https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 28.02.2024 15:24:23 Jurnalist Jurnalist Dosya Deyay - Jurnalist Haber Sitesi
>

Süha AKINCI-nın -Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi Ve Türkiye- Konulu Konferansı Açış Konuşması
SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜHA AKINCI NIN AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE KONULU KONFERANSI AÇIŞ KONUŞMASI..

(25 Ekim 2014-Pazar-Levent Kültür Merkezi-Beşiktaş/İstanbul)


SEVGİLİ DOSTLAR,

SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBEMİZİN etkinlikleri sürüyor.

Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu konferansa katılmanızdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyor, Yönetim kurulumuz ve Şahsım ve adına, hepinize hoş geldiniz diyorum...

Sevgili Dostlar,

 

Bilindiği gibi bugünkü konferans etkinliğimizin konusu AVRUPA BİRLİĞİ YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE ! dir.

Konferansımızın konuşmacısı içimizden yetişmiş bir akademisyendir;

Prof.Dr.Dr.Selçuk Demirbulak; Saint joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Kamu Maliyesi doktorası yaptı. İkinci lisans eğitimi olarak Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Avrupa Birliği alanında ikinci doktorasını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde hukuk ve ekonomi dersleri verdi. Halen de UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Sevgili dostlar,

Yerel yönetimlerde özerklik şartına ülkemizin koyduğu çekincenin kaldırılması konusunu ilk defa CHP Genel Merkez yönetiminin 11 Aralık 2011 Tarihinde Van da yaptığı  arama konferansı nda duyduk...

VAN ARAMA KONFERANSI nda yönetici olarak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve bildiğimiz TESEV yöneticisi olarak ,Oğuz Babüroğlu nu görmekteyiz...

Bu arama konferansında kamuoyunun ve  CHP lilerin tepkisini çeken bir çok karar alındığı kamuoyuna yansıdı...Basında çıkan kararların bir kısmı şunlardı:(1)

BDP gibi "yeni bir anayasal vatandaşlık tanımı" istendi.
Yeni anayasada "etnik vurgulara yer verilmemesi" toplantı zaptına geçti. Bir başka ifade ile Anayasa daki "Türk" tanımının çıkarılmasından yana tavır konuldu.
Ana dilde eğitim kararı alındı.
CHP nin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda tam tersini söylediği "Kürtçenin okullarda seçmeli dil olarak okutulmasından" yana tavır belirlendi.
Orta öğretimde seçmeli olarak "Kürt edebiyatı" ve "Kürt derslerinin" konulması istendi.
Silahların susması ifadesi tutanaklara geçti. Böylece terör örgütü PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri aynı kefeye konulmuş oldu.
Genel Af talebinin altı çizildi. (Abdullah Öcalan dahil bütün PKK lıların serbest bırakılmasına yol açabilecek bir ifade toplantı tutanağında yer aldı.)
Bölgede politika yapan herhangi bir siyasi partiyi ya da grubu hedef almama kararı çıktı. (BDP ile çekişmeme yönünde bir eğilim belirlendi.)
BDP nin ortaya attığı "Hakikatleri Araştırma Komisyonu" kurulması benimsendi.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı nın kabulü yönünde alınan karar zapta geçirildi.

Bu alınan kararların tartışılması bir kenara ama,

Görüldüğü gibi Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı na Türkiye nin koyduğu çekincelerin kaldırılacağı da , 11 Aralık 2011 de ki Van Arama Konferansı nda karar altına alındığı öğrenildi...

O günden bugüne  bu özerklik şartı nın ne olduğu,ne olmadığı CHP kamuoyunda ne tartışıldı,ne de tam olarak anlaşılamadı...

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ),21 Kasım 1988 Tarihinde,Türkiye tarafından onaylandı.Ancak Türkiye, Şart ın çok sayıda maddesine çekince koydu.Çekinceler,Şart ın daha çok ÖZERKLİK kaydına ilişkin özellikleri üzerine yoğunlaştı.

Bu maddeleri ve tüm sözleşmeyi bugün irdeliyeceğiz...

Sevgili dostlar,

Bilindiği gibi CHP 18.Olağanüstü Kurultayı nda ,CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıcdaroğlu,yaptığı konuşmada bu konuyada değinerek Yerel yönetimler özerklik şartı nda ki çekincenin kaldırılmasını kabul edeceğini...   söylemiştir.

 Halbuki bu ŞART , CHP kamuoyunda tartışılmamıştır,anlatılmamıştır...CHP Yöneticileri ve üyeleri bu kunuda tam bir bilgi sahibi değildir...CHP yetkili kurullarının yani;CHP Kurultayı,CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu nun bu konuda almış olduğu bir karar var mıdır ? bilinmiyor ....

Şöyleki,CHP Kastamonu Merkez İlçe üyesi ERKAN UĞUR,16 Eylül 2014 Tarihinde,sayın Kemal Kılıcdaroğlu nun bu konuşmasından dolayı,şikayetçi olarak disiplin kuruluna sevkini isteyen bir başvuruda bulunduğunu da basından öğrendik...

Ayrıca Eylül 2014 Tarihinde,ABD nin başkentinde Ortadoğuda Kürt Realitesi:Risk,Beklenti,Fırsatlar başlığıyla bir toplantı düzenlendiğini görüyoruz...Bu toplantıya CHP GENEL MERKEZİ adına,Genel Başkan yardımcısı,İstanbul Milletvekili SEZGİN TANRIKULU nun katıldığını görüyoruz.Sezgin Tanrıkulu nun bu toplantıda AKP-PKK açılımını BARIŞ SÜRECİ olarak niteleyip,CHP nin önerilerini belirttiğini görüyoruz.Belirtilen önerilerin biri:Yurttaşlık meselesinde eşit vatandaşlık,bir diğeri:Anadilde eğitimin kabulü ile belirtilen diğer önerilerden  biride Kürt sorununun çözümünde,Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi ne (AYYÖŞ) Türkiye nin koyduğu çekincenin kaldırılmasını istemek olmuştur..(2)

Sevgili Dostlar,

CHP Parti Programı nın ihlal edildiği iddialarına temel teşkil eden bu önerilerin içeriğini,gerekçelerini ,bizler hiç bir platformda duymadık,dinlemedik,tartışmadık,anlamadık ve de ikna olamadık...Kurultay kararları gerektiren,parti doğrultusunu ve parti bütünlüğünü ilgilendiren bu ve bu gibi konuların parti örgütlerimizce tartışılması,izah edilmesi ve de ikna edilmesi gerekmektedir...

CHP 18.Olaganüstü Kurultayı bu konularda ne yazık ki kaçırılan bir fırsat olmuştur...

Bizler,Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) olarak,en azından bugünkü konuyu irdelemek için burada küçük bir çoban ateşi yakıyoruz.Bu konunun ve diğer ilgili konuların , her ilçe de,her İL de görüşülmesini diliyoruz...

Şimdi; bu sözleşme nedir?Bu sözleşmede  ki özerklik şartına niçin çekince konmuştur? Bu çekincenin  kaldırılmasının,Türkiye nin üniter yapısı ile ilgisinide sorgulayacağımız konuşmasını,sunuşunu yapmak üzere,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı sevgili akademisyen dostumuz Prof.Dr.Dr. Selçuk Demirbulak ı kürsüye davet ediyorum...

Ssygı ve sevgilerimizle.

SÜHA AKINCI

SDD İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANI

suhaakinci@hotmail.com

---------

DİPNOTLAR:

(1):

-Radikal Gazetesi-15 Şubat 2011-CHP nin Van ziyareti partiyi böldü.

-urfahaber24.com-12 Aralık 2011-CHP nin seçim öncesi Van da yaptığı konferansın tutanakları ortaya çıktı...

-milliyet.com.tr-15 Şubat 2011-CHP nin Van ziyareti partiyi böldü !

-beyazgazete.com-11 Aralık 2011-Van konferansının tutanakları ortaya çıktı !

(2):

- Milliyet Gazetesi-Eylül 2014.Sezgin Tanrıkul un Milliyet Gazetesine yaptığı açıklama...

Kaynak: / Tarih: 29.10.2014 00:00:00 / Okunma = 536261

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen Bulun