https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 3.12.2021 13:55:50 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

ATEİST, DEİST, SOSYALİST…


Sosyalistlerin din hakkındaki tutumlarından söz etmek istiyorum. Sosyalistlere haksız yere yüklenen din karşıtlığı suçlaması ve sosyalistler arasında bu konuda farklı görüşlerin bulunması nedeniyle de bu konuyu ele almakta yarar var.

Sosyalizm, kapitalizmin alternatifi olduğu halde, onu Ateizm ve Deizmle birlikte anmamızın nedeni, sosyalizmin Ateist ve Deist anlayışlarından da farklı olmasıdır. Sosyalizm, tarih boyunca farklı sözcüklerle ifade edilmiştir ve geniş bir kapsamda kullanılmıştır. Bu yazıda kullanılan sosyalizm, tarihsel maddeciliği çözümleme yöntemi olarak kullanan bilimsel sosyalizmdir.
 
Dinin toplumların hayatındaki etkisi sanayileşmiş toplumlarda daha az, feodal sistemlerin etkisindeki toplumlarda daha yoğun olduğu görülüyor. Ortaçağda insanlar kimliklerini din üzerinden tanımlarken Yeni ve Yakın Çağlarda bunun yerini önemli ölçüde millet almıştır.  Buna rağmen din, günümüzde de toplumlar üzerinde şu veya bu ölçüde etkisini sürdürüyor.

Dinlerin insanlığın hangi evresinde ortaya çıktığı, zaman içinde nasıl evrim geçirdiği, değişik toplumlarda aldığı biçim; tarihçilerin, toplumbilimcilerinin, arkeologların araştırma konusudur. Din konusu, özellikle Türkiye gibi ülkelerde sosyalistlerin söylem ve davranışlarını yakından ilgilendiriyor.
 
Bir sosyalist, adil bir yeni düzen kurulması, emeğin hakkını alması, insan haklarının, demokrasinin gerçekleşmesi için halkıyla birlikte yürümek ve bu tarihsel yürüyüşte halka önderlik etmek zorundadır. Bir sosyalist için din, üzerinde kafa yorması gereken önemli bir konudur. Bir sosyalist halkın inançlarına karşı kılıç çekemez. Onun yapması gereken, halkın inandığı bu değerlerin hangi ihtiyaçtan doğduğu ve ne anlama geldiğini anlamaktır.
 
HER İNSAN BİR DİN KÜLTÜRÜNE DOĞAR
  
Aslına bakılırsa herkes, bir milletin içine doğduğu gibi, bir din toplumunun da içine doğar ve bu kültür içinde yetişir. Bundan kaçınmak kişilerin ellerinde olmadığı gibi, bundan kaçınmaya  gerek de yoktur. Hıristiyan, Müslüman, Budist veya başka bir inancın toplumu içinde yaşayan kişi, yaygın inançlardan ne kadar uzak dursa da sonuçta bir dinin mensubu sayılır.
 
Buna karşılık, herkesin din anlayışında farklılıklar vardır. İnsanların tanrıyı algılayışları da farklıdır. Bu nedenle devlet yurttaşların dinlerine karışmayacağı gibi, onlara bir dini veya mezhebi öğretmekle de görevli değildir. Herkesin kendi inandığı anlayışını özgürce yaşamak için laiklik vazgeçilmez koşuldur. Bu nedenle her sosyalistin laikliği savunması görevdir. Ancak bir sosyalistin savunduğu laiklik, toplum hayatında dine yer vermeyen ve onu yadsıyan bir laiklik değildir.
 
Bir sosyalistle Ateist ve Deist arasında önemli bir fark vardır. Sosyalist, dinlerin hangi koşullar altında ortaya çıktığı ve insanların hangi ihtiyacına yanıt verdiğiyle ilgilenir. Bunun adı tarihsel maddeciliktir. Burjuva materyalizminin de dünyevi bir tanrıya ihtiyacı vardır ve bu tanrı kapitalizmdir, paradır veya bir diktatördür.

 BURJUVA MATERYALİZMİ İLE TARİHSEL MEDDECİLİK FARKLIDIR

Burjuva materyalizminin adına “aydınlanma” denmesi yanlıştır. Aydınlanma gerçekte insan aklının özgürleşmesidir. Bu özgürleşme kapitalizmin savunduğu değerlerden de bağımsızlaşmayı öngörür. Türkiye’de “Aydınlanma”yı en çok kullanan aydınların bu “aydınlanma”sı dinin kaba bir biçimde yadsınmalarından ibarettir. Özgür aklı savunmaya kadar gidememiş olmalarını onların insan tanrılar yaratmaya çalışmasından da anlayabiliriz.
 
Uzunca bir zamandan beri Türkiye’de aydınlar arasında din, somut olarak da İslamiyet aleyhine bir kampanya yürütülüyor. Bu anlayışa göre kendinden önceki peygamberler gibi Hazreti Muhammed bir yalancıdır, Kutsal kitaplarda yazılanlar uydurmadır. Kutsal Kitaplar, çelişkilerle doludur. İslam’ın bir özgünlüğü yoktur. Kendisinden önceki dinlerden aktarmalardan ibarettir. Turan Dursun’un bu bağlamdaki yazıları ve kitaplarının ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını hatırlayalım. Gerici bir devlet ve toplum anlayışına tepki olarak da ortaya çıkmış olsa bu anlayışlar gerçekleri dile getirmekten uzaktır. Gerçek ise şudur: İnsanlar içinde bulundukları sorunlara yaşadıkları zamanın imkânları ve araçları ölçüsünde çözüm aramışlardır. Peygamberler devrimci ve yaratıcı birer toplum önderidirler. Zaman içinde birbirlerini tamamlamaları aslında bir evrimin sonucudur. Aynı zamanda insanlığa bir evrim önerisidir. Dini tarihsel maddeci bir bakış açısıyla ele alan Hikmet Kıvılcımlı gibi aydınların yöntemini izleyenler ne yazık ki çok sınırlı kalmıştır. Yaşadığımız siyasi ve felsefi karmaşa içinde yenileri de çıkmıyor.  
Batıdan taklit edilen burjuva materyalizmi, sosyalist aydınların çoğunu da adeta esir almıştır.

ATEİZMLE SÖMÜRÜDEN KURTULMUŞ BİR MİLLET YOK!
 
Ateizm ve Deizmle kurtulmuş bir toplum yoktur. Sosyalistlerin hedefi dinsiz bir toplum yaratmak değildir. Kapitalizmin geliştiği Batı ülkelerinde Ateist veya Deistlerin sayısı bir hayli fazla olduğu halde oralara kapitalizmin hükmetmekte oluşu bunun kanıtıdır. Sosyalistlerin amacı ise emekçilerin iktidarı ele geçirip üretim araçlarındaki ortak mülkiyeti sağlayarak  ve bu yolla toplumu kaderde ve kıvançta birleştirmek, onları mutlu kılmaktır. Sosyalistleri, burjuvalardan bu konuda ayıran tutum, burjuva ve feodaller din ile ilgilenirken bunu dini sömürüyü meşrulaştırmanın aracı olarak kabul ettirmek iken,  sosyalistler halkın sömürüden kurtulması için ilgilenirler.

Türkiye’deki emekçilerin iktidar mücadelesini olumsuz etkileyen nedenlerden biri toplumcu aydınların din karşıtlığı veya dine karşı ilgsizliğidir. 

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 27.3.2021 13:08:38 / Okunma = 5493

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunRum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (4)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (27)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (156)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (193)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (179)
Aleykümselam Aleykümselam (219)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (517)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (429)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (600)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (676)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (920)
Görünmez goril! Görünmez goril! (750)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (1074)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (883)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (948)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (1212)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (1130)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (1198)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (1112)
Diy@net Diy@net (1323)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (1391)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (1460)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (1535)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (1782)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (1798)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (1887)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (1919)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (1869)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (1917)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (1991)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (2610)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (2257)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (2059)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (2096)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (2442)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (2186)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (2689)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (2774)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (2835)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (2772)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (3023)
Kuraklık Kuraklık (2987)
MKE MKE (2857)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (3065)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (3139)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (3114)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (3805)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (4283)
Siyaset salyası Siyaset salyası (3525)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (3699)
EŞKİYA EŞKİYA (3792)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (4116)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (4627)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (4237)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (4255)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (4308)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (4521)
Arife Arife (3866)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (4724)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (4642)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (4482)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (4671)
Al sana soykırım Al sana soykırım (4775)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (5318)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (4742)
Ar damarı Ar damarı (4821)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (5046)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (5511)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (5567)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (5000)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (5024)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (4922)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (5044)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (5579)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (8157)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (5597)
Montrö Montrö (5245)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (5794)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (5947)
Sürü Sürü (6095)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (6137)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (6197)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (5995)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (6836)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (7482)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (9145)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (8704)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (10124)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (12048)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (11550)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (13423)
Ayçiçeği Ayçiçeği (11843)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (13750)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (14272)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (14239)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (18345)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (20853)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (20211)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (19668)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (26995)