https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 28.02.2024 14:49:56 Jurnalist Jurnalist Dosya Deyay - Jurnalist Haber Sitesi
>

Ekonomik Veriler 1
         EKONOMİK GELİŞMELER - EYLÜL 2014

             Yurt Dışı Gelişmeler

 

             Çin’de sanayi üretiminde yavaşlama devam ediyor:

 

·         Çin’de açıklanan sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki yıla göre %8 olan beklentilerin altında %7.7arttı.

·         Yatırımlar yılbaşından bu yana son 10 yılın en düşük seviyesinde artış kaydetti (%15.9).

·         Çin’in büyüme modelinde değişikliğe gitmesi nedeniyle daha yavaş büyüme oranlarının görüleceği, yavaşlamanın sorunlara yol açacağı dile getiriliyor.

·         Çin’in yeni teşvik paketleri açıklaması gerektiği yönündeki baskılar bir miktar daha arttı.

·         Çin hükümeti işsizlik oranında artış olmadığı sürece hedefin altında olan büyüme oranını kabul edeceklerini dile getirmişti.

·         Enflasyon oranı Ekim ayında %1.6 ile son 5 yılın en düşük gerçekleşti. Spekülatif yatırımların önüne geçmek için fazla likidite sağlamak istenmemesi, daha sürdürülebilir bir ekonomi için şu an düşük seviyelerdeki enflasyon oranına da tepki göstermeyebileceğine işaret ediyor.

 

Brent petrol 80$’ın da altına geriledi:

Petrol fiyatları bir süredir global ekonomik aktiviteye yönelik endişeler nedeniyle arz talep dengesindeki bozulma nedeniyle geriliyor. Yılbaşından bu yana %28’in üzerinde değer kaybeden brent petrol fiyatı hafta içerisinde Suudi Arabistan Petrol Bakanının üretimin kısılması konusundaki sorulara sessiz kalması aşağı yönlü trende destek verdi. 27 Kasım’da yapılacak olan OPEC toplantısında ülkelerin üretimi kısıp kısmama konusunda bir karar almaları bekleniyor.

         

          Euro Bölgesi’nde yavaş büyüme devam ediyor:

           Euro Bölgesi, 3.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.2 ile %0.1 arasında olan beklentilerin bir miktar üzerinde büyüdü. 

           Bölgenin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa’nın durgunluğun eşiğinden dönmesine karşın, Euro Bölgesinde                      

           büyüme beklentilerinin kriz öncesi seviyeleri yakalamaktan uzak olduğu görülüyor. Bölge ekonomisinin %30’unu oluşturan    

           Almanya bir önceki çeyreğe göre ancak %0.1 büyüdü.

 

           ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı:

         Ekonominin yaklaşık %70’ni tüketim harcamalarının oluşturduğu ABD’de perakende satışlar arttı.   

    

        Yurt İçi Gelişmeler

 

          Cari Denge:

·        Eylül ayında cari denge piyasanın 2.6 milyar $ beklentisinin altında 2.2 milyar $ açık verdi. Cari açığın beklentilerden iyi gelmesinde dış ticaret dengesinin beklentilerden daha olumlu gelmesi etkili oldu. 12 aylık kümülatif cari açık ise 46.7 milyar $’a (GSYH ya oranı %5.8) geriledi.

·        Devlet tahvillerinden ve hisse senedi piyasalarından çıkışlar devam etti. Devlet tahvillerinden 907 milyon $ çıkış olurken, hisse senedi piyasasından da 408 milyon $’lık çıkış oldu. Bankaların 2.3 milyar $’lık kısa vadeli kredi kullanımı ise bu çıkışları dengeledi. Bankaların 1.3 milyar $’lık ve hazinenin de 918 milyon $’lık yurtdışı tahvil ihraçları da finansman tarafını destekledi. Eylül ayında doğrudan yatırımlardan da 609 milyon $’lık katkı geldi.

·        Eylül ayında 321 milyon $ çıkış olurken, yılbaşından beri net hata noksan kaleminden toplam sermaye girişi 7.6 milyar $’a geriledi. Resmi rezervlerde ise 449 milyonluk gerileme görüldü. Eylül ayında şirketlerin uzun vadeli borç çevirme oranı %121 seviyesine yükselirken,  bankaların uzun vadeli borç çevirme oranı ise %267 seviyesinde yüksek seyretmeye devam ediyor.

·        2014 yılı başından beri cari açıkta devam eden toparlanma Eylül ayında da hızlanarak devam ederken, yıllık cari açık / GSYH oranı %5.8 ile 2010 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Eylül ayında ihracat tarafında jeopolitik risklere karşın artış trendi sürmüş, ithalat ise gerilemiştir.

 

          Sanayi Üretimi:

·         Sanayi üretim endeksi %3.9 olan beklentinin altında bir önceki yıla göre %2.2 artış kaydetti. Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış endeks Eylül ayında bir önceki aya göre %1.7’lik artış kaydetti. Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı ise Eylül ayı itibarıyla %4.1 seviyesinde bulunuyor.

·         Geniş ekonomik gruplara göre incelendiğinde, imalat sanayindeki artışa en fazla katkı sağlayan gruplar enerji ve yatırım iştahının göstergesi olan sermaye malı imalatıdır. Enerji ve sermaye malı imalatının sanayi üretimindeki yıllık büyümeye katkıları sırasıyla 0.85 ve 0.64 puandır. Diğer taraftan, imalat sanayi içinde ağırlığı en fazla olan ara malı imalatındaki artış hızındaki yavaşlama Eylül ayında da devam etti.

·         İmalat sanayinin alt gruplarına göre, Eylül ayında değişime en yüksek katkıyı sağlayan grup ihracattaki artışın da etkisiyle 1.1 puanla diğer ulaşım araçları imalatı oldu. Bunu 0.4 puanla eczacılık ürünleri imalatı izlerken, üretimdeki canlılığın göstergesi niteliğindeki ana metal imalatı ise sanayi üretimindeki artışa 0.3 puan katkıda bulundu.

·         Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi %1.4’lük sert gerileme göstermesinin ardından Eylül ayında tekrar %1.7’lik artış gösterdi.

Kaynak: İdil Dogan / Tarih: 29.12.2014 00:00:00 / Okunma = 495296

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen Bulun