https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 23.07.2024 18:35:21 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

ATEİST, DEİST, SOSYALİST…


Sosyalistlerin din hakkındaki tutumlarından söz etmek istiyorum. Sosyalistlere haksız yere yüklenen din karşıtlığı suçlaması ve sosyalistler arasında bu konuda farklı görüşlerin bulunması nedeniyle de bu konuyu ele almakta yarar var.

Sosyalizm, kapitalizmin alternatifi olduğu halde, onu Ateizm ve Deizmle birlikte anmamızın nedeni, sosyalizmin Ateist ve Deist anlayışlarından da farklı olmasıdır. Sosyalizm, tarih boyunca farklı sözcüklerle ifade edilmiştir ve geniş bir kapsamda kullanılmıştır. Bu yazıda kullanılan sosyalizm, tarihsel maddeciliği çözümleme yöntemi olarak kullanan bilimsel sosyalizmdir.
 
Dinin toplumların hayatındaki etkisi sanayileşmiş toplumlarda daha az, feodal sistemlerin etkisindeki toplumlarda daha yoğun olduğu görülüyor. Ortaçağda insanlar kimliklerini din üzerinden tanımlarken Yeni ve Yakın Çağlarda bunun yerini önemli ölçüde millet almıştır.  Buna rağmen din, günümüzde de toplumlar üzerinde şu veya bu ölçüde etkisini sürdürüyor.

Dinlerin insanlığın hangi evresinde ortaya çıktığı, zaman içinde nasıl evrim geçirdiği, değişik toplumlarda aldığı biçim; tarihçilerin, toplumbilimcilerinin, arkeologların araştırma konusudur. Din konusu, özellikle Türkiye gibi ülkelerde sosyalistlerin söylem ve davranışlarını yakından ilgilendiriyor.
 
Bir sosyalist, adil bir yeni düzen kurulması, emeğin hakkını alması, insan haklarının, demokrasinin gerçekleşmesi için halkıyla birlikte yürümek ve bu tarihsel yürüyüşte halka önderlik etmek zorundadır. Bir sosyalist için din, üzerinde kafa yorması gereken önemli bir konudur. Bir sosyalist halkın inançlarına karşı kılıç çekemez. Onun yapması gereken, halkın inandığı bu değerlerin hangi ihtiyaçtan doğduğu ve ne anlama geldiğini anlamaktır.
 
HER İNSAN BİR DİN KÜLTÜRÜNE DOĞAR
  
Aslına bakılırsa herkes, bir milletin içine doğduğu gibi, bir din toplumunun da içine doğar ve bu kültür içinde yetişir. Bundan kaçınmak kişilerin ellerinde olmadığı gibi, bundan kaçınmaya  gerek de yoktur. Hıristiyan, Müslüman, Budist veya başka bir inancın toplumu içinde yaşayan kişi, yaygın inançlardan ne kadar uzak dursa da sonuçta bir dinin mensubu sayılır.
 
Buna karşılık, herkesin din anlayışında farklılıklar vardır. İnsanların tanrıyı algılayışları da farklıdır. Bu nedenle devlet yurttaşların dinlerine karışmayacağı gibi, onlara bir dini veya mezhebi öğretmekle de görevli değildir. Herkesin kendi inandığı anlayışını özgürce yaşamak için laiklik vazgeçilmez koşuldur. Bu nedenle her sosyalistin laikliği savunması görevdir. Ancak bir sosyalistin savunduğu laiklik, toplum hayatında dine yer vermeyen ve onu yadsıyan bir laiklik değildir.
 
Bir sosyalistle Ateist ve Deist arasında önemli bir fark vardır. Sosyalist, dinlerin hangi koşullar altında ortaya çıktığı ve insanların hangi ihtiyacına yanıt verdiğiyle ilgilenir. Bunun adı tarihsel maddeciliktir. Burjuva materyalizminin de dünyevi bir tanrıya ihtiyacı vardır ve bu tanrı kapitalizmdir, paradır veya bir diktatördür.

 BURJUVA MATERYALİZMİ İLE TARİHSEL MEDDECİLİK FARKLIDIR

Burjuva materyalizminin adına “aydınlanma” denmesi yanlıştır. Aydınlanma gerçekte insan aklının özgürleşmesidir. Bu özgürleşme kapitalizmin savunduğu değerlerden de bağımsızlaşmayı öngörür. Türkiye’de “Aydınlanma”yı en çok kullanan aydınların bu “aydınlanma”sı dinin kaba bir biçimde yadsınmalarından ibarettir. Özgür aklı savunmaya kadar gidememiş olmalarını onların insan tanrılar yaratmaya çalışmasından da anlayabiliriz.
 
Uzunca bir zamandan beri Türkiye’de aydınlar arasında din, somut olarak da İslamiyet aleyhine bir kampanya yürütülüyor. Bu anlayışa göre kendinden önceki peygamberler gibi Hazreti Muhammed bir yalancıdır, Kutsal kitaplarda yazılanlar uydurmadır. Kutsal Kitaplar, çelişkilerle doludur. İslam’ın bir özgünlüğü yoktur. Kendisinden önceki dinlerden aktarmalardan ibarettir. Turan Dursun’un bu bağlamdaki yazıları ve kitaplarının ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını hatırlayalım. Gerici bir devlet ve toplum anlayışına tepki olarak da ortaya çıkmış olsa bu anlayışlar gerçekleri dile getirmekten uzaktır. Gerçek ise şudur: İnsanlar içinde bulundukları sorunlara yaşadıkları zamanın imkânları ve araçları ölçüsünde çözüm aramışlardır. Peygamberler devrimci ve yaratıcı birer toplum önderidirler. Zaman içinde birbirlerini tamamlamaları aslında bir evrimin sonucudur. Aynı zamanda insanlığa bir evrim önerisidir. Dini tarihsel maddeci bir bakış açısıyla ele alan Hikmet Kıvılcımlı gibi aydınların yöntemini izleyenler ne yazık ki çok sınırlı kalmıştır. Yaşadığımız siyasi ve felsefi karmaşa içinde yenileri de çıkmıyor.  
Batıdan taklit edilen burjuva materyalizmi, sosyalist aydınların çoğunu da adeta esir almıştır.

ATEİZMLE SÖMÜRÜDEN KURTULMUŞ BİR MİLLET YOK!
 
Ateizm ve Deizmle kurtulmuş bir toplum yoktur. Sosyalistlerin hedefi dinsiz bir toplum yaratmak değildir. Kapitalizmin geliştiği Batı ülkelerinde Ateist veya Deistlerin sayısı bir hayli fazla olduğu halde oralara kapitalizmin hükmetmekte oluşu bunun kanıtıdır. Sosyalistlerin amacı ise emekçilerin iktidarı ele geçirip üretim araçlarındaki ortak mülkiyeti sağlayarak  ve bu yolla toplumu kaderde ve kıvançta birleştirmek, onları mutlu kılmaktır. Sosyalistleri, burjuvalardan bu konuda ayıran tutum, burjuva ve feodaller din ile ilgilenirken bunu dini sömürüyü meşrulaştırmanın aracı olarak kabul ettirmek iken,  sosyalistler halkın sömürüden kurtulması için ilgilenirler.

Türkiye’deki emekçilerin iktidar mücadelesini olumsuz etkileyen nedenlerden biri toplumcu aydınların din karşıtlığı veya dine karşı ilgsizliğidir. 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 27.03.2021 13:08:38 / Okunma = 12044

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (781)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (1043)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (19175)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (18635)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (23401)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (18254)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (19191)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (19348)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (19675)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (22450)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (22744)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (26405)
Kelaynaklar Kelaynaklar (30249)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (27329)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (27381)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (32807)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (29990)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (30121)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (31615)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (33746)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (31692)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (31842)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (31164)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (31542)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (32199)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (30699)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (32952)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (35101)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (33475)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (34577)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (35369)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (35969)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (32024)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (33330)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (33878)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (36436)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (32913)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36371)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (34886)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (35856)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (34076)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (37182)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (35067)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36860)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (43679)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (38737)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (35440)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (35484)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (40379)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (38118)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (37139)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (43731)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (43342)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (38785)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (41781)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (37492)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (35915)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (38423)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (42156)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (42682)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (36733)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (49491)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (40449)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (41745)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (47049)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (48557)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (52705)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (50113)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (57620)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (54146)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (50413)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (50859)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (47528)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (50457)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (63308)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (77664)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (47604)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (54012)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (67448)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (46521)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (57229)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (51804)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (45867)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (63930)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (56029)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (51205)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (51677)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (48792)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (50489)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (55875)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (57690)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (52222)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (58057)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (52484)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (64624)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (57903)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (54044)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (56630)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (50187)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (49932)