https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 23.07.2024 17:08:50 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI


Türkiye’nin yurt dışındaki bütün askerî kuvvetlerini derhal geri çekmesini, dış ilişkilerde tam bağımsız bir politika gütmesini savunmak hiç de zor değildir. Komşularıyla ve bütün ülkelerle barış içinde yaşamasını istemek de muhalefete halk desteğini kaybettirmez. Kürtlerle de barış içinde yaşanacak bir programda anlaşmak hem ülkeye huzur getirir, hem de bütçenin savaş ekonomisinden sanayi, bayındırlık ve eğitime kaydırılmasını sağlar. Özellikle salgın bir hastalıkla mücadele edildiği ve halkın gitgide yoksullaştığı bir dönemde buna acilen ihtiyaç vardır.

Roller ve tutumlar nasıl da değişiyor! Osmanlıların son zamanlarından beri Türkiye’de ele alacağımız konumuz açısından iki cephe oluşmuştu.

Birinci Cephe, Batı uygarlığını model alan, Türkiye’nin yerinin Batı’da olduğunu düşünen, İkinci Mahmut’tan başlayıp Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini de içine alan uzun bir dönemin aydın ideolojisiydi ve esas olarak da hâlâ budur.
İkinci Cephe ise, Müslümanlık adına, gelenekçiliği yücelten, Batı kurumlarının ve yaşam tarzının alınmasını “Gâvurluk”, “dinden çıkma” olarak niteleyen kesimden oluşuyordu. Bunlar, İkinci Meşrutiyetin 1908’de ilanından bir yıl geçmeden İstanbul’da 31 Mart 1909’da ayaklananlar, 1930 Menemen olayını yaratanlar, 1993 Sivas katliamcıları bu kesimin tipik temsilcileri idiler.

Kurtuluş Savaşı yıllarında yeni bir cepheleşme yaşandı. Batıcılarla muhafazakârların bir kısmı Bağımsızlık Savaşına katılırken, hem Batıcılardan hem de Doğulu-şeriatçılardan, büyük bir devlete sığınma hareketi görüldü. Mustafa Kemal Paşa-Mehmet Akif birlikteliğine karşı Avrupacı Damat Ferit ekibiyle şeriatçıların bir kısmı öteki cepheyi oluşturdu.

CUMHURİYET’TEN BERİ YAŞANAN CEPHELEŞMELER

Savaştan sonra ise eski cepheler yeniden kuruldu. Devlet bir bütün olarak Batı’yı tercih ederken Şeyh Sait gibi Halifeliğin yeniden diriltilmesini isteyen, fakat büyük çoğunluğu yer altına çekilmiş İslamcı akımlar, sabırla yeni diriliş günlerini beklemeye başladılar. Uzun süre bellerini doğrultamadıkları için 1930’da Serbest Fırka, 1946’da Demokrat Parti, Millet Partisi gibi partileri desteklediler. Bu akımın daha sonra bağımsızlaşarak Millî Nizam, Millî Selamet gibi partilerle siyaset sahnesinde kendi adlarına yer aldıklarını söylemek mümkündür.

Erbakan Hareketi ordu ve bürokrasi tarafından bastırılıp Türkiye’nin yeri bir kere daha Batı olarak teyit edilince, Erbakan’ın partisinde yer alan kadroların bir kısmı “millî görüş” gömleğini çıkardıklarını söyleyerek kendi ifadeleriyle “muhafazakâr demokrat” yeni bir oluşum (AKP) meydana getirdiler. Hem orduya, hem Batı’ya verdikleri mesajlarla muhafazakâr olmakla birlikte Batı sistemi içinde, Batı’nın kurumlarını benimsediklerini ilan ettiler. Batı Kurumları ABD, NATO ve Avrupa Birliği idi. Bu çevreler, AKP’nin Batı’ya bağlılık tutumundan memnundular. Onun elinden tuttular ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine girebilmesini kolaylaştıracak yapısal reformları tamamlaması için hem para verdiler hem de akıl verdiler.

SINIRLARINA SIĞMAYAN TÜRKİYE

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra AKP lideri, mevcut statükonun ve ülke sınırların kendileri için dar geldiğini düşündü. Türkiye 80 yıl içinde Lozan Anlaşması’yla kabul edilen sınırlarına sığmayacak bir gelişme yaşamıştı. Üretim artmış, ticaret gelişmiş, Türk şirketleri çeşitli ülkelere açılmıştı. Türkiye İslam ülkelerinin ön cephesinde bulunuyordu. Bir taraftan İslam ülkelerinin liderliğine adaylığını koyarken diğer yandan ulusal sınırlarla yetinmez hale geldi. Onlara göre Lozan, bir hezimetti!

Bu tip gerekçelerle sınırlarını genişletmek ve başka toplulukları vesayet altına almak için ataklar yapan, bölgesel, hatta küresel savaşlar çıkaran ülkeler çok görülmüştür. Bu tamamen askerî ve ekonomik güçle orantılı bir harekettir. Libya, Doğu Akdeniz, kangren olmuş Kıbrıs sorunu, Suriye ve Irak topraklarındaki askerî bölgeler, yeni durumun sonucudur.

EŞBAŞKANLIK’TAK TEK ADAMLIĞA

Tayyip Erdoğan’la ABD, NATO ve AB ülkeleri arasındaki sürtüşme bu gerekçelerle başladı. Ortadoğu’da ABD’nin hâkim rolünü neden Türkiye üstlenmesindi? ABD emperyalizmi Erdoğan’a “Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi Eş Başkanlığı”nı verirken işin nereye varacağını kestirmemiş olmalıdır. Başlangıçta Türkiye bölgede ABD’nin bir taşeronu gibi hareket ederken Suriye Savaşı, Suriye’de bir Kürt bölgesinin bekçiliğini yapan ABD ile Türkiye’yi karşı karşıya getirdi. Türkiye’deki Kürtlerin statüsü ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmak istemeyen AKP, Türkiye dışındaki Kürtlerin varlığına da tahammül edemiyor.

DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI

Bu siyasi gelişmeler, demokrasiyi içselleştirememiş orta sınıf siyasetçilerin de bu konuda AKP’nin arkasına sıralanmasına neden oldu. Televizyona seçilerek çıkarılan tartışmacıların konuşmalarından da anlaşılacağı gibi, kimse “millî çıkarlar” olduğu gerekçesiyle dış politikaya esastan karşı çıkamıyor. “Türkiye’nin çıkarları” söylemiyle Yeni Muhafazakâr burjuvazinin politikaları esastan eleştirilemiyor. Sınır ötesi harekâtlara onay veriliyor. Çok çok kuvvet kullanmanın yerine diplomasi öneriliyor. Sosyal Demokrat Muhalefet Amerikancılık ve Avrupa İşbirlikçiliği suçlamasına da esaslı bir yanıt verme kabiliyetinden yoksundur. Bu ufuksuzluk, 1914’te patlak veren Birinci Dünya Savaşı’nda kendi emperyalist hükümetlerinin yanına geçen İkinci Enternasyonal revizyonistlerini hatırlatıyor.

Oysa Türkiye’nin yurt dışındaki bütün askerî kuvvetlerini derhal geri çekmesini, dış ilişkilerde tam bağımsız bir politika gütmesini savunmak hiç de zor değildir. Komşularıyla ve bütün ülkelerle barış içinde yaşamasını istemek de muhalefete halk desteğini kaybettirmez. Kürtlerle onların rıza göstereceği bir programda anlaşmak, hem ülkeye huzur getirir, hem de bütçenin savaş ekonomisinden sanayi, bayındırlık ve eğitime kaydırılmasını sağlar. Özellikle salgın bir hastalıkla mücadele edildiği ve halkın gitgide yoksullaştığı bir dönemde buna acilen ihtiyaç vardır. 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 24.12.2020 00:00:00 / Okunma = 31322

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! Bir İktidar Bu Kadar mı Basiretsiz Olur! (780)
TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT TOP PEŞİNDE KOŞANLARA İNAT (1041)
O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! O Akçeyi Her Babayiğit Taşıyamaz! (19173)
Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! Orgeneral A.Ç. Menzil Tarikatından mı?! (18629)
İnsan Hakları Konseyi Seçimi İnsan Hakları Konseyi Seçimi (23395)
Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! Daha Ne Verelim Emperyalist Abilere?! (18248)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-2 (19189)
Avrupa Birliği Değişime Gebe Avrupa Birliği Değişime Gebe (19344)
Rumlara Güven Duymak Rumlara Güven Duymak (19672)
Asıl Müdahale Bundan Sonra Asıl Müdahale Bundan Sonra (22448)
Otur Oturduğun Yerde! Otur Oturduğun Yerde! (22742)
Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor (26403)
Kelaynaklar Kelaynaklar (30245)
Kıbrıs’ın Sahibi Biziz Kıbrıs’ın Sahibi Biziz (27326)
Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? Farz Edelim ki Erdoğan gerçekten aday olmayacak, ne değişir? (27377)
Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç? (32806)
Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! Cahilliğin Özendirilmesinin Sonucu... AKP Kazdığı kuyuya Düştü! (29987)
ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor (30119)
31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. 31 Mart Uçurumdaki Son Daldı!.. (31611)
SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler SAYILARLA SİYASET ARENAMIZ-1; partiler, yöneticiler, delegeler, üyeler, seçimler, Seçmenler ve sandık görevlileri ... ve müteahhitler (33744)
KANUNSUZ CEZA: LİNÇ KANUNSUZ CEZA: LİNÇ (31686)
Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! Ekonomik Öngörülerin Çöktüğü Bir Dönem! (31836)
Türkçe Niye Yok ? Türkçe Niye Yok ? (31158)
Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler Doğu Akdeniz’de Temelden Değişiklikler (31539)
HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (32198)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (30696)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (32948)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (35099)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (33473)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (34576)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (35366)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (35967)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (32018)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (33325)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (33876)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (36433)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (32911)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36369)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (34883)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (35852)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (34069)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (37173)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (35062)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (36855)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (43671)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (38733)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (35436)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (35481)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (40376)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (38114)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (37134)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (43723)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (43338)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (38782)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (41778)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (37487)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (35912)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (38418)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (42153)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (42675)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (36729)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (49486)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (40443)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (41741)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (47044)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (48555)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (52700)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (50108)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (57614)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (54142)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (50410)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (50855)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (47523)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (50448)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (63302)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (77657)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (47600)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (54007)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (67443)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (46517)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (57223)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (51801)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (45862)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (63925)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (56023)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (51200)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (51671)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (48787)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (50485)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (55869)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (57687)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (52216)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (58053)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (52480)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (64616)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (57896)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (54037)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (56627)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (50178)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (49927)