Referanduma Doğru- 2, Kamu Yönetiminde Tarafsızlık Ve Hizmet Ahlakı

Ahmet Akküçük


             16 Nisanda Halkoyuna sunulacak Anayasa değişiklik maddlerinden birincisi Yargı yetkisini tanımlayan 9. Maddede yapılan değişiklik. Mevcut yasada “  Yargı yetkisi ….  TM adına BAĞIMSIZ mahkemelerce kullanılır. “ ifadesi , “ Yargı yetkisi …. TM adına BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ mahkemelerce kullanılır. “ şeklinde değiştiriliyor.  Masum  ve makul bir değişiklik. Mahkemelere tarafsızlık vasfı ekleniyor. Buradan, bu değişikliği önerenlerin mahkemelerin TARAFSIZLIĞINA çok önem verdikleri anlamını çıkarmamız gerekiyor.

Anayasa değişiklik önerisinin 9. Sırasında 101. Maddedeki değişikliği görüyoruz. Yürütme ana başlığı altında Cumhurbaşkanını tanımlıyor. Mevcut yasa maddesinin başlığı Cumhurbaşkanının “NİTELİKLERİ ve TARAFSIZLIĞI “.  Değiştirilen maddede bu başlık kaldırılıyor yerine “ Adaylık ve Seçimi başlığı “ getiriliyor.   Yani niteliksiz ve tarafgir bir Cumhurbaşkanı tanımlanıyor. Burada TARAFSIZLIK dışlanıyor. Bu değişiklilerin en hararetli savunucusu ve kabul edildiği takdirde en olası Cumhurbaşkanı adayı Sn. Cumhurbaşkanı meydanlardaki nutuklarında “ TARAFSIZLIK NE DEMEK, TARAFSIZLIK İNSAN TABİATINA AYKIRIDIR BİR DEFA … “ diyor.

Gerek bu anayasa değişiklik metninin içeriği, gerek  bu metni savunanların TARAFSIZLIK KONUSUNDAki yaklaşımları bilim dışıdır, hukuk dışıdır, çelişkiler ve tutarsızlıklar içindedir. Madem tarafsızlık insan tabiatına aykırıdır, “TARAFSIZ” ibaresini eklediğiniz yargı organlarına “ tabiatı insan olmayan”  hangi yaratıkları atamayı düşünüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızlığı bir inanç, ideoloji, siyasi düşünce akımı, etnik kimlik özelliği olarak görmektedir.  Oysa tarafsızlık bir inanç, ideoloji, siyasi düşünce akımı, etnik kimlik özelliği değildir.  Bir kamusal davranış ahlak normudur.  Kamu hizmeti yapan bir kişinin veya kurumun yaptığı işin özelliğine göre, hizmet verdiği vatandaşlar arasında, inanç, ideoloji, siyasi düşünce ve etnik kimlik farklarına dayalı negatif veya pozitif ayrımcılık yapmaması anlamına gelir. Bu söylem,  kendisinin seçimler sonrası verdiği nutuklarla da çelişmektedir. Her seçimden sonra AKP dahil her seçim kazanan parti yetkilileri geleneksel olarak “ seçimler geride kaldı, biz artık Bütün Türkiye’nin iktidarıyız … “ anlamında mesajlar veririler. Bu tutum da bir tarafsızlık davranışıdır. Bu sözleri söyleyenler ne inançlarını, ideolojilerini, siyasi düşüncelerini bırakıyorlar, ne de İNSANi TABAİATLARINI kaybediyorlar.

Başta en üste seviye kamu görevi olan Cumhurbaşkanı olmak üzere en küçük memura kadar tüm kamu görevlilerinin  vatandaşa hizmet verirken eşitlik ve tarafsızlık ilkesine göre davranmak hem hukuki zorunluluktur, hem de bir kamu hizmet ahlakı normudur. 

-          Kamu ihalesi yöneten karar vericilerin ihaleye fesat karıştırması, taraflılık, hizmet ahlaksızlığıdır.

-          Vergi dairesinde ödeme için kuyrukta bekleyen yurttaşın işini yapmayıp eşini dostunu arka kapıdan alıp, öncelik sağlamak bir kayırmadır, yasa ve kamu hizmet ahlakı ihlalidir.

-          Kamu hastanesinde hizmet veren hekim, kuyrukta bekleyen hastalara karşı özel hastalarına, yakınlarına, siyasi, ırki, dini yandaşlarına öncelik verirse bu tarafsızlık ihlali, kamu hizmeti ahlaksızlığıdır.

-          ÖSYM’deki kamu görevlisi FETÖ terör örgütü mensuplarının soruları çalıp yandaşlarına  vermesi, bu yolla önemli okullara yandaşlarını sokması  taraflılıktır, kanunsuzluktur, ahlaksızlıktır.

-          Taşra belediye başkanlarının belediye görevlerini sülalelerine paylaştırması sıkı sık gazetelere yansıyor. Son örnek Düzce Belediyesi. Bunlar da tarafsızlıktan ayrılarak yapılan kanunsuzluklar, kamu hizmet ahlaksızlıklarıdır. 

-          Devlet yönetimine gelen siyasilerin kamu görevlerine siyasi yandaşlarına dağıtması da en  yaygın tarafsızlık ihlali , kanunsuzluk ve kamu hizmet ahlaksızlığıdır. 

Kamu hizmetlerinin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamının taraflı hale getirilmesi yukarda örneklerini verdiğimiz ve benzeri kanunsuzlukları, yolsuzluklar, kamu hizmet ahlaksıklarını cesaretlendirecek, meşruluk ve haklılık  kazandırcaktır. Her memura kendi aşiretini, akrabalarını, partidaşlarını , mezhepdaşlarını, meslekdaşlarını  mensubiyet duygusu taşıdığı kesimleri kayırmasını, karşıtlık duygusu taşıdığı kesimleri dışlamasını haklılaştıracak meşrulaştıracaktır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de başkaomutanıdır. Partizan bir başkomutanın demoratik bir ülkede yeri olamaz.

 TARAFSIZLIK VASFINI insan doğasına aykırı bulan bir şahsiyetin TARAFSIZLIK ÜZERİNE namus ve şeref yemini etmesi de KAMU VİCDANI MAHKEMESİNDE yargılanması , değerlendirmesi gereken bir davranıştır.

TARAFLI , PARTİZAN cumhurbaşkanına, meclis çoğunluğunu ve yargı organlarını belirleme ve atama yetkisinin verilmesinin demokrasinin en temel vazgeçilmezi olan KUVVETLER AYILIĞI prensibini işlemez hale getirecektir. Gelecek yazımızda buradan devam edeceğiz.

AHMET AKKÜÇÜK / 01.04.2017   


4/1/2017
Okuma Sayısı : 1311


Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar

Yazarın Diğer Yazıları

2018’de OKUDUĞUM KİTAPLAR (1140)
Beka Sorunu mu, Beka Krizi mi? (376)
Dünya kadınları gözünden Atatürk ve Cumhuriyet Devrimimiz (560)
Kaşıkçı Olayı 53 Yıl Önceki Bin Barka Cinayetini Hatırlatıyor (1519)
Bir kitap: ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ, Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri (976)
MUAMMER AKSOY, Avrupa doğumlu Sosyal Demokrasi yi dünyalılaştırmada öncü (1305)
Seçileceklere öneriler -2 Eğitimde atılacak öncelikli adımlar (1233)
Seçileceklere öneriler-1, İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkıyla uygulansın (700)
İKTİDAR OLMAK İSTEYEN MUHALEFET TOPLUMA POZİTİF ENERJİ VEREBİLMELİDİR -3 (3962)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir-2 (1580)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir-1 (1575)
Bir Kitap: KOZMOS / CARL SAGAN; bir populer bilim ve bilim tarihi şaheseri (1926)
YSK’nın 16 Nisan Gafları Masum Hukuki Cehaletler mi, Yoksa Bir Operasyonun İşaret Fişekleri miydi? (1377)
TBMM, Milli Hakimiyetin Tecelligahı Olmaktan Çıkarılacak Mı ? (1274)
Boş Teneke Dolusundan Daha Çok Ses Çıkarır (1267)
Referanduma Doğru- 3, Kamu Yönetiminde Tarafsızlık Ve Kuvvetler Ayrılığı (1327)
Madde madde Anayasa değişiklikleri irdelemesi (1610)
Propaganda, Psikolojik savaş, Örtülü operasyonlar, Algı Yönetimi … (1872)
OECD/PISA 2016 Raporu ve Yerlerde Sürünen “Milli” Eğitimimiz-3 (1592)
OECD/PISA 2016 Raporu ve Yerlerde Sürünen “Milli” Eğitimimiz-2 (1777)
OECD/PISA 2016 Raporu ve Yerlerde Sürünen “Milli” Eğitimimiz-1 (1661)
Yılın ilk ayı bir HÜSNÜ MAHALLİ kitabı MANİKİ DÜNYA (2269)
Alim de Söylese Zalim de Söylese; DOĞRU DOĞRUDUR YANLIŞ YANLIŞTIR (1828)
Atatürk, Dogmalar ve Dogmatizm (2332)
Beklenen İstanbul Depremi ve Çılgın Projeler (1716)
Cemaat – AKP İlişkisinin Cemaziyelevveli (1827)
2014 Atamızı Anma 9 kasım etkinliği (1966)
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (1566)
Bir kitap bir savaş kadar önemli bir olay olabilir - Disraeli (1998)
Devrimci Kriz – Gerici Kriz kavramları bağlamında (1912)
CHP’DEKİ KRONİK HASTALIKLAR , TEŞHİS VE TEDAVİLER (2102)
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA KARŞI DEVLET OPERASYONLARI HAKKINDA (1945)
GÜVENLİK – ÖZGÜRLÜK İKİLEMİ BAĞLAMINDA 1 KASIM 2015 SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (1924)
CHP Sol Kanat Paneli Üzerine Bir Gözlem ve Değerlendirme (2798)