https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 18.08.2022 01:28:27 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

ATEİST, DEİST, SOSYALİST…


Sosyalistlerin din hakkındaki tutumlarından söz etmek istiyorum. Sosyalistlere haksız yere yüklenen din karşıtlığı suçlaması ve sosyalistler arasında bu konuda farklı görüşlerin bulunması nedeniyle de bu konuyu ele almakta yarar var.

Sosyalizm, kapitalizmin alternatifi olduğu halde, onu Ateizm ve Deizmle birlikte anmamızın nedeni, sosyalizmin Ateist ve Deist anlayışlarından da farklı olmasıdır. Sosyalizm, tarih boyunca farklı sözcüklerle ifade edilmiştir ve geniş bir kapsamda kullanılmıştır. Bu yazıda kullanılan sosyalizm, tarihsel maddeciliği çözümleme yöntemi olarak kullanan bilimsel sosyalizmdir.
 
Dinin toplumların hayatındaki etkisi sanayileşmiş toplumlarda daha az, feodal sistemlerin etkisindeki toplumlarda daha yoğun olduğu görülüyor. Ortaçağda insanlar kimliklerini din üzerinden tanımlarken Yeni ve Yakın Çağlarda bunun yerini önemli ölçüde millet almıştır.  Buna rağmen din, günümüzde de toplumlar üzerinde şu veya bu ölçüde etkisini sürdürüyor.

Dinlerin insanlığın hangi evresinde ortaya çıktığı, zaman içinde nasıl evrim geçirdiği, değişik toplumlarda aldığı biçim; tarihçilerin, toplumbilimcilerinin, arkeologların araştırma konusudur. Din konusu, özellikle Türkiye gibi ülkelerde sosyalistlerin söylem ve davranışlarını yakından ilgilendiriyor.
 
Bir sosyalist, adil bir yeni düzen kurulması, emeğin hakkını alması, insan haklarının, demokrasinin gerçekleşmesi için halkıyla birlikte yürümek ve bu tarihsel yürüyüşte halka önderlik etmek zorundadır. Bir sosyalist için din, üzerinde kafa yorması gereken önemli bir konudur. Bir sosyalist halkın inançlarına karşı kılıç çekemez. Onun yapması gereken, halkın inandığı bu değerlerin hangi ihtiyaçtan doğduğu ve ne anlama geldiğini anlamaktır.
 
HER İNSAN BİR DİN KÜLTÜRÜNE DOĞAR
  
Aslına bakılırsa herkes, bir milletin içine doğduğu gibi, bir din toplumunun da içine doğar ve bu kültür içinde yetişir. Bundan kaçınmak kişilerin ellerinde olmadığı gibi, bundan kaçınmaya  gerek de yoktur. Hıristiyan, Müslüman, Budist veya başka bir inancın toplumu içinde yaşayan kişi, yaygın inançlardan ne kadar uzak dursa da sonuçta bir dinin mensubu sayılır.
 
Buna karşılık, herkesin din anlayışında farklılıklar vardır. İnsanların tanrıyı algılayışları da farklıdır. Bu nedenle devlet yurttaşların dinlerine karışmayacağı gibi, onlara bir dini veya mezhebi öğretmekle de görevli değildir. Herkesin kendi inandığı anlayışını özgürce yaşamak için laiklik vazgeçilmez koşuldur. Bu nedenle her sosyalistin laikliği savunması görevdir. Ancak bir sosyalistin savunduğu laiklik, toplum hayatında dine yer vermeyen ve onu yadsıyan bir laiklik değildir.
 
Bir sosyalistle Ateist ve Deist arasında önemli bir fark vardır. Sosyalist, dinlerin hangi koşullar altında ortaya çıktığı ve insanların hangi ihtiyacına yanıt verdiğiyle ilgilenir. Bunun adı tarihsel maddeciliktir. Burjuva materyalizminin de dünyevi bir tanrıya ihtiyacı vardır ve bu tanrı kapitalizmdir, paradır veya bir diktatördür.

 BURJUVA MATERYALİZMİ İLE TARİHSEL MEDDECİLİK FARKLIDIR

Burjuva materyalizminin adına “aydınlanma” denmesi yanlıştır. Aydınlanma gerçekte insan aklının özgürleşmesidir. Bu özgürleşme kapitalizmin savunduğu değerlerden de bağımsızlaşmayı öngörür. Türkiye’de “Aydınlanma”yı en çok kullanan aydınların bu “aydınlanma”sı dinin kaba bir biçimde yadsınmalarından ibarettir. Özgür aklı savunmaya kadar gidememiş olmalarını onların insan tanrılar yaratmaya çalışmasından da anlayabiliriz.
 
Uzunca bir zamandan beri Türkiye’de aydınlar arasında din, somut olarak da İslamiyet aleyhine bir kampanya yürütülüyor. Bu anlayışa göre kendinden önceki peygamberler gibi Hazreti Muhammed bir yalancıdır, Kutsal kitaplarda yazılanlar uydurmadır. Kutsal Kitaplar, çelişkilerle doludur. İslam’ın bir özgünlüğü yoktur. Kendisinden önceki dinlerden aktarmalardan ibarettir. Turan Dursun’un bu bağlamdaki yazıları ve kitaplarının ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını hatırlayalım. Gerici bir devlet ve toplum anlayışına tepki olarak da ortaya çıkmış olsa bu anlayışlar gerçekleri dile getirmekten uzaktır. Gerçek ise şudur: İnsanlar içinde bulundukları sorunlara yaşadıkları zamanın imkânları ve araçları ölçüsünde çözüm aramışlardır. Peygamberler devrimci ve yaratıcı birer toplum önderidirler. Zaman içinde birbirlerini tamamlamaları aslında bir evrimin sonucudur. Aynı zamanda insanlığa bir evrim önerisidir. Dini tarihsel maddeci bir bakış açısıyla ele alan Hikmet Kıvılcımlı gibi aydınların yöntemini izleyenler ne yazık ki çok sınırlı kalmıştır. Yaşadığımız siyasi ve felsefi karmaşa içinde yenileri de çıkmıyor.  
Batıdan taklit edilen burjuva materyalizmi, sosyalist aydınların çoğunu da adeta esir almıştır.

ATEİZMLE SÖMÜRÜDEN KURTULMUŞ BİR MİLLET YOK!
 
Ateizm ve Deizmle kurtulmuş bir toplum yoktur. Sosyalistlerin hedefi dinsiz bir toplum yaratmak değildir. Kapitalizmin geliştiği Batı ülkelerinde Ateist veya Deistlerin sayısı bir hayli fazla olduğu halde oralara kapitalizmin hükmetmekte oluşu bunun kanıtıdır. Sosyalistlerin amacı ise emekçilerin iktidarı ele geçirip üretim araçlarındaki ortak mülkiyeti sağlayarak  ve bu yolla toplumu kaderde ve kıvançta birleştirmek, onları mutlu kılmaktır. Sosyalistleri, burjuvalardan bu konuda ayıran tutum, burjuva ve feodaller din ile ilgilenirken bunu dini sömürüyü meşrulaştırmanın aracı olarak kabul ettirmek iken,  sosyalistler halkın sömürüden kurtulması için ilgilenirler.

Türkiye’deki emekçilerin iktidar mücadelesini olumsuz etkileyen nedenlerden biri toplumcu aydınların din karşıtlığı veya dine karşı ilgsizliğidir. 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 27.03.2021 13:08:38 / Okunma = 7594

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunRumların Azerbaycan korkusu Rumların Azerbaycan korkusu (135)
Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı Türkiye’nin Mezhepçilik Çıkmazı (251)
KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR? (224)
Todor Jivkov da gelecek mi? Todor Jivkov da gelecek mi? (412)
S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! S-400’ler Çeyiz Sandığı İçin mi Alındı?! (439)
BM ve Kıbrıs’ta Çözüm BM ve Kıbrıs’ta Çözüm (761)
İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir – 4 (1229)
Kimmiş Revizyonist? Kimmiş Revizyonist? (983)
Bu krizden çıkmak mümkün mü? Bu krizden çıkmak mümkün mü? (1056)
Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! Suudi Prens Gelirken Neler Gitti?! (996)
Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? Ben Yeni Cumhurbaşkanı Seçilsem İlk Önce Ne yapardım? (1246)
Sansür yasası Sansür yasası (1256)
Türkiye Saldırı Altında Türkiye Saldırı Altında (1276)
Enflasyon suçtur Enflasyon suçtur (2067)
İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali İktidarın “Din Soslu” Yeni Sosyal Medya İşgali (2209)
Mazot niye 25 lira? Mazot niye 25 lira? (2100)
Hadi oradan! Hadi oradan! (2181)
Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. Batı Ne Verdiği Sözü Tutar Ne Attığı İmzaya Uyar!.. (2250)
Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. Her şeyi biliyorlar ama bilmezlik yapıyorlar. (2129)
Turken Turken (2468)
Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! Amerika Dedeağaç’a Niye Gelmiş?! (2768)
Belediye otobüsü Belediye otobüsü (2908)
EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! EZAN SESİNDEN RAHATSIZ OLMAK! (3062)
Sesli İstila Sesli İstila (2982)
BADE HARABEL UKRAYNA BADE HARABEL UKRAYNA (3333)
Osman Kavala Osman Kavala (3523)
İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. İftirasıyla Böyle “Mücadele” Ediliyor… Hep Birlikte Ağlayalım!.. (3553)
Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar Ülkenin kurtuluşu Emevi Kültürü’nden vazgeçmekle başlar (4034)
23 Nisan, neşe dolmuyor insan 23 Nisan, neşe dolmuyor insan (3741)
Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… Irak Nota Verdi… Erdoğan Teşekkür Etti… (3784)
İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ İKİNCİ YÜZYIL İÇİN TEMEL EĞİTİMDE YENİDEN BİR OKULLAŞMA MODELİ ÖNERİSİ (4260)
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anısına saygılarla (4069)
Bucha’da ne oldu? Bucha’da ne oldu? (4135)
İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? İSRAİL DOĞALGAZI KKTC’DEN Mİ GEÇECEK? (4377)
Bolluk bereket Bolluk bereket (4842)
Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! Böyle Giderse, Bayrak İner, Ezanlar Susar! (4297)
Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. Rusya, Ukrayna savaşında kalbimiz Ukrayna tarafındadır. (4570)
Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti Rusya Ukrayna Savaşı ve Asıl Kim Kaybetti (4168)
Kim Savaş İster? (Ben!) Kim Savaş İster? (Ben!) (4180)
MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz MUAMMER AKSOY’u 1966 yılında yazdığı bir yazıyla anıyoruz (4708)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (4777)
Sezen Aksu Sezen Aksu (5141)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (5220)
Enes Enes (5972)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (5175)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (5547)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (5410)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (5773)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (5728)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (5455)
Tsunami Tsunami (6896)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (5796)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (6183)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (5672)
Cassandra Cassandra (6683)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (6025)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (6433)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (6232)
Köle pazarı Köle pazarı (7036)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (6231)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (6558)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (6579)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (7295)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (6765)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (6823)
Aleykümselam Aleykümselam (7282)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (7697)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (7189)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (7984)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (7550)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (8279)
Görünmez goril! Görünmez goril! (7959)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (7719)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (7674)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (7276)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (7977)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (7993)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (7917)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (7406)
Diy@net Diy@net (8587)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (7771)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (8233)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (8073)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (8401)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (7996)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (8089)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (8243)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (8152)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (7885)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (7947)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (10041)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (8924)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (8651)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (8522)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (8436)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (9029)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (8571)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (8303)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (9534)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (8900)