Dikkat, hala fırsat ve umut var !

A.Baha Tuğsuz
Bu hafta sonu, 1-2 Aralık 2018 günleri SODEV in geleneksel “Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu  II” etkinliği seçkin bir katılımcı grubunun katılımı ile gerçekleşti.

(Ayrıntılar için

http://sodev.org.tr/sd-ulusal-sempozyumu-ii-ozgecmisler/ a tıklayınız )

Öncelikle bu önemli etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen SODEV ve FES vakıflarının yöneticilerini , tebliğ sunan akademisyenleri candan kutluyor  ve teşekkür ediyorum. Umarım tartışılan konularla ilgili ayrıntılar en kısa zamanda yayınlanır ve çok daha büyük bir kitlenin erişimine açılır. Öğrenilecek çok şey var ! Bildirileri mutlaka okuyunuz.

Ben burada, sempozyum sırasında aldığım notları değerlendirip, bir özetini bilgilerinize sunmak istiyorum.

Katılımcılar , hem sosyal demokrat siyasetin inceliklerini hem de günümüz siyaset ortamında gelişen koşullarda yapılması ve yapılmaması gerekenleri yeniden hatırladılar. Yaklaşan yerel seçimler öncesi bu etkinlikten alınacak en önemli ders; kötümser duygu ve düşüncelerden uzaklaşıp, mümkün olan çözümler ve doğru adaylarla , yerel siyasetin tasarlanıp uygulanması gereğidir.

Özellikle küreselleşme olgusu ve neo-liberal politikalar günümüzde olağanüstü büyük sorunların birikmesine neden oldu. Popülist iktidarlar, niteliksiz siyasiler , aşırı otoriter, baskıcı uygulamalar,  yolsuzluk alanları liberalizmin temel prensiplerinden vazgeçilmesi gereksinmesini artırmakta, farklı arayışlar ve çözüm önerileri yeniden gündeme taşınmakta.

Özellikle II Dünya savaşı sonrası , hem liberal hem de sosyalist ekonomik uygulamaların yetersiz kaldığı alanlarda daha tutarlı ve etkin siyaset yapılabilmesi  ve nihai olarak Sosyal Refah Devleti hedefine ulaşılabilmesi için gerek liberal gerekse sosyalist sistemlerin kabul edilebilir ve uygulanabilir politikalarından elverişli olanlar ile sosyal demokrat bir program ve siyaset pratiği oluşmuştur.  Yani bir sentezdir. Amaç özgürlükler ve sosyal adalet gereksinmesine çözüm üretmektir.

Temel olarak Anayasa ve yasalar düzenlenirken haklar ve fırsat eşitliği gözetilir.

Devletin anayasal otoritesi tanımlanırken, kontrol, mülkiyet hakkı,  bölüşüm, sosyal adalet, tam istihdam, büyüme, düşük enflasyon, emeğin korunması, tüketim, serbest rekabet kurumları tarif edilir, fırsat eşitliği, eğitim hakkı, sağlık hakkı, çalışma hakkı, sendikal haklar, sosyal güvenlik hakkı, barınma hakkı, sağlıklı çevre hakkı , anne, çocuklar, yaşlılar ve özürlülerin korunma hakkı gibi bireysel haklar da güvence altına alınır.

Sosyal Demokrat siyaset dünyada çok farklı şekil ve yaklaşımlar ile uygulanmaktadır. Ama yadsınamayacak bir gerçek şudur ki artık sol tandanslı politikalar olmadan sosyal adaletin tesis edilmesi ve halkların refah ve mutluluk içinde yaşaması mümkün görülmemektedir.

Şimdi sempozyum sırasında yapılan bir tesbiti burada tekrarlamak ve dikkatinizi çekmek istiyorum.

Ne yazık ki  ülkemizde sosyal demokrat bir parti yok ! Kendini sosyal demokrat diye tanımlayanlar var ama yaşadıklarımız ve gördüklerimiz, öneri ve uygulamaların sosyal demokrat siyasetten çok uzağında olduğumuzu işaret ediyor.

Partiler kendilerini yenileyemiyor , eleştiri ve yapıcı tekliflere kapalı, toplumla bağları giderek zayıflayan ve aşırı otoriter bir kısır döngü içinde kıvranıyorlar.

Ama bu durum sürdürülebilir değildir ve sosyal demokrat siyasetin doğru mecralarda ve donanımlı insanlarla yapılması halinde kısır döngünün kırılabileceği anlaşılmaktadır.

Toplumsal mutabakat ile oluşacak bir anayasa ile parlamenter sistemin yeniden tesisi, kuvvetler ayrılığı ve adil yargının cari olabilmesi için direnmek ve müdahale etmek gereği artık kaçınılmaz olarak geldi, dayandı.

Umutsuz olmaya hakkımız yok, doğru, tutarlı ve özverili insanların siyaset kurumuna taşınması , desteklenmesi gereği var !

Sonuçtan hepimiz sorumluyuz !

Saygılarımla,

Ayhan Baha Tuğsuz

03.12.2018, Ataköy  


12/3/2018
Okuma Sayısı : 31459


Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar