Alfred Rüstem'i “istenmeyen adam” ilan eden ABD başkanı Woodrow Wilson'dı.

Kendisini “bağımsız Ermenistan'ın kurucu babası” ilan etmişti.

Türkiye topraklarını da kapsayan Ermenistan'ın sınırlarını bizzat ABD başkanı Wilson çizmişti.

Harita bile bastırmıştı.

Erzurum'u Van'ı Bitlis'i Sivas'ı Diyarbakır'ı Trabzon'u, Ermenistan'a dahil etmişti, mütevazı davranıp İstanbul'u bize bırakmıştı!

Bizim Amerikan mandacılarının kurduğu Wilson Prensipler Cemiyeti'nin Wilson'ı işte bu arkadaştı!

?

Alfred Rüstem Bilinski'ye dönersek…

1914'te Washington'dan İstanbul'a geldi.

Bir daha diplomatik görev almadı.

1919'da memleket işgal edildi.

Bir saniye bile düşünmeden Anadolu'ya geçti.

Kuvayı Milliye'ye katıldı.

Sivas Kongresi'ne katıldı.

Ankara milletvekili oldu.

Vahdettin'in idam fermanında Mustafa Kemal'le birlikte Alfred Rüstem Bilinski'nin adı da yeraldı.

?

Tarihi süreci bilmeyenler, Alfred Rüstem Bilinski'nin Kuvayı Milliye'nin beyin takımından bile önce, milli mücadelenin çekirdek kadrosundan bile önce, İsmet İnönü'den, Fevzi Çakmak'tan bile önce, idam fermanında yeralmasını şaşırtıcı bulabilir.

?

Halbuki… Alfred Rüstem'i, Kuvayı Milliye'ye katıldığı için değil, ABD'nin soykırım yalanına direndiği için, Amerikan basınının soykırım yalanını Amerikan basınında çürüttüğü için, idam fermanına monte etmişlerdi.

?

İngilizler Vahdettin'in eline liste veriyor, o da listeyi Nemrut Mustafa mahkemesine vererek, hepsine idam cezası çıkartıyordu.

Mustafa Kemal'le birlikte Alfred Rüstem hakkında idam kararı veren Nemrut Mustafa mahkemesi, tehcir davasına da bakan mahkemeydi!

?

Sözde soykırımın düpedüz yalan olduğunun en önemli kanıtlarından biri, Alfred Rüstem Bilinski'dir.

?

(Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu asrın iftirasına karşı mücadelesini sürdürdü. “Türk-Ermeni Meselesi” adıyla kitap yazdı, İsviçre'de Fransızca olarak yayınladı. Türkçe'ye de çevrilen ve mutlaka bulup okumanızı önerdiğim bu kitabının önsözünde şunları söylüyordu…)

?

(“Kendi adımla kaleme aldığım bu kitabı, Türkiye'nin ve Türk halkının suçlu olmadığını ispat için yazıyorum. İhtirasların ağır bastığı Ermeni meselesinde, Ermeni komiteleri ve itilaf devletleriyle ilgili çok acı gerçekleri gözönüne seriyorum. Bu eseri bitirirken yazdığım son sözü, burada bir kere daha tekrar ediyorum… Tarihe karşı bu yalan cinayetini işleyenler, tarihin akışını değiştirenler kendine gelmeli… Ermeniler lanetlerini Türk halkına değil, onlara yöneltmeli.”)

?

Sözde soykırım, temeli 200 yıl önce atılmaya başlanmış emperyalist bir yalandır.

?

Tehcirden 20 yıl önce ABD Senatosu'na “Türkleri kınama tasarısı” olarak getirilmiş bir yalandır.

?

Tehcirden 20 yıl önce ABD Temsilciler Meclisi'ne “Türklere askeri müdahale tasarısı” olarak getirilmiş bir yalandır.

?

Tehcirden üç yıl önce ABD basınında sahte mektuplarla “manşet” yapılmaya başlanmış bir yalandır.

?

Diplomasi yerine diplomasızları koyan… Liyakat yerine tarikat-cemaat koyan Akp hükümetinin vebali, çok ağırdır.

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 27.04.2021 08:56:52 / Okunma = 7840

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunRumların Azerbaycan korkusu Rumların Azerbaycan korkusu (39)
Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı (146)
KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? (121)
Todor Jivkov da gelecek mi? Todor Jivkov da gelecek mi? (311)
S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! (336)
BM ve Kıbrıs’ta Çözüm BM ve Kıbrıs’ta Çözüm (647)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 (1116)
Kimmiş Revizyonist? Kimmiş Revizyonist? (884)
Bu krizden çıkmak mümkün mü? Bu krizden çıkmak mümkün mü? (951)
Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! (898)
Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? (1157)
Sansür yasası Sansür yasası (1172)
Türkiye Saldırı Altında Türkiye Saldırı Altında (1187)
Enflasyon suçtur Enflasyon suçtur (1980)
İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali (2120)
Mazot niye 25 lira? Mazot niye 25 lira? (2014)
Hadi oradan! Hadi oradan! (2093)
Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. (2165)
Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. (2039)
Turken Turken (2382)
Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! (2680)
Belediye otobüsü Belediye otobüsü (2823)
EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! (2975)
Sesli İstila Sesli İstila (2896)
BADE HARABEL UKRAYNA BADE HARABEL UKRAYNA (3242)
Osman Kavala Osman Kavala (3437)
İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. (3465)
Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar (3945)
23 Nisan, neşe dolmuyor insan 23 Nisan, neşe dolmuyor insan (3656)
Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… (3694)
İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ (4160)
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla (3964)
Bucha’da ne oldu? Bucha’da ne oldu? (4036)
İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? (4275)
Bolluk bereket Bolluk bereket (4746)
Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! (4199)
Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. (4470)
Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti (4062)
Kim Savaş İster? (Ben!) Kim Savaş İster? (Ben!) (4076)
MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz (4603)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (4687)
Sezen Aksu Sezen Aksu (5062)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (5105)
Enes Enes (5859)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (5076)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (5445)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (5308)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (5651)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (5649)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (5351)
Tsunami Tsunami (6773)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (5698)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (6073)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (5571)
Cassandra Cassandra (6562)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (5910)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (6345)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (6114)
Köle pazarı Köle pazarı (6918)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (6147)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (6472)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (6450)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (7128)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (6654)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (6731)
Aleykümselam Aleykümselam (7195)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (7593)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (7077)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (7860)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (7432)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (8161)
Görünmez goril! Görünmez goril! (7855)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (7616)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (7579)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (7086)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (7912)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (7902)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (7814)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (7301)
Diy@net Diy@net (8475)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (7669)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (8110)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (7952)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (8300)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (7922)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (7973)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (8129)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (8062)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (7772)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (7840)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (9808)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (8807)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (8557)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (8406)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (8323)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (8928)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (8463)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (8190)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (9347)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (8776)