https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 17.05.2022 04:04:02 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar!

Son 2 haftadır 103 emekli amiralin ülkemiz  sorunlarından meslek alanlarına giren konulardaki görüş ve önerilerini ifade ettikleri basın açıklaması ile yatıp kalkıyoruz.  İktidar çevreleri bu açıklamadan darbe kokusu almışlar. Bir de biz koklayalım, ortamda öyle bir koku var mı diye bir burun hamlesi yaptık. Günümüz Türkiye’sinde ve Dünya’sında darbe olasılığını irdeledik.
Türkiye’de de Dünya’da da darbeler dönemi bitmiştir. 
1950’ler, 60’ler, 70’ler Dünya’sı ve Türkiye’sinin darbecilerinin işleri kolaydı. Sosyo-ekonomik, politik, idari, kültürel  yapılar, kurumlar ve bunların yatay ve dikey ilişkileri basit ve sade idi. Bunların kontrollerini ele geçirmek de yönetmek de basitti.  Türkiye’de bulunan 40 civarındaki KİT’ler (Kamu İktisadi Teşekkülleri ) ile ekonominin yüzde elliden fazlası kontrol ediliyordu. Kitlesel iletişim aracı olarak devletin radyo televizyon kurumu TRT tekel idi. Yazılı basın Babıali adıyla, Çağaloğlu’nda valiliğin çevresinde kümelenmişti. İletişim sektörünün diğer ayağı PTT (Posta, Telgraf, Telefon idaresi) devlet tekeli idi. Hakeza hava ve deniz ulaşımı, karada raylı ulaşım (TCDD-TC Devlet Demiryolları) devletin tekelindeydi. Enerji sektörü devlet kontrolündeydi. TEK ( Türkiye Elektrik Kurumu ), Petrol Ofisi, kömür işletmeleri…vs. devletin tekelindeydi. Bu kurumların başlarına birer muvazzaf veya emekli subay emrindeki timleri  göndererek yönetimi denetlemek ve üretimi aksatmadan sürdürmek mümkündü. Kitle iletişim araçlarından TRT‘nin başına bir tim göndermek radyo –TV yayınlarını kontrol etmeye, valilikte bir tim görevlendirmek yazılı basını ( Babıali ) kontrol etmeye yetiyordu.
Bugün bambaşka bir Dünya’da ve Türkiye’de yaşıyoruz. 12 Eylül darbe yönetimi ve devamındaki ANAP – Özal yönetimi ile başlayan dış güdümlü IMF – Dünya Bankası reçetelerine göre ekonomide yapılan düzenlemelerle ulusal ekonominin omurgası olan KİT’ler yağmalanarak tasfiye edildi. Ulaşım, iletişim, enerji gibi stratejik sektörlerdeki KİT’ler parçalanıp bölünerek yandaşların yutabileceği lokmalara haline getirilerek yağmalandı. Geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu’nun ( TEK ) tek başına yürüttüğü elektrik enerji sektörünü bugün 400’e yakın şirket yürütüyor. ( Bu durum elektrik faturalarımızın sürekli neye kabardığının delili ama konumuz o değil.) İktidar olmak için, iktidar meşruiyetini sağlamak için en önemli sektör olan iletişim sektörü hem yaygınlaştı, hem çeşitlendi, eskiden olmayan yeni alt sektörler oluştu. Yegane radyo-TV yayın kuruluşu TRT yerine, ulusal ve bölgesel düzeylerde, iller, ilçeler düzeyinde yayın yapan yüzlerce radyo -TV şirketleri ve tesisleri var. Yazılı basın, mektupla haberleşme önemlerini kaybetti. Hayatımıza giren İnternet, e-gazete, sosyal medya, mobil telefonlar daha nice yeni teknolojilerle ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel yaşamlarımız çok değişti, çeşitlendi, ayrıntılandı ve karmaşıklaştı. Bu çeşitlilik bir de darbe mizahı yarattı. Sınırlı ordu personeli ile ve silah gücüyle bu kadar çeşitlenen ve karmaşıklaşan sistemi kontrol altına almak ve sürdürmek nesnel olarak mümkün değildir.  
Ayrıca teknoloji alanındaki gelişmeler orduları da değişime uğrattı, uğratıyor. Yirminciyüzyıl’ın başına kadar savaş alanı denince iki ortam biliniyordu karalar ve denizler. Yirminciyüzyıl’ın  başından itibaren gökyüzü ( hava ) de savaş alanı oldu. Son 50 yılda bu üç savaş alanına 2 yeni alan daha ilave oldu; Uzay ve Siber (Cyber) alan. Bugün uzay boşluğunda sayıları on binlerle ifade edilen uydular dönüyor. Bunların önemli bir kısmı askeri amaçlı. Yani uzay da askeri rekabet alanı, savaş alanı haline geldi ve ilk olarak ABD’de bağımsız muharip sınıf olarak Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu.  Siber uzay veya Siber alan dediğimiz, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarından meydana gelen, bir birine bağlı ağların oluşturduğu sanal ortam da küresel savaş alan haline geldi. Gene öncü örnek olarak ABD’de Birleşik Devletler Siber Güvenlik Komutanlığı (USCYBERCOM) kuruldu. Benzer şekilde Rusya, Çin, İngiltere ve diğer birçok ülke ordularında benzer yapılanmalara gidildi, gidiliyor. Türkiye’de de bu doğrultuda ilk adımlar atıldı.   Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Siber Güvenlik Kurulu, TSK bünyesinde Türk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ve Siber Savunma Merkezi Başkanlığı kuruldu. Dünyamız bir İleri Teknoloji Devrimi süreci yaşamaktadır. Sanayi üretimi cephesinde 4.Sanayi Devrimi, sağlık ve tarımsal üretim alanında Biyoteknoloji Devrimi süreci yaşanmaktadır. Geleceğin insansız fabrikaları, topraksız ve insansız çiftlikleri, yapay zekalı robotik cerrahlar yaşamımızda yerlerini almaya başlamıştır. Bunların askeri sektörde de paralel yansımaları oluyor, daha da  olacak. İnsansız araçlar, İnsansız savaşlar, biyonik askerler, savaşçı robotlar üzerine senaryolar yazılmakta. Büyük olasılıkla da fiili deneyler prototip çalışmaları da başlamıştır. 
Demem o ki, yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, askerlik bilimi ve sanatına konu olan düşünceler, tezler, teoriler, silahlar, araçlar, gereçler çok çeşitlendi, karmaşıklaştı. Teknolojideki hızlı değişimler, silahları, silah sistemlerini, bunlara bağlı stratejik, taktik anlayış ve yaklaşımları sürekli değiştiriyor. Askeri sektör çalışanları ve ordu mensupları da bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitim–öğretim-talim-tatbikat etkinlikleri ile mesleki yaşamlarını yoğun tempolu bir çalışma programı ile sürdürmek zorundalar. Bu kadroların bu uğraşlarını bırakıp da, aynı derecede çeşitlenen ve karmaşıklaşan politik, diplomatik, ekonomik, sosyal, kültürel vbg yaşam alanlarının yönetimini ve denetimini darbe yaparak üslenmeye soyunmaları, asgari eğitim düzeyinden geçmiş bir subayın katılacağı ve kabul edeceği bir davranış değildir artık. Bu gerçeği eski Genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök görev başında iken “Günümüzde sivil toplum çok güçlendi, askeri darbeler dönemi geçti artık …” sözleriyle özetlemişti. 
Yukarda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Türkiye’de de dünyada da askeri darbeler dönemi bitmiştir. Son 40 yılın tarihsel pratiği de bunu doğruluyor. Ülkemizde 1980 darbesinden sonra Ordu’nun siyasete fiziki bir müdahalesi olmamıştır. 28 Şubat Hareketi yasal kurumlara ve yasalara dayanarak politikayı yönlendirme girişimidir, fiziki bir müdahale değildir. 27 Nisan 2007’de Genelkurmay’ın internet sitesinde yayınlanan esrarengiz “basın açıklamasının” sahibi belli değildir. Ancak dönemin genelkurmay başkanı “ haberim yok” demenin yerine üslenmeyi yeğlemişti. Bu girişimler “post modern darbe”, “e-muhtıra” gibi sıfat tamlamaları ile “darbe” kategorisine sokularak siyasi propaganda malzemesi yapılmaktadır. Aynı şekilde dünya genelinde de 1950’ler, 60’ler, 70’lerde Ortadoğu, Afrika, Asya , Latin Amerika’da yaşanan askeri  darbeler  son 40 yılda, birkaç istisna hariç, artık görülmüyor. Bundan sonra da bireysel kahramanlık gösteren maceracı karakterlerin çıkması her zaman muhtemeldir, ancak bunların ne ordu mensuplarından taraftar bulması, ne de toplumdan destek görmesi mümkün değildir. Netekim 1981’de İspanya’da bir yarbay 200 askerle parlementoyu basmış, ancak karikatürlere konu olabilmiştir.
15 Temmuz 2016‘da gerçekleşen FETÖ darbe girişimi bir ordu hareketi değildir. Sivil bir tarikat yapılanmasının, sivil siyasette, ekonomik hayatta, sosyal ve kültürel hayatta, medyada,  ordu ve emniyet teşkilatında yarım asırda oluşturulmuş, dış güdümlü  “sivil örümcek ağı” örgütlenmesinin bir kalkışmasıdır. Darbe girişiminin başkomutanı ABD’nin kucağındaki  Baş İmamdır, yerel düzeydeki emir komuta hiyerarşisinin tepe noktalarında da sivil imamlar vardı.             
Tüm bu gerçekler ayan beyan ortada iken, muvazzaf subayların bile darbe yapmalarının nesnel koşulları tarih dışı kalmış iken; silahı, rütbesi, ordusu olmayan emekli amirallerin anayasal haklarını kullanarak yaptıkları basın açıklamasından darbe kokusu almak masum bir burun sağlığı sorunu olmasa gerek. AKP’nin Ajitasyon- Propaganda (Ajit-Prop) servisinin senaryosunu yazdığı klasikleşmiş bir tiyatro. Millete hesabını veremediği gerçeklerin üzerine örtmek için mağduriyet-paranoya tiyatrosu perdesini açıp kamuoyunun dikkatini saptırma taktiği. “Paranoya, aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlık…” olarak tanımlanıyor sözlüklerde. AKP yönetimi ve Ajit-Prop servisinin medyadaki elemanlarının böyle bir psişik rahatsızlıkları yok aslında. Yaptıkları çok rastlanan bir propaganda taktiği. Normal zamanlarda katıldıkları tartışmalarda Türkiye’de darbe olasılığı üzerine yaptıkları yorumlarda “Artık Türkiye’de darbe dönemleri bitti.. “ “geçti o günler, geçin bunları “diyerek, hafif tertip dalga bile geçiyorlar. Ancak  AKP Propaganda merkezinin bir işareti ile mağduriyet-paranoya tiyatrosundaki ezberlenmiş rollerine geçiyorlar. Burunları darbe kokusu almaya, kulakları gaibden darbe sesi duymaya, gözleri darbe hayaleti görmeye başlıyor. Daha doğrusu …miş, …mış …muş, …müş gibi yapıyorlar.
Darbeler dönemi bitti, ama ondan yadigar kalan darbe paranoya tiyatrosunu izlemeye devam ediyoruz. Bunun ne kadar süreceğini millet belirleyecek. Millet ne zaman “yetti gaari “ “bu dolmayı artık yemiyoruz” deyinceye kadar devam edecek.
Bu yazının sonuna geldiğimde sosyal medyada “Darbe manileri” adlı şiir dolaşmaya başladı. Anlamlı tespitleri ve mesajları var. Yazıyı bu manilerle sonlandırıyorum.          

“ DARBE” MANİLERİ
Altın düğme var taçta 
Elmas boncuk en uçta
“Terör” lâfı eskidi  
Şimdi “darbe” revaçta.

Bahçede gonca güller  
Gülü toplar güzeller 
Darbe yapabilir mi 
Emekli amiraller. 

Kış geldi yanar ocak 
Üstünde var kap kacak 
Amiraller darbeyi 
Bastonla mı yapacak?

Çimenlerde hoplasak  
Kırmızı gül toplasak  
Yaşlı, darbe yapamaz  
Sokağa çıkmak yasak.

Darı ektim ekmeklik  
Darıyı yedi keklik 
Muhalefete göre 
yapılan iş “zevzeklik”.

Otlakta kuzu şişman 
Onu görmeyen pişman  
Farklı bir şey söyleyen  
Sana göre hep düşman.

Sevdalının eylemi 
Hoş görülür öyle mi? 
Seçim kazanmak için  
Yetmez “darbe” söylemi.          

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 20.04.2021 17:21:08 / Okunma = 7389

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunAmerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! (42)
Belediye otobüsü Belediye otobüsü (131)
EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! (165)
Sesli İstila Sesli İstila (366)
BADE HARABEL UKRAYNA BADE HARABEL UKRAYNA (376)
Osman Kavala Osman Kavala (874)
İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. (904)
Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar (1154)
23 Nisan, neşe dolmuyor insan 23 Nisan, neşe dolmuyor insan (980)
Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… (1037)
İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ (1375)
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla (1238)
Bucha’da ne oldu? Bucha’da ne oldu? (1323)
İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? (1392)
Bolluk bereket Bolluk bereket (1916)
Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! (1612)
Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. (1645)
Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti (1516)
Kim Savaş İster? (Ben!) Kim Savaş İster? (Ben!) (1406)
MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz (1758)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (1618)
Sezen Aksu Sezen Aksu (1837)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (1948)
Enes Enes (2290)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (2564)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (2212)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (2686)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (2487)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (2592)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (2875)
Tsunami Tsunami (3067)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (2711)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (2899)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (3272)
Cassandra Cassandra (3136)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (2909)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (2977)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (3463)
Köle pazarı Köle pazarı (3286)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (3006)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (3268)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (3418)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (3890)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (3846)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (3452)
Aleykümselam Aleykümselam (3770)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (4815)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (3771)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (4262)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (4221)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (5127)
Görünmez goril! Görünmez goril! (4361)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (4925)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (4302)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (4274)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (5106)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (4752)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (4680)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (4323)
Diy@net Diy@net (5228)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (4711)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (5213)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (5084)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (5557)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (5060)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (5122)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (5343)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (5145)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (5035)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (5107)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (6360)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (5715)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (5474)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (5583)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (5557)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (5670)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (5722)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (5628)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (6060)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (5712)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (6372)
Kuraklık Kuraklık (6093)
MKE MKE (5880)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (5637)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (5780)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (6107)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (7089)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (7239)
Siyaset salyası Siyaset salyası (6323)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (6644)
EŞKİYA EŞKİYA (6222)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (6667)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (7611)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (7048)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (6668)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (7132)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (6945)
Arife Arife (6620)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (7377)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (7335)