ATATÜRK’ÜN KOMÜNİZM PROGRAMI

Zeki SaruhanTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 1920 yılı Türkiye için buhranlar, arayışlar, dışarıya karşı mücadele ve içeride çatışmaların yaşandığı bir yıldır. 

Batı emperyalizmi ülkenin üstüne çullanmıştır. Adatılmış kitleler Kuvayı Milliyeye karşı ayaklanmaktadır. Öte yandan 1917’de bir yanardağ gibi patlayan Bolşevik devriminin sarsıntıları bütün Avrupa ve Kafkaslara olduğu gibi Anadolu’ya da ulaşmıştır.

Kurtuluş için bir çare arayanlardan hemen herkesin bulduğu çözüm komünist olmaktır. Memlekette komünistten geçilmemektedir!  İstanbul’da Türkiye Sosyalist Fırkası, Türkiye İşçi ve Köylü Sosyalist Fırkası, Anadolu’da kurucularının hepsi mebus, üçünün ise bakan olduğu Yeşil Ordu, Onun içinden çıkan Meclis’teki Halk Zümresi, Gizli ve açık Türkiye Komünist Fırkaları, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, Bakü’daki Türk Komünist Fırkası ve Enver Paşa’nın Halk Şuralar Fırkası. 

Bu kadar komünist, bir anda ve hiç yoktan nasıl ortaya çıktı? Bu komünistlerin bir kısmı daha önce İttihatçıydı. Bir kısmı İslamcıydı, milliyetçiydi. Komutanlık, valilik, kaymakamlık, gazetecilik, hocalık yapıyorlardı. 
 
Bu partilerin programları arasında emperyalizme karşı bağımsız bir ülke yaratmak, Sovyetlerle dost ve müttefik olmak ve ülkede yönetimi doğrudan doğruya halkın eline vermek gibi ortak yanlar vardır. Bir kısmı diğerinin önünü kesmek için kurulmuş da olsa…

Tarih, okul kitaplarında ezberletilmek için yazılanlar kadar basit değildir.
 
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN VAAT ETTİĞİ KOMÜNİZM
Bu partilerden biri Ankara’da kurulan resmî Türkiye Komünist Fırkası’dır. Yeşilordu Cemiyeti’nin dağıtılmasından sonra komünist akımları denetim altına almak için Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara’nın ileri gelen mebus ve komutanlarına kurdurulmuştur. Bakın partinin mensupları arasında kimler vardır: Hakkı Behiç, Yunus Nadi, Muhittin Baha, İbrahim Süreyya, Adnan Adıvar, Celal Bayar, İhsan Eryavuz, Tevfik Rüştü Aras… Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa’ya yazdığı 31 Ekim 1920 tarihli telgrafta Feyzi, Ali Fuat ve Kâzım Karabekir, Refet ve İsmet Beylerin de gizli olarak bu partiye dâhil olmalarını uygun gördüğünü bildirmiştir.  Çerkez Ethem’e yazdığı bir telgrafta ise Üçüncü Enternasyonale bağlı bu cemiyete Ethem ve Refet Bey’le birlikte kendisinin de alındığını  anlatmıştır.
 
Aşağıda, Resmi Türkiye Komünist Fırkasının 65 maddelik Siyasi Programından bazı maddeler alacağım.  Bu programın uygulanmayışı ile Türk burjuva ve toprak ağalarının nasıl bir “felaket”ten döndüğünü, işçi, köylü ve diğer emekçilerin nasıl büyük bir fırsatı kaçırdığını göreceğiz. 

NASIL BİR FELAKETTEN DÖNÜLDÜ
VEYA NASIL BİR FIRSAT KAÇIRILDI?

Cümle sonlarındaki rakamlar programdaki maddeyi gösteriyor.
Milli hakimiyet, rençper, asker, amele ve diğer ücretlilerden ibaret olan milletin ekseriyetine verilmesi için geniş yerel teşkilatlanma ve en yüksek devlet teşkilatına kadar bütün hükümet işlerinde bu milli çoğunluğun el koymasına çalışılacaktır (1).

Tufeyli bir hayat yaşayanların siyasi hakları sınırlanacaktır (2).
Sermayedarlar ve seçkinler elinde bulunan basın ve yayın araçları onların elinden alınarak yoksulların örgütlerine verecektir (3).

Bütün insan topluluklarında eşitlik koşullarını vücuda getiren dünya devriminin ilkeleri kabul edilerek aile hayatına kadar bütün toplumsal şartlarda eşitliğin kurulmasına çalışılacaktır (4).

İdare teşkilatı, yerel şûra hükümetlerine bırakılacaktır (6).
Ordu, servet sahibi sınıfların bir aleti olmaktan çıkarılarak, askerler halkla aynı siyasi haklara sahip olacaktır (7).
Türkiye’deki bütün milletler, seçkinlerin ve arazi sahiplerinin idaresindeki esirlik hayatının kaldırılması için mücadeleye katılmaları Avrupa emperyalizmine karşı ilan edilen savaşa fiilen ve ruhen katılmaları şartıyla eşit haklara sahip olacaktır (9).

Sömürgeler, kendi geleceklerini kendileri tayin edeceklerdir (10).

Askerin talim ve terbiyesinde sosyalizm eğitimi esastır. Her kıta bir komünist heyeti, her orduda güvenilir bir komünist komiseri bulunacaktır(13).

Üyeleri halk içinden seçilmiş bir dereceden ibaret bağımsız mahkemeler kurulacaktır (18).

Eğitimde amaç, sınıfların ortadan kaldırılması, komünist insanlığın ilerleme ve gelişmesine hizmet edecek yenilikleri uygulamaktır (20). Komünizmi kesin olarak kuracak kuşaklar yetiştirilmeye çalışılacaktır (21).

Eğitim ve öğretim genel, parasız ve fennîdir(22). Bütün okuyanlara yemek, elbise kundura, kitap ve eğitim gereçleri devlet tarafından verilecektir (25). Muallimler ordusu, eğitim işçileri ordusu halinde komünist fikirlerle donanmış olarak hazırlanacaktır(26). Şahıslar elinde bulunan öğretim kurumları zapt edilerek halkın yararına verilecektir (31).

İslamiyetin sosyalizmi tamamıyla kuran esasları yayımlanarak komünistliğin bir dini ve ahlaki fazilet olduğu kanıtlanacaktır(33).

Bütün üretim araçları, emekçinin ortak mülkiyeti haline getirilecektir(34).

Bütün bankalar millileştirilecektir işçi hükümetinin ve inkilap iktisadının aracı olacak Türkiye Millet Bakası kurulacaktır (57).
İşsizlik sigortası uygulanacaktır(61/8). İşçi ücretleri, işçi cemiyetleri tarafından belirlenecektir (61/10). İşsizlere iş temin edilmesi mecburidir (61/11).

Eczanelerin, büyük hastanelerin millileştirilmesi, doktorların mecburi hizmetle görevlendirilmesi partinin amaçları arasındadır (65).

Kaynak: Erden Akbulut-Mete Tuncay, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, (1920-1923), Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2007’den aktaran Hamit Erdem, 1920 Yılı ve Sol Muhalefet, İstanbul 2010, Sel Yayınları, s. 326-332)

(Ayvalık, 16 Ağustos 2017)

8/16/2017
Okuma Sayısı : 1296


Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar

Yazarın Diğer Yazıları

HERİF NAMAZ GEÇİYOR! (161)
DARBE KORKUSU (141)
TEKÂLİF-İ MİLLİYE İLE ERDOĞAN’IN KAMPANYASI ARASINDAKİ FARKLAR (198)
KEFEN PARAMIZA NE OLDU? (86)
İSTANBUL’DA 100 YIL ÖNCEKİ SALGINLAR (209)
FETULLAH’IN AYAĞI NERDE? (281)
İKTİDAR TARAFINA GEÇMEK! (347)
SEN YAZMASAN, BEN YAZMASAM… (412)
İYİLİK YAPMADIĞI GÜN... (429)
AKP NEDEN YIKILMAYA MAHKÛM? (342)
HEDEF HALKÇI CUMHURİYET (339)
İŞŞİZ VE EVSİZ! (415)
SAKARYA SAVAŞI, SURİYE SAVAŞI… (458)
DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ! (316)
İNSAN KAZANMAK (671)
GERİCİLİK JAPONYA’DA DA OLSA… (589)
SİZ GİDİN, BİZ DÜZELTİRİZ! (425)
KÂZIM KARABEKİR HAKLI ÇIKTI (563)
ZAFERİ TÜRKLERİN ÇILGINLIĞINA MI BORÇLUYUZ? (778)
2018’DE OKUDUĞUM KİTAPLAR (837)
ULUSALCILIK, MİLLİYETÇİLİK DEĞİLDİR (761)
SİYASİ İNTİHAR (994)
Andımız Tartışması Üzerine: BİLİP DE BİLMEZLİKTEN GELMEK… (864)
“HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ” (1069)
CHP İLE İGİLİ KAYGILAR (951)
Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıldı? (778)
Onlar bir gün mutlaka ayağa kalkacak (1096)
DEMOKRASİ KOKUSU (1313)
Vaazlar-8 DEİZM ÜSTÜNE (1512)
Vaazlar-7 TÜRKLER ÜSTÜNE (1234)
Vaazlar-6 MİLLİYETÇİLİK ÜSTÜNE (723)
Vaazlar-5 SAVAŞLAR ÜSTÜNE (838)
Vaazlar-4 DEVLETLER ÜSTÜNE (783)
Vaazlar-3 DİNLER ÜSTÜNE (988)
Vaazlar-2 KADINLAR VE ERKEKLER ÜSTÜNE (923)
Vaazlar-1 & MİLLETLER ÜSTÜNE (762)
İSLAM’IN GÜNCELLENMESİ (1676)
YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ (1196)
MAHKEMEDE DAYIN VARSA (1222)
BİR NEHİRDE İKİ KEZ YIKANILMAZ (1048)
HALİFE ORDUSU (1838)
ÜLKENİN BÜTÜN GERİCİLERİ BİRLEŞİN! (1072)
KUDÜS, EY KUDÜS! (1015)
YERLİ VE MİLLÎ (1164)
EN MÜKEMMEL DİN HANGİSİ? (1133)
ATATÜRKÇÜ TAYYİP ERDOĞAN! (837)
Biraz da Ezber Bozalım-3 (1293)
Biraz da ezber bozalım-2 (1181)
BİRAZ DA EZBER BOZALIM-1 (1102)
Çuvala konup denize atılan 280 cariye... (3515)
Çuvala konup denize atılan 280 cariye... (1018)
DİL BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1113)
ZAFER HAFTASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1204)
ERDOĞAN’IN KURUCU OLDUĞU YENİ DEVLET (1161)
HALİL VE FETHULLAH HOCALAR (1283)
ERDOĞAN BENİ NASIL YANILTTI? (1117)
BOKTAN SİYASET (1300)
KIZIL PİÇLER! (1229)
ESTERGON KALESİ SUBAŞI DURAK (1284)
SIRA CHP’YE GELDİ (1224)
AYDINLAR İSLÂM’LA NİÇİN BARIŞMALIDIR? (1295)
AYDINLAR İSLÂM’LA BARIŞMALIDIR (1263)
AKPINAR’DA OKURKEN (1325)
ÇAMUR DERYASINDAKİ “DERİN” TARİH (1282)
AĞLARSA ANAM AĞLAR (1261)
ŞEYHİM NE DERSE DOĞRUDUR (1269)
BİZ ADAM OLACAK MIYIZ? (1264)
“BİZ PADİŞAHI İSTERİZ” (1532)
16 NİSAN’DA NEYİ OYLUYORUZ? (1365)
YETER, YETER, ANLADIK! (1256)
Kuvvetler Ayrılığı Kötü Müdür? (1257)
O KONUDA HAKLI OLAN İSMET PAŞA’YDI (1463)
Ey milletin evladı, tarihten ders çıkar (1533)
Erdoğan Batı ile neden geçinemiyor? (1343)
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM! (1697)
ZENGİNİN TARİHİ, FAKİRİN TARİHİNİ DÖVÜYOR! (1619)
KEMALİZM YOL AYRIMINDA (1717)
NE OLMUŞ SOLCUYSAM? (1553)
BÜYÜK PİŞMANLIKLAR (1616)
Hayatı Hakikiye Sahneleri-38 (1948)
Bakmayın başlarında fes olduğuna (2026)
CUMHURİYET’SİZ OLMAZ! (1804)
EN KAHRAMAN ASKER (1934)
BİZ TÜRK MÜYÜZ SAHİDEN? (1851)
ORUÇ VE SOSYALİZM (1831)
ALMANLARDAN VAZGEÇMEMEK İÇİN 44 NEDEN (1889)
BURASI TAM YAŞANACAK YER (1924)
OKULUM BEN GELDİM! (2054)
ATATÜRK SAMSUN’A NASIL ve NEDEN ÇIKTI? (2236)
ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK MEZİYETTİR (1782)
Ey Oğul-5! AZİMLİ OL (1866)
KUT-ÜL AMERE DE NERDEN ÇIKTI? (1903)
KENDİ TARİHİMİZİ YAZMAK (2245)
KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI SAHABE DEĞİLDİR (2174)
‘’SAPIK’’ EDEBİYATI (1841)
Ey Oğul: 2 (1889)
Ey oğul! 1 (1826)
DİDİM’DE GÜZEL BİR GÜN (2012)
VATANIMIZDAKİ KADIN HARCI (2108)
KIZILIRMAK ÜZERİNDE GARİP BİR KEŞİF MACERASI (2006)
NEVRUZDAN BALO KÜLTÜRÜNE… (1996)
CHP İÇİN VERİLEN KAVGANIN ANLAMI (1738)