Dünyadaki Gelişmeler

 

       ABD:

 ·         Amerika Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz artışı zamanlamasında (Haziran 2015) değişiklik olmadığını belirtti. FED son toplantıda da faiz oranını sabit tuttu.

·         Ekonomi ve istihdam güçlü bir şekilde toparlanıyor.

·         Enerji fiyatlarındaki azalma hane halkı harcamalarını artırıyor.

·         Yeni konut satışları beklentilerin üzerinde ve önceki aya göre %11.6 arttı.  

·         Dayanıklı mal siparişlerindeki gerilemeye karşın tüketici güven endeksi 2007 yılından sonraki en yüksek düzey olan 102.9 olarak gerçekleşti.

 

     Avrupa:

·        Avrupa Merkez Bankası (ECB) varlık alım programını genişleterek Eylül 2016 ‘ya kadar 1.1 trilyon € alım yapacağını açıkladı. Orta vadeli enflasyonda kalıcı bir iyileşme görülmez ise varlık alımlarına Eylül 2016’dan sonra da devam edilecek. %1’in altındaki enflasyon ECB tarafından tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

·         Bazı Avrupa merkez bankaları faiz indirdi ve hatta eksi faiz oranları görüldü.

·         Avrupa’da deflasyon hızlanıyor.

·         Bununla birlikte, enerji ve gıda fiyatlarını dışarda tutulduğu çekirdek enflasyon oranı pozitif gerçekleşti.

.

      Almanya:

 ·       Ocak ayında beklentiden fazla ve %0.6 deflasyon gerçekleşti.

·       İş dünyasının güveni artıyor. Mevcut durum ve beklenti endekslerini bir arada gösteren iş dünyası ortamı endeksi Ocak ayında 106.7 olarak açıklandı.

·       Değer kaybeden Euro’nun ihracatı ucuzlatmış olmasının, ekonomik büyümeye katkı vereceği düşünülüyor.

 

      Yunanistan:

        ECB, Yunan bankalarına sağlanan likidite kolaylığını uzatmayacağını açıkladı.

·       Yunan bankaları %0.05 ile ECB’den kaynak bulurken,  bundan sonra Yunan bankalarını %1.55 ile Yunan Merkez Bankası’nın fonlayacağı belirtiliyor..

·       Yunan bankalarının iflası, Euro’dan çıkılması, Drahmiye dönülerek para basılması konularının gündeme gelebileceği ve daha da önemlisi İspanya ve diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği belirtiliyor.

·       Yeni bir borç yapılandırma kolaylığının gösterilmesi daha muhtemel görülüyor.

 

       Çin:

·      Ekonomi yavaşlıyor.

·      Büyüme tüm ülkelerde sorun ve Çin’in daha da yavaşlaması, küresel deflasyon kaygılarını artırıyor.

 

      Rusya:

·         Rusya Merkez Bankası faiz oranını 2 puan indirdi ve ruble değer kaybetmeye başladı.

·         Büyüme kaygısı nedeniyle, faiz ile kur arasında bir tercih yapıldığı ve enflasyonun hızlanabileceği belirtiliyor.

 

Türkiye’deki Gelişmeler

     Dış Ticaret Dengesi:

·         2014 yılında dış ticaret dengesi %14.6 azalarak 85 milyar dolar açık verdi. 2013 yılındaki açık 100 milyardı.

·         İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında %60 iken 2014 yılında %65 olarak gerçekleşti.

·         Aralık ayında, ithalat önceki yılın aynı ayına göre %5.6 gerileyerek 21.4 milyar dolar olurken, ihracat ise önceki yıla göre %1 artarak 13.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

·         Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat Aralık ayında bir önceki yıla göre sadece %1.8 oranında arttı.

·         İthalatın azalmasında ara malı ithalatındaki düşüş (-%8.4) ve iç talepteki gerileme ve altın ithalatındaki normalleşme etkili oldu.

·         Petrol fiyatlarındaki düşüşün, toplam ithalat içinde önemli paya sahip olan enerji ithalatı (%23) üzerindeki olumlu etkisinin ihracattaki kaybı dengeleyebileceği belirtiliyor.

 

       Enflasyon:

 

·         Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon, Aralık ayındaki %8.2 artıştan sonra azalarak % 7.2 olarak gerçekleşti.

·         On iki aylık ortalamalara göre enflasyonda %8.8 artış gerçekleşti.

·         Gıda enflasyonunda 12 aylık ortalama % 12.5 oldu.

·         Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı Enflasyon Raporu’nu açıklandı ve enflasyon tahminleri düşen petrol fiyatlarına koşut olarak aşağıya çekildi.

·         2015 yılı enflasyon (TÜFE) tahmini %5.5, 2016 enflasyon tahmini ise hedefle aynı ve %5 olarak belirtildi.

·         Gıda enflasyonu tahmini ise değiştirilmeyerek %9 olarak belirlendi.

·         Para Politikası Kurulu 24 Şubat’ta toplanacak.

·         Aylık bazda TÜFE,  Ocak ayında bir önceki aya göre ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %1.1 arttı.

·         Aylık en yüksek artış %4.2 (12 aylık ortalama % 12.5) ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

·         Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6.9 (12 aylık ortalama % 8.4) ile giyim ve ayakkabı oldu.

·         Yıllık en fazla artış %13.1(12 aylık ortalama % 13.4) ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

     Sanayi Üretimi:

·         Sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.6 arttı.

·         Sanayi üretimi bir önceki yılın ortalamasına göre %3.6 arttı.

·         Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2.8 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0.1 azaldı.

·         Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1.2 arttı.

·         Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %3.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1.6 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1.9 azaldı.

·         Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre %0.5 azaldı.

·         Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1.9 arttı.

Kapasite kullanma oranı Ocak ayında yaklaşık bir puan gerileyerek %73.7 olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku:

·         Kısa vadeli dış borç stoku Kasım sonu itibariyle 2013 yıl sonuna göre %6.3 oranında artarak 139 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankaların kısa vadeli dış borç stoku %8 artarak yaklaşık 100 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %3 artarak 39 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

·         Kısa vadeli dış borç stokunun %52’si ABD doları, %31’i Euro, %14’ü TL ve yaklaşık %3’ü diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır.

·         Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 173 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

·         Bu stokun 25 milyar doları, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. 

·         Kamu sektörü %14, Merkez Bankası %0.8, özel sektör %85 oranında paya sahiptir.

·         2013 yılsonuna göre; bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler % 14 artışla 51 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %15 artışla 13 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, %11 azalışla 23 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları %21 artarak 13 milyar dolar olmuştur.

·         Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, % 1 artışla 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

·         Borçlu bazında, kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu % 6.6 artarak 19 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 6.7 oranında artarak 120 milyar dolar olmuştur.

·         Alacaklı bazında, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar %5 artarak 88 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %3 artışla 46 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

·         Türkiye’nin brüt dış borç stoku 397 milyar dolar olarak açıklanmış, özel sektörün payının 275 milyar dolar ile yaklaşık % 70 olduğu, kamu kesiminin payının ise 119 milyar dolar ile %30 olduğu biliniyor. 3. çeyrek sonunda kamu net dış borç stoku 178 milyar TL düzeyinde.

Kaynak: / Tarih: 2/9/2015 / Okunma = 17222

Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar