https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 13.6.2021 06:41:27 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir-2

              REAKTİF  DEĞİL PROAKTİF SİYASET GEREKLİ 

 Bu yazı serimizin birincisinde muhalif çevrelerde yaygın olan AKP iktidarını kadir-i mutlak (Her şeye muktedir ) bir kötülük gücü olduğu yargısı ve buna bağlı olarak karamsar kabus senaryoları ile toplumda korku yaratarak siyaset yapma anlayışını eleştirmiştik. Bu anlayışın topluma negatij enerji yaydığını, gelecek vadetmeyen umut kırıcılık yaydığını ve ayrıca gerçekçi de olmadığını ifade etmiştik. Bu yazımızda REAKTİF - PROAKTİF SİYASET anlayışını irdeleyeceğiz. 

Reaktif - Proaktif kavramları; iş yönetimi bilimi, kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği disiplini ve askeri strateji alanlarında sık kullanılan kavramlar. Siyaset dilinde pek sık kullanılan kavramlar değil.  Daha sık kullanılmasında yarar var. O nedenle yazımızın başlığına aldık. Siyasi literatürümüzde bu kavramları ifade etmek için daha çok negatif – pozitif siyaset veya muhalefet kavramları kullanılıyor.   

Yönetim bilimi üzerine çalışan bilim insanları, Çalışma biçimi açısından iş hayatında, politikada, askerlik sanatında vbg insan faaliyetlerinde üç tip tutum tanımlıyorlar; reaktif tutum, aktif tutum, proaktif tutum.

Reaktif tutum genel olarak vasat ve vasat altı çalışanların tutumudur. Bu kişiler çalışmak ve sonuç almak için birilerinin dürtmesine, ittirmesine, motive etmesine ve denetlemesine muhtaçtırlar. Onların eylemleri bir şeylere karşı ve bir şey nedeniyledir. En basit işler için bile uyarılmaları , hatırlatılmaları, zorlanmaları lazımdır. Organizasyonun altlarında yer alırlar ve sağlıklı şirketlerde terfi şansları olmaz. Siyaset hayatına uyarlarsak sıradan bir parti üyesinde bulunması gereken asgari bir vasıftır. Daha ileri, aktif ve proaktif tutum alabilme yeteneklerini kazanmak üzere eğitilmeleri gerekir.

Aktif tutum , vasatın üzeri, genel olarak deneyimli ve rutin işlerde uzmanlaşmış çalışanların tutumlarıdır. Bu çalışanlar sürekli yapageldikleri işleri özel bir uyarı gerektirmeksizin yaparlar. Faturaları kaydetmek, bordroları çıkarmak, puantajları tutmak, makine ve malzemelerin rutin bakımlarını yapmak, günlük, haftalık ve aylık rutin tekrar gerektiren raporlama faaliyetleri  yapmak, tanımlanmış prosesler içinde sürekli tekrarlayan bir çalışma biçimine sahip olmak  aktif tutum olarak değerlendirilir. Bu kişiler bir anlamda bir kurumun otonom sinir sistemi gibi işlev görürler. Kurum için hayatidirler. Siyaset hayatına uyarlarsak, partilerin merkez ve taşra örgüt görevlilerinde, belde, ilçe, il örgütlerinde görevli kişilerde bulunması gereken asgari vasıflardır.

Proaktif tutum kendisine verilen görevlerin ve yapageldiği rutin görevlerin dışında elindeki kaynak, imkan ve yetkilerle kendisinden istenen ve doğal olarak yapması beklenenden daha fazlasını ortaya koymak olarak özetlenebilir. Bu tutuma sahip çalışanlar işin ve şirketin veya partinin hedeflerini , yani büyük resmi daha hızlı kavrarlar. Proaktif olmak bir davranış özelliğidir. Proaktif liderlik bireysel ve kurumsal yaşamda başarının temel formülüdür. Olaylarda edilgen olup sonuçlardan ve başkalarından etkilenmek yerine olaylar olmadan önce olasılıkları düşünüp planlı bir şekilde harekete geçerek sonucu etkilemek, dolayısıyla başka insanların üzerinde etki sahibi olabilmek için benimsenmesi gereken bir alışkanlıktır. Mevcut durumdan yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için “durumdan vazife çıkararak “ inisiyatif kullanmaktır. Proaktif yaklaşıma hazır olan bir organizasyon aynı zamanda reaktif yaklaşıma da hazırlıklı olur.

İş yaşamında proaktif liderlik vasfına sahip kişiler üst yönetimler için tercih edilir. Siyasete uyarlarsak; siyasi partiler en üst düzeyli ve en geniş çerçeveli yönetim işi olan devlet yönetmek için kurulurlar. Devlet ve toplum hayatı binlerce farklı sektör ve kurumdan oluşur. Dolayısıyla devleti yönetecek siyasi partilerin çok sayıda liderlik vasfı gerektiren, değişik düzeylerde kadroya ihtiyacı vardır, liderler takımına ihtiyacı vardır. Partinin proaktif bir tutumla topluma önderlik edebilmesi için, ÖZELLİKLE merkez karar ve yönetim organları üyelerinin, meclis gurubunu oluşturacak MV adaylarının, yerel yönetim belediye başkan adaylarının proaktif liderlik vasfına sahip kadrolardan seçilmesi gerekir. Parti yönetimleri, üyeleri bu yönde eğitmeli, teşvik etmeli ve yönlendirmelidir.

Bu kavramların türkçe karşılıkları olarak aktif kavramı karşılığı için etkin, rekatif kavramı için tepkin kavramları enerji mühendisliğinde kullanılıyor. Sosyal bilimler alanında da kulanılması değerlendirilmelidir, seyrek de olsa kulanılıyor zaten. PROAKTİF tutum kavramı için henüz türkçe karşılık kullanılmıyor. ETKİLEYİCİ tutum veya  ETKİLEYİCİ politika kullanılabilir.

 

REAKTİF ve PROAKTİF SİYASET  PRATİĞİ ÜZERİNE

            İktidar partisi açısından aktif ve reaktif politika; kanunları tüzükleri, yönetmelikleri olan, kurulu devlet düzeninin işleyişini sağlamak ve denetlemek veya işleyişi aksatan etkenleri bertaraf ederek yürütmeyi sağlamak olarak tanımlanabilir. Proakatif politika ise kurulu düzenin tamamına veya düzen unsurlarına yeni projeler, planlar, programlar koyarak yenilikler yapma tutumudur. Konu siyaset olunca her atılan adımın taraftarları ve karşıtlar da olacaktır. Konu burada özne olan siyasi partinin hareketinin doğruluğu veya yanlışlığı, iyi veya kötü oluşu değil süreci yönetiş tarzıdır proaktiflik.

            Konumuz muhalefet partileri ve özel olarak ana muhalefet partisi ise, adına uygun olarak muhalefet görevi yapacaktır.İktidar partisinin söz , davranış ve uygulamalarını takibetmek, yanıtlamak, eleştirmek, gerektiğinde protesto etmek, temsil hakkı kazandığı merkezi ve/veya yerel yönetim organlarında yasaların verdiği yönetim, denetim, sorgulama yetkileri vbg. rutin görevleri yapmakla sınırlı bir siyasi tutum aktif ve/veya reaktif bir siyasi tutumdur. İktidarın neyi yanlış, neyi eksik, neyi fazla ( gereksiz kaynak israfı ) yaptığını sorgulamak ve eleştirmek. Bunlara ilaveten muhalefet partisi kendi iktidarında yanlışları nasıl doğrultacağını, eksikleri nasıl tamamlayacağını, gereksiz fazlalıkları nasıl restore edeceğını ülkemizin maddi-gayrımaddi mevcut ve potansiyel kaynaklarına dayalı projeler, planlar, programlar kümesi, bir iktidar projesi olarak kamuoyuna sunması ise PROAKTİF SİYASİ TUTUMDUR. Topluma bir iktidar seçeneği olduğunu kanıtlamak, daha iyi bir gelecek vadetmek, özellikle ana muhalefet partisinden toplumun beklediği tutumdur. Seçeneksiz iktidarlar tarafından yönetilen rejimler DEMOKRASİ değildir. AKP’nin, devlet gücünü kullanarak, kendisinin yegane iktidar seçeneği olduğu algısını topluma sürekli dayatması demokrasi için çok ciddi bir tehdittir. “Demokrasilerde çare tükenmesi” cuntacılık, terör, gerillacılık gibi demokrasi dışı yöntemlerin toplumda taraftar bulması tehlikesi yaratır. Türkiye üzerinde operasyon yapma planı olan emperyal merkezlerin müdahalelerini kolaylaştırır. Böyle tehditler bugün herzamankinden daha günceldir. Bu tehditleri bertaraf etmenin yolu, öncelikle iktidar partisinin bu tehditlere çanak tutan politikalardan vazgeçmesi ve   muhalefetin  özellikle ana muhalefet partisinin PROAKTİF bir tutumla halka önderlik etmesi, demokratik iktidar seçeneği olduğunu kanıtlaması gerekir.

-Muhalefet İktidar partisinin her adımına, her demecine ille de bir cevap yetiştirme derdinde olmamalıdır. Sürekli iktidarın sunduğu gündemi tartışır, konuşur hale gelen bir muhalefet iktidar olamaz.

-Muhalefet kendi iktidar hedefi çerçevesinde ekonomik, sosyal, eğitim – bilim – teknoloji, sanayi, tarım, dış politika,sağlık, milli güvenlik, terörle mücadele, istikrar  vs alanlarındaki projelerini belli önem ve öncelik sıralama disiplini içinde toplumun gündemine taşıyıp paylaşmalı, toplumdan katkı ve destek istemelidir. Kendi özgün gündemini konuşmalı, konuşturmalıdır.Toplumdan İKTİDAR YETKİSİ talep etmelidir.

    Muhalefet ANCAK VE ANCAK proaktif bir siyasi tavır ile kendisini iktidara taşıyacak toplumsal pozitif enerji birikimini yaratabilir…  DEVAM EDECEĞİZ..

     AHMET AKKÜÇÜK / 21.10.2017

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 21.10.2017 00:00:00 / Okunma = 3211

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Siyaset salyası Siyaset salyası (34)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (79)
EŞKİYA EŞKİYA (147)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (310)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (577)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (496)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (597)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (737)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (761)
Arife Arife (786)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (1140)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (1267)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (1283)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (1356)
Al sana soykırım Al sana soykırım (1501)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (1781)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (1463)
Ar damarı Ar damarı (1530)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (1805)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (1966)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (1980)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (1972)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (2094)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (2020)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (2058)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (2349)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (3320)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (2568)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (2537)
Montrö Montrö (2512)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (2683)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (2796)
Sürü Sürü (3144)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (2955)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (3140)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (3147)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (3431)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (4064)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (4815)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (4853)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (5629)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (6799)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (7035)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (8524)
Ayçiçeği Ayçiçeği (7814)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (9051)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (9459)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (9422)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (14474)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (16199)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (16135)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (16134)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (21691)
Redneck Redneck (15066)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (19131)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (20815)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (20455)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (23915)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (21252)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (21407)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (18186)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (21989)
Tank Palet... Tank Palet... (22503)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (20455)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (22605)
Gargara Gargara (20755)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (24245)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (16926)
AB AB (18028)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (18494)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (18525)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (20020)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (20457)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (19874)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (23995)
Fransa Fransa (19201)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (28856)
Kimsin sen... Kimsin sen... (18428)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (21039)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (21326)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (19044)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (21420)
Entarili hekim Entarili hekim (17110)
Mary Mary (16440)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (46285)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (22488)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (19746)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (25081)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (22098)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (19113)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (16590)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (19819)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (26151)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (21138)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (17217)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (17599)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (16595)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (17177)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (16963)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (16258)