https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 6.5.2021 15:29:44 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Alim de Söylese Zalim de Söylese; DOĞRU DOĞRUDUR YANLIŞ YANLIŞTIR

Yazımızın başlığını seçiş nedenimizi okur merak edecektir. Peşinen söyleyelim; meşhur şu “akademisyenler” bildirisi ve bu bildiri üzerine yapılan atışmalar.

Bir kere bu bildiriye imza atan akademisyenler C. Başkanı Sn. Erdoğan’a ve Ç(ete). Başkanı Sedat Peker’e yatsınlar kalksınlar dua etsinler. Bildiriye yönelik hukuk dışı ve insanlık dışı tehditkar saldırılar nedeniyle; demokrat kamuoyu bildirinin içeriğine katılmasa da, bildiriye imza atan kişilerin ifade özgürlüklerine sahip çıkma gereğini duydu. Bu nedenle de bildirinin içeriğindeki akademik sefalet yeterince sorgulanamadı, tartışılamadı. Barolar Birliği başkanı METİN FEYZİOĞLU “Hem O bildirinin içeriğine hem O’nu imzalayanların hedef gösterilmesine karşıyım.” Diyerek , yurtsever demokrat kamuoyunun duygu ve düşüncelerine tercüman oldu. Ancak “katılınmayan, karşı olunan içerik “ tartışılmadı, sorgulanmadı. Bu tutumda halkımızın ve aydınlarımızın geleneklerinden gelen mazluma ve mağdura destek olma, onları koruyup kollama güdülerininin önemli rolu var. Bu gelenek zaman zaman bir zafiyet hali alıyor. Bu zafiyeti bugüne kadar AKP kullandı, değerlendirdi. Bu ulusal zafiyet; bugün de AKP karşısında bu akademisyenlerin imdadına yetişti. Artık olayın sıcaklığı gittiğine, sular durulduğuna göre bildirinin içeriğinin akademik irdelemesini yapabiliriz. 

         Bu arkadaşları hepimiz; “bilim yuvası “ olması gereken üniversitelerde görev yapmaları, akademik ünvanlar taşımaları nedeniyle bilim insanları olarak tanıyoruz. Bilim bizlere herşeyden önce “ Gerçeği olgularda arayın … “ der. Sizin tez ve teorileriniz , inanç ve ideolojileriniz olgulara uymuyorsa, olgularla çelişiyorsa hatayı tez, teori, inanç ve ideolojilerinizde aramanız gerekir. Bu bildirinin en vahim cümlerienden biri “ Devletin başta Kürt Halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini….talep ediyoruz.” İfadesir. Sayın “akademisyenlerin” “bilimsel” tesbitleri bu. Peki olgular ne diyor bu konuda ? Bölge halklarından Türkiye’ye sığınan 3 milyon insanın bu “bilimsel “ tesbitteki açıklaması ne ? Bu insanlar mazoşist mi, yani işkence edilmekten zevk alan ruh hastaları mı ?  Veya Katliam Turizmi veya Katliam Safarisi gibi yeni bir turizm modası mı doğdu ? İnsanlar katliam heyacanı yaşamak için mi akın akın Türkiye’ye geliyorlar ? Bu kadar tutarsız, bilim dışı, akıldışı , ortada 3 milyon canlı kanıtı olan bir gerçeği ters yüz ederek; bir devleti , bir ulusu katliam gibi hiç haketmediği bir suçla itham etmek “ masum bir cehalet “le açıklanamayacak bir iftiradır. Gene de biz masum bir cehalet olarak kabul edelim, Sakallı Celal’in teorosi ile açıklayalım; “ Cehaletin bu kadarı ancak tahsille kazanılabilir. “

         Konu bölge halkları olduğunua göre; İçinde bulunduğumuz tarihsel süreçte, coğrafi ve kültürel olarak parçası olduğumuz Orta doğu ve islam dünyasının yaşamakta olduğu olaylara bir göz atalım. Irak , Suriye, Libya ve diğer bir düzine islam ülke halkalarının yaşadıkları zulmün en yakın tanığı Türkiyedir, halkımızdır. Bölge halklarının yaşadığı zulümler, alışılmış ezberlerin söylediği gibi devlet zulmü değildir, tam tersine DEVLETSİZLİK zulmüdür. Emperyalist merkezlerde yönetilen operasyonlar sonucu, kamu otoritesinin yıkılması ile ipleri kimin elinde olduğu belli olmayan terör örgütlerinin hukuksuz,  kuralsız, sınırsız siddeti ve zorbalığı insanların en temel yaşam haklarını yok etmiştir. Bu ülkelerde insanlar evlerinde yaşama, tarlalarını ekip biçme, fabrikalarını çalıştırma özgürlüklerini kaybettiler. Mülteci durumuna düştüler. Çocuklar ve gençler eğitilememekte, nitelikli eğitilmiş nüfus ülkelerini terketmektedir. İngiltere’deki Nijeryalı doktor sayısı Nijerya’daki doktor sayısından fazla. ABD’deki Somali’li doktor sayısı, Somali’deki doktor sayısından fazla.

İslam ülkelerinin sosyo – ekonomik – endüstriyel kapasiteleri zaten içler acısı idi. 1,6 milyar nüfuslu 57 islam ülkesinin Dünya ekonomisindeki payı %5. Yaklaşık Almanya kadar.   Dünyadaki zenginlikler, sanayı, tarım, bilim teknoloji, askeri tesis ve donanımlar; Dünya ekonomisinin %95 ine hükmeden emperyal güçlerin elinde. ABD’nin –Askeri bütçesi kendisinden sonra gelen 50 ülkenin askeri bütçesinden daha fazla. Dünya üzerinde,  kamuoyu tarafından bilinen askeri üslerinin sayısı 800.  

Ama buna karşılık Dünyadaki terör örgütlerinin %99 u Dünya ekonomisin %5’i ile yaşamaya çalışan islam coğrafyasında. İstihbarat kaynaklarına göre sayıları 1500 olarak bildiriliyor. Bunlardan 10 tanesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kandil’de toplanıp Türkiye’ye yönelik kararlar aldılar. “Irak’ı, Suriye’yi hallettik, sıra Türkiye’de ….” diye de açıklama yaptılar. Ve Güneydoğuda şu an devam eden devlet operasyonlarının amacı, bu emperyalizm destekli terör kampanyasını bertaraf etmek kamu düzenini sağlamaktır.

Bölgede Terör sarmalına düşmüş ülkelerin halklarının tek yaşama umudu Türkiye’dir. Türkiye aynı duruma düşerse, bize sığınan 3 milyon bölge halklarının da,  Türkiye’nin Türklerinin de, Türkiye’nin Kürtlerinin sığınabilecekleri ülke yok. Yani Dünya’da başka Türkiye yok. Bu gerçeği engin tarihi tecrübesi ile “akademisyenlerden” daha iyi gören Güneydoğu’daki kürt yurttaşlarımız, tüm Türkiye’ye kardeşlik dersi verdiler, Kandil’in maceracı çağrılarına itibar etmediler. Bölge halkı Saddam’ın Halepçe’sinden,günümüzde İŞİD katliamından kurtulan Kobani’li kürtlerin de, Ezidilerin de sığınabildikleri tek yerin Türkiye olduğunu unutmadı. Türkiye’nin birliğinin ve dirliğinin değerini, ilk tehlike karşısında kapağı Avrupa’ya atacak olan Beyoğlu – Galatasaray entellerinden daha iyi biliyorlar.

Türkiye Devlet olarak da halk olarak da ülkesine sığınan bölge halkları için  büyük fedakarlıklara katlanmaktadır. O insanlarla ekmeğini, aşını, işini paylaşmaktadır. Bu kadar ağır bedeller ödemesine rağmen konukseverliğini korumaya olabildiğince özen göstermektedir. Malum “Akademisyenler” Türkiye’yi şikayet ettikleri Avrupa’nın, Amerika’nın “Üstün Beyaz Efendileri”nin 3-5 bin mülteci karşısında ortaya koydukları ırkçı tepkilerin yanında Türkiye Halkının 3 milyon sığınmacının yükünü taşırken gösterdiği hoşgörüyü, sabrı ve özveriyi karşılaştırmalıdırlar. Bu bildiri her şeyden önce Türkiye halkının katlandığı bu fedakarlığa karşı vicdansızca bir suçlamadır.

Bunlar diyecekler ki “ efendim biz halkı değil devleti suçladık…” Bu konuda Atatürk’ün özlü bir sözü vardır. “Her millet icraatına tahammül etiği hükümet’in suçlarından sorumludur . “ der. Bu sorumluluk iktidarların seçimle belirlendiği ülkeler için daha dolaysız bir sorumluluktur. O nedenle hükümetlere yönelik “insanlık suçu” niteliğindeki suçlamalar aynı zamanda o ülkenin halklarına karşı yapılmış bir suçlamadır.

Bu akademisyen arkadaşlar Terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonları bir suç olarak görüyorlar ve bildirilerinde “ … Bu suça ortak olamayacağız … “ diyorlar. O bölgede başka suçlar da işleniyor. Çocuk , yaşlı, hasta silahsız insanların barındığı evlere, insanların yürüdüğü, çocukların oynadığı sokaklara silah, cephane, patlayıcı depolama, bomba tuzaklama,  silahsız insanların yaşam alanlarını savaş alanı haline getirme, silahsız insanları tehditle canlı kalkan olarak kullanma suçları hakkında ne düşünüyorlar. Bu suçlar için “ … ortak olmayacağız .. “ demediklerine göre “ ortak “ olduklarını mı anlayacağız?

Her savaşta olduğu gibi  terörle mücadele savaşında da masum insanlar mağdur olmaktadır. Ne yazık ki savaşların genel kanunudur bu. Bütün savaşların mağdurlarının büyük çoğunluğu masum mağdurlardır. Eğer öyle olmasa, savaşlarda  gerçek sorumlular mağdur olsa, Dünyada savaş diye bir şey kalmaz. Eğer bu savaşta Kandil ‘deki uyuşturucu baronları, Ankara’daki saray erkanı veya Waşington’daki, Brüksel’deki, Londra’daki, Moskova’daki, Telaviv’deki beyaz eldivenli eşkiyalar ölecek olsaydı, böyle bir savaş olmazdı. Çatışmanın tarafı olmayan kadın, erkek, çocuk halktan insanlar masum mağdurdur, terör örgütünün çatışmaya sürdüğü gençler de , şehit askerler de, polisler de ve bunların acılı yakınları da masum mağdurlardır.

Egemen bir devletin, kendi toprakları üzerinde silahlı çatışmalar çıkarmak, hava bombardımanları yapmak, vatandaşları ile güvenlik güçlerinin çatışması hiçbir devlete, millete ve hükümete şan , şeref, itibar ve saygınlık kazandırmaz. Aynı şekilde o ülkenin vatandaşları için de bu durum övünülecek bir şey değil utanılacak bir şeydir.  Bu bakımdan sosyal medyada ve antisosyal medyada çatışmalarda ölenler üzerine sadistçe mesajlar verenleri politik değil, psikopatolojik-klinik vakalar olarak değerlendirmek gerekir.

Ancak, her savaşta olduğu gibi terörle savaşın da kaçınılmaz yasaları vardır. Teröre karşı tedbir ertelendikçe insani maliyetleri de artar. Terörle mücadeleyi erteleme zamanı aritmetik dizi olarak artarsa, mücadelenin insani maliyeti geometrik dizi olarak artar. Bugün bu operasyonların insani maliyeti yüzlerle ifade edilmektedir. Eğer bu mücadele birkaç yıl ertelenirse insani kayıplar yüzbinlerle ifade edilecektir. O nedenle Devletin vicdanı ve aklı bu terör matematiğine göre düşünmek ve davranmak zorundadır.    

 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 15.4.2016 00:00:00 / Okunma = 3551

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (41)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (184)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (253)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (283)
Al sana soykırım Al sana soykırım (328)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (407)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (369)
Ar damarı Ar damarı (414)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (598)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (718)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (758)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (786)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (936)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (910)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (929)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (1137)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (1701)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (1433)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (1400)
Montrö Montrö (1351)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (1489)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (1637)
Sürü Sürü (1845)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (1781)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (1928)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (1958)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (2249)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (2661)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (3304)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (3345)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (4010)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (4920)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (5557)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (6770)
Ayçiçeği Ayçiçeği (6174)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (7282)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (7653)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (7540)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (13026)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (14655)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (14759)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (14779)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (19758)
Redneck Redneck (13707)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (17808)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (19255)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (19173)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (22487)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (20075)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (20322)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (17098)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (20774)
Tank Palet... Tank Palet... (21293)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (19224)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (21392)
Gargara Gargara (19725)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (23144)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (15872)
AB AB (16971)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (17579)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (17544)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (19001)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (19496)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (18822)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (22958)
Fransa Fransa (18135)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (27791)
Kimsin sen... Kimsin sen... (17375)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (19933)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (20221)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (17930)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (20170)
Entarili hekim Entarili hekim (16186)
Mary Mary (15456)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (44711)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (20852)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (18483)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (24051)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (20809)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (17976)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (15449)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (18859)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (24921)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (19892)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (16027)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (16537)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (15494)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (16213)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (15964)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (15206)
KILIÇTAROĞLU’NUN KERİM DEVLETİ KILIÇTAROĞLU’NUN KERİM DEVLETİ (15240)
Yeni Sosyal Medya Yasası’nın Amacı Nedir? Yeni Sosyal Medya Yasası’nın Amacı Nedir? (16148)
1920’de bir asır ilerdeydi 2020’de bir asır gerideler 1920’de bir asır ilerdeydi 2020’de bir asır gerideler (23156)
Son Mutlu Seçim Son Mutlu Seçim (15122)
CHP’deki Uyuşukluk Hastalığı CHP’deki Uyuşukluk Hastalığı (19292)
Kadın yoktu öyle mı? Kadın yoktu öyle mı? (16929)
YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA (18005)
Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı. (13264)
Evrensel Temel Gelir (ETG) Eleştirileri üzerine Düşünceler   Evrensel Temel Gelir (ETG) Eleştirileri üzerine Düşünceler (60819)
Kuvayı Milliye den kozmik odaya Kuvayı Milliye den kozmik odaya (11426)