Ülkemizde giderek artan sayıda kadın erkekler tarafından canice öldürülmektedir. Son 2 günde Tuba Erkal ,Emine Bulut eşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldüler. Maalesef ki toplum bu cinayetleri normalleştirmiş ve neredeyse erkeği haklı bulur hale gelmiştir.
Türkiye 2011 Mayıs ayında imzalayıp 2014 Ağustos ayında yürürlüğe koyduğu “ Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi- İstanbul Sözleşmesi” ne ilk imza koyan devlettir. İstanbul’da imzaya açıldığı için “ İstanbul Sözleşmesi “ olarak isimlendirilen bu sözleşme gereği devlet kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek ve sonlandırmak konusunda her türlü önlemi almayı ve düzenlemeleri yapmayı taahhüt etmiştir. Devlet Anayasamızın 90. Maddesi gereği KANUN hükmünde olan bu sözleşmede taahhüt ettiği hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
Yeni adli yılın açılışından sonra gündeme getirilecek olan “ YARGI REFORMU “ paketinde KADIN CİNAYETLERİ konusunda hiçbir düzenleme yer almamaktadır. Erkekleri mağdur ettiği öne sürülen yoksulluk nafakası konusunda yeni düzenleme yapılacağı belirtilirken , KADINLARIN CANLARI VE HAYATLARININ tehlikede olduğu MAĞDURİYETLER konusunda hiçbir ifade ve düzenleme yapılmaması düşündürücüdür. Hukukta mağdur olmanın anlamı “ haksız bir fiil karşısında maddi ve manevi zarara uğramak “ olup, Medeni Yasada bir hak olarak tanınan ve  mahkemelerin verdiği kararlar sonucunda kusurlu tarafa yüklenen nafakanın mağduriyet yarattığını dillendirenler kadın cinayetleri konusunda sessiz kalmakta ve neredeyse cinayetleri nafakaya bağlayacak kadar ileri gitmektedirler.
Biz kadınlar; bu ülkede güvende ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de Devletten kadının birey olarak kabulü yönünde düzenlemeler yapmasını, kadın istihdamını artırmasını, siyasette kadınların erkeklerle eşit oranda temsiliyetini sağlamasını, KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMASINI , Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin gerçekleşmesi için  her türlü önlemi almasını ve düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.
YENİ YARGI REFORMU PAKETİNDE ; Canice ve tasarlayarak işlenen kadın cinayetlerinde başkaca hiçbir hususa bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin uygulanmasını ( Kasten nitelikli öldürme ) , bu cinayetleri işleyen katiller hakkında verilen cezaların genel veya özel af kapsamı dışında bırakılmasını , hakimlerin bu cinayetlerde haksız tahrik veya iyi hal indirimi maddelerini uygulamaması konularında DÜZENLEME YAPILMASINI istiyor KADIN CİNAYETLERİ KONUSUNDA TÜM TOPLUMU DUYARLI OLMAYA VE BU CİNAYETLERE DUR DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ.
Şişli kent Konseyi  Kadın Meclisi

Kaynak: Jurnalist / Tarih: 8/24/2019 / Okunma = 174

Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar

Diğer Haberlerimiz