Osmanlı Armasının Üzerindeki Semboller Ne İfade Ediyor ?
Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.

1.      II. Abdülhamit’in tuğrası

2.      Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder.

3.      Yeşil Hilafet sancağı

4.      Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur.

5.      Çift taraflı teber

6.      Toplu tabanca

7.      Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.

8.      (Üstte) Kuran-ı Kerim. (Altta) Kanunnameler.

9.      Nışan-ı al-i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.

10. Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862’de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi.

11. Asa ve şeşper

12. Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.

13. Bereket boynuzu

14. Nışan-ı iftihar

15. Yay

16. Mecidi nişanı

17. Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir.

18. Şefkat nışanı, 1878’de II. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi.

19. Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor)

20. Kılıç

21. Top, topçu ocaklarını temsil eder.

22. El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.

23. Mızrak.

24. Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.

25. Tek taraflı teber (balta)

26. Bayrak

27. Osmanlı sancağı

28. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alayları

Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder. Güneş bu burçlar üzerinde hareket eder.
İngiltere’de dizbağı nişanı denilen bir gelenek vardır. 1346 yılında Kral ııı. Edward tarafından ortaya çıkarılan uygulamada nişanı alan kişi ya da hükümdarların armaları Londra’da Windsor Sarayı’nda bulunan Saint George Kilisesi’nin duvarında asılmaktadır.
Kırım Harbi’ndeki müttefikimiz Fransızlar iyi niyetlerinin bir göstergesi olarak Sultan Abdülmecid’e Légion d`Honneur Nişanı verirler. Bir diğer müttefikimiz olan İngilizler de bunun altına kalmaz tabi hemen Sultan’a Diz Bağı Nişanı vermek için harekete geçerler.
Fakat o dönemde Osmanlı’nın bir arması yoktur. Arma gereklidir; çünkü gelenek uygulanmalıdır. O döneme kadar Osmanlı’nın bir arması olmadığı için Abdülmecid hemen devreye girmiş ve Kraliçe Victoria’dan bir ricada bulunarak arma işini en iyi beceren ustasını göndermesini istemiş. Kraliçe Victoria bunun üzerine dönemin arma uzmanı olan Prens Charles’e Osmanlı için arma tasarlama görevi vermiş.
Charles İstanbul’a detaylı araştırma yapmak için gelir. Uzun araştırmalardan sonra ay yıldızlı sancağı saltanat kavuğunu sorgucu ve tuğrayı ön plana çıkararak bir arma tasarlar.
Arma bir yılda hazırlanır ve Osmanlı Devleti’nin Londra sefiri Kostaki’ye teslim edilir. Daha sonra Kostaki arma tasarımını İstanbul’a gönderir. Sultan Abdülmecid tasarımı beğenir. Artık arma hazırdır ve İngiltere’nin Saint George Kilisesi’ndeki yerini alır.
Osmanlı devleti arması Kraliçe Victoria tarafından görevlendirilen Prens Charles Young tarafından tasarlanmıştır.
2. Abdülhamit döneminde terazi ve silahlar eklenerek son şeklini alır....

10/10/2018 Bu Haberin Kaynağı:dha / Okuma Sayısı : 271


Almanız İçin Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar...

İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı
[Kolektif]

1925 Hareketi Azadi Cemiyeti
[Tahsin Sever]

Yaşamdan Sağlık İksirleri
[Aysun Bay Karabulut]

Diğer HaberlerimizDestekcilerimiz

YAKLAŞAN ÖNEMLİ GÜNLER

DÖZİV KURU


Hava Durumu