Seçileceklere öneriler-1, İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkıyla uygulansın

Ahmet Akküçük


             SEÇİLECEK  HÜKÜMET VE PARLEMENTOYA  ÖNERİLER-1

          İSG ( İş Sağlığı ve Güvenliğ ) POLİTİKA ve UYGULAMA  ÖNERİLERİ

2012 yılı Haziran ayında 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği ( İSG ) Kanunu Hükümet tasarısı olarak meclisten geçti, C Başkanı onayladı ve resmi gazetede yayınlanarak peyderpey yürürlüğe gimeye başladı.

 

Ancak aradan geçen 6 yıl içinde bu kanundan beklenen iyileşme sağlanamadığı gibi iş kazaları artmaya devam etti, meslek hastalıkları tanısında yetersizlik daha da arttı. Çünkü yürürlük maddeleri sürekli ertelene ertelene ve sürekli mevzuat değişiklikleri ile İSG prensipleri sulandırıldı, kaçamak yollara sapılarak uygulanamaz hale getirildi.

En başta devlet kendi koyduğu kanunu, kendi işyerlerinde yürürlüğe koymayı en sonlara koydu. Son değişikliklerle Kamu işyerlerinde 6331 sayılı İSG kanununun yürürlüğü 2020 yılına ertelendi. Devletimiz, kendi yasa ve yönetmeliklerini kendi işyerlerinde uygulamayı 8 yılda başaramayan bir devlet.  

Bu ciddiyetsizliğin sonucu, Türkiye ölümlü iş kazaları sıralamasında OECD içinde birinci, dünya sıralamasında da üçüncü konumunda devam ediyor..

24 hazirandan sonra Türkiye’nin yönetimini devralacak CB – Hükümeti İSG politika ve uygulamalarında köklü adımlar atmalıdır. Aksi halde ülkemizin iş kazaları ve meslek hastalıkları konusundaki çok kötü olan sicili daha utanç verici düzeylere inecektir.

ÖNCELİKLİ HEDEFLER, TAAHHÜTLER  ŞUNLAR OLMALIDIR. :

1-     Türkiye ölümlü iş kazaları  bakımından OECD ülkelari arasında birinci, dünya genelinde üçüncü sıradadır. GENEL HEDEF, Türkiye’yi bu utanç verici durumdan kurtarmak olmalıdır.

2-     Birinci adım olarak sosyal devlet olmanın gereği, öncü örnek olarak 6331 sayılı İSG yasasının kamu işyerlerinde uygulamasını 1 yıl içinde tamamlamayı taaahhüt etmelidir. *

3-     Mali durumları zayıf olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ( çarşı esanafı, küçük sanayi, kobiler…) için, mevzuatta örgütlenme kolaylığı, maliyet etkin düzenlemeler yapılmalı gerekirse kamu katkısı gündeme alınmalıdır.** Sanayi çarşılarında, esnaf çarşılarında , OSB’lerde, AVM’lerde çarşı ve/veya site yönetimlerinin İş Güvenliği uzmanı ( İGU ) ve işyeri hekimi ( İYH ) istihdam ederek toplu İSG yönetimi oluşturmaları sağlanabilir. Hem hizmet paylaşımı yoluyla esnafın yükü hafifler hem de İGU ve İYH’ların, aynı sınırlı mekanda dah etkin olmaları sağlanır, zamanlarını yollarda telef etmemiş olurlar.

4-     Şu anda piyasa kurallarına göre İSG hizmetleri sunan OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi )  ünvanlı şirketlerin faaliyetleri teknik, hukuki ve ahlaki olarak denetlenmeli, disiplin altına alınmalıdır. İGU ve İYH’ların hizmet verdikleri işyeri sayısına, coğrafi uzaklığına sınır getirilmelidir.  

5-     Her şeyden önemlisi İSG politikaları, mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları, ilgili

bütün tarafların, akademik ve mesleki kuruluşların katkı ve katılımlarını sağlayacak zeminler (platformlar) oluşturulmalı, bu görüş ve katkıların ışığında, iyice düşünüp tartılarak mevzuat düzenlemeleri yapılmalı, uygulama takip edilmeli ve denetlenmelidir. Böyle bir kurumsal yapı var, İSG KONSEYİ. Bu konsey daha etkinleştirilmeli, zenginleştirilmelidir. Bölgesel ve sektörel alt örgütlenmeler greçekleştirlmelidir.   

      İlgililerin Bilgi ve değerlendirmelerine sunarım. 27.05.2018

      AHMET AKKÜÇÜK / El. Yük. Müh. , A sınıf İGU

 *: 1932 yılında çıkan Umumi Hıfzıssıha Kanunu farbrika ve diğer işyerlerinde, çalışan sayısına göre, bazı sağlık tedbir ve kurumlaşmaları öngörüyordu. Sağlık dolabı, revir, işyeri hekimi, vizite uygulaması, muayene ve ilk yardım odası, çalışan sayısı daha çok olan fabrikalarda yataklı tedavi birimleri …vbg. Bu yasa o dönem kurulan kamu fabrikalarında titizlikle uygulanmıştır. Daha sonra kurulan özel sektör fabriakaları da bu kamu fabrikalarını örnek alarak bu birimleri kurmuşlardır. Yani devlet ( genç cumhuriyet) öncü  örnek olmuştur.

** : İGU ve İYH istihdamında, tıpkı apartman hizmetlilerine tanınan hak gibi devlet muhtasar vergisi muafiyeti tanıyabilir. İGU ve İYH arkadaşlar, kapıcılarla aynı statüye girme kompleksine düşmemelidir. Bu önlem, isthdamı kolaylaştırıcı olarak KOBİ’lere ve çarşı esnafına destektir. Çünkü mevcut yöneliş, işveren veya vekillerinin çakma bir eğitimle İSG hizmetlerini üslenmesi ile, İGU ve İYH’ları sistemin dışına atmaktadır.  


5/31/2018
Okuma Sayısı : 912


Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar

Yazarın Diğer Yazıları

Kanal İstanbul’un Ekonomi-politiği-2 (492)
Kanal İstanbul’un Ekonomi-politiği (869)
2019 Yılında Okuduğum Kitaplar (517)
Yeni Dünya Düzeninde Sosyo-Ekonomik Kümeler Ve Siyaset (688)
Kitap: CAHİT KAYRA Anılarında 1970 ler CHP si (838)
Kemalizm, Mazlum Milletlerin Devrimci Antiemperyalist Sosyal Demokrat Hareketi (560)
Mudanya Mütarekesi Aynasında; UlusalKurtuluş Savaşında Kimlerle savaştık? (519)
2018’de OKUDUĞUM KİTAPLAR (1544)
Beka Sorunu mu, Beka Krizi mi? (646)
Dünya kadınları gözünden Atatürk ve Cumhuriyet Devrimimiz (934)
Kaşıkçı Olayı 53 Yıl Önceki Bin Barka Cinayetini Hatırlatıyor (2426)
Bir kitap: ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ, Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri (1289)
MUAMMER AKSOY, Avrupa doğumlu Sosyal Demokrasi yi dünyalılaştırmada öncü (1498)
Seçileceklere öneriler -2 Eğitimde atılacak öncelikli adımlar (1439)
İKTİDAR OLMAK İSTEYEN MUHALEFET TOPLUMA POZİTİF ENERJİ VEREBİLMELİDİR -3 (4188)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir-2 (1796)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir-1 (1802)
Bir Kitap: KOZMOS / CARL SAGAN; bir populer bilim ve bilim tarihi şaheseri (2221)
YSK’nın 16 Nisan Gafları Masum Hukuki Cehaletler mi, Yoksa Bir Operasyonun İşaret Fişekleri miydi? (1547)
TBMM, Milli Hakimiyetin Tecelligahı Olmaktan Çıkarılacak Mı ? (1478)
Boş Teneke Dolusundan Daha Çok Ses Çıkarır (1456)
Referanduma Doğru- 3, Kamu Yönetiminde Tarafsızlık Ve Kuvvetler Ayrılığı (1520)
Referanduma Doğru- 2, Kamu Yönetiminde Tarafsızlık Ve Hizmet Ahlakı (1519)
Madde madde Anayasa değişiklikleri irdelemesi (1841)
Propaganda, Psikolojik savaş, Örtülü operasyonlar, Algı Yönetimi … (2098)
OECD/PISA 2016 Raporu ve Yerlerde Sürünen “Milli” Eğitimimiz-3 (1824)
OECD/PISA 2016 Raporu ve Yerlerde Sürünen “Milli” Eğitimimiz-2 (2019)
OECD/PISA 2016 Raporu ve Yerlerde Sürünen “Milli” Eğitimimiz-1 (1849)
Yılın ilk ayı bir HÜSNÜ MAHALLİ kitabı MANİKİ DÜNYA (2447)
Alim de Söylese Zalim de Söylese; DOĞRU DOĞRUDUR YANLIŞ YANLIŞTIR (2022)
Atatürk, Dogmalar ve Dogmatizm (2607)
Beklenen İstanbul Depremi ve Çılgın Projeler (1981)
Cemaat – AKP İlişkisinin Cemaziyelevveli (2070)
2014 Atamızı Anma 9 kasım etkinliği (2173)
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (1750)
Bir kitap bir savaş kadar önemli bir olay olabilir - Disraeli (2196)
Devrimci Kriz – Gerici Kriz kavramları bağlamında (2095)
CHP’DEKİ KRONİK HASTALIKLAR , TEŞHİS VE TEDAVİLER (2311)
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA KARŞI DEVLET OPERASYONLARI HAKKINDA (2179)
GÜVENLİK – ÖZGÜRLÜK İKİLEMİ BAĞLAMINDA 1 KASIM 2015 SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (2134)
CHP Sol Kanat Paneli Üzerine Bir Gözlem ve Değerlendirme (2999)