https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 15.6.2021 10:23:05 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA


“Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu, istilalar yapmak veya saltanatlar yıkmak veya saltanatlar kurmak için şunun veya bunun elinde ihtiras aleti olmaktan uzaktır.” (Gazi Mustafa Kemal Paşa, 18 Nisan 1922) 

Günümüzde fetih ruhu almış başını gidiyor. Çünkü fetihler için yanıp tutuşan bir zihniyet iktidarda. Kurtuluş Savaşı’yla geri itilen, ancak bazılarının zihnini meşgul etmeye devam eden fetihçilik, AKP iktidarıyla bir devlet politikası haline geldi. Eğer resmen yeni topraklar fethedilemiyorsa, Ayasofya gibi tarihi yapıları yeniden fethetmek politikası gündemde. Orada Fetih Suresi okumanın derin bir anlamı var! M. Fuat Köprülü’nün “Akıncı Türküleri”nde ileri sürdüğü gibi, Osmanlı askerleri gitti diye “Tuna boylarınsa sıra selviler, tan yeli estikçe sessiz ağlarmış” rüyasını görenlerin olduğu açık. 
 
FETİHÇİLİK TARİHTE KALMIŞTIR
  
Fetihçilik, insanlığın barbarlık döneminden başlayarak köleci İlk Çağ ve feodal Orta Çağ devletlerin politikasıdır. O dönemde kişisel mülkiyet gibi devlet sınırlarının da ulaslararası güvenceye bağlanmış bir hukuk yoktu. Kimin bileği güçlüyse zapt edebileceği yere kadar ordular salınır, devletlerin varlığına son verilir veya onlar vergiye bağlanırdı. Bazı ordular da çekirge sürüsü gibi çiğnedikleri topraklarda yükte hafif pahada ahır ne varsa alır götürür, direnenleri kılıçtan geçirir, genç kızları cariye yapar, esir pazarlarında satarlardı.
 
Bir insanı utandırması gereken şey, insanlığın aldığı bunca merhaleye ve milletler arasındaki anlaşmalara rağmen içinde fetih ruhunu yaşatmasıdır. Yakın Çağlarda devletlerarasında bir hukuk da doğdu. Ancak sömürgeciler ve daha sonra faşistler için böyle bir geçerli değildi. Eski dünyanın efendileri, Amerika, Afrika ve Avustralya gibi yeni keşfedilmiş kıtaları sömürgeleştirdiler. Dünyanın bölüşülmesinde kendi paylarına düşenleri az gören Almanya gibi bir devlet iki kez dünya savaşına sebep oldu. Onun yenilmesinden sonra da fetih siyasetini Amerikan emperyalistleri devraldı.

OSMANLI FETİHÇİLİĞİ VE KURTULUŞ SAVAŞI

Türkiye bu fetih siyasetinin neresindeydi?

Moğollar, Romalılar, Araplar, Farslar, Bizanslılar, Ruslar, Franklar ve daha birçok millet gibi, Türkler de Fetihçi bir topluluktu. Türkler önce kendileri başka birçok millet gibi Araplar tarafından fethedildiler. Sonra kendileri İran ve Bizans topraklarını ele geçirerek güçlü devletler kurdular. Sonra ele geçirdikleri topraklarla yetinmeyerek Avrupa’nın yarısını istila ettiler.
 
Bizanslı tarihçi Dukas, Konstantin’in sarayına giren Yeniçerilerin yaptıklarını şöyle anlatıyor: “Çok değerli hazinelerin korunduğu sandıkları kırdılar. Türkler kenti baştan aşağı dolaşıyor, insanları öldürüyor ve tutsak ediyorlardı. En değersizi bile en narin ve en alımlı kimseleri seçiyordu.
Kadınlar şiddetle karşı koymak istese, onları sopa darbeleriyle yürümeye zorluyorlardı. Yağmacı geri dönüp yenilerini aramak üzere ganimetini ve tutsaklarını alelacele güvenli bir yere götürüyor, sonra geri dönüp yenilerini aramaya koyuluyordu. Ayasofya’da kutsal tasvirleri parçaladılar. Duvar halılarını, değerli taşları söküp koparttılar. Sunağın örtülerini aldılar. Şamdanları parçaladılar. Ayin eşyaları odalarını yağmaladılar ve altın ve gümüş kâselerle sayısız değerli süs eşyasını alı götürdüler.” (Michael Balıvet, Ortaçağda Türkler, 2. Baskı, 2004, Alkım Yayınları, s. 77)

Bu satırların aktarıldığı kitap, sanıldığının aksine Türkler aleyhinde yazılmış bir kitap değildir. Türklerin Ortaçağ’da oynadığı rolü anlatmak için yazılmıştır. Bu satıralar, gerek Türklerin gerekse başka fatihlerin fetih biçimlerini aktardığı bölümde verilmektedir.
 
Bu nedenle, çizilen sahneyi ne kadar vahşi bulursak bulalım, biz Türklerin bundan utanmamız gerekmez. Aslında bugün yaşadığımız toprakların tümü fetihle alınmıştır ve fetih, geçmiş yüzyıllarda bütün milletlerin başvurduğu bir yöntemdir.
 
Ama bütün bunlar geçmişte kalmıştır. Osmanlılar, Yükselme Devrinin sonuna kadar fetihçi bir siyaset izlediler. Kurtuluş Savaşı ise, fetihçiliğe karşı bir direnmedir.
 
Bir milletin mensupları, atalarının başka ülkeleri zapt etmesiyle değil, Kurtuluş Savaşımız gibi yabancı istilasına karşı yurtlarını savunmalarıyla övünmelidir.
 
HERKES OTURDUĞU YERDE OTURSUN

Herhangi bir yerin hangi millete ait olduğu sorusuna verilecek yanıt şudur: Bugün üzerinde yaşadıkları vatanları. Bu vatanlar uluslararası anlaşmalarla tanınmıştır. Bunun dışında “falan yer eskiden bize aitti, orayı yeniden ele geçirmeliyiz” düşüncesi, hangi millet için olursa olsun fetihçiliktir. Eski yerlerin sahipliği konusunda bir başlangıç tarihi belirlemek de imkânsızdır. Bu hayaller, Kavimler Göçü’ne kadar gider ki bundan hangi milletlerin sağ çıkacağı şüphelidir.
 
Türkiye’nin sınırları Lozan gibi uluslararası bir anlaşma ile çizilmiştir. Anadolu Türklerinin yurdu artık burasıdır. Ne Varna, ne Selanik, ne Libya, Şam, Halep, ne de İdlip Türklere aittir. Oraların sahipleri vardır.
 
Mustafa Kemal Paşa, 10 Ocak 1922’de Vakit gazetesine verdiği demeçte şöyle diyordu: “Misakı Milli’yi gerçekleştirdikten sonra orduyu genişletme fikrinde bulunanlar çıkmaz.” 

TÜRKİYE ÖNCÜ OLMUŞTU

Türkiye milletlerin bağımsızlık davasında öncü olan ülkelerden biridir: Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Ukrayna Elçisi Frunze’nin şerefine Sovyet Elçiliğinde 2 Ocak 1922 günü verilen bir şölende şöyle diyordu: “Bütün Ezilen milletler, zalimleri bir gün mahv ve perişan edecektir. Bizim Milletimiz o zaman bu amaca erişen milletler arasındaki öncülüğü ile övünecektir.”

 1 Mart 1922’de Meclis’te yaptığı konuşmada “Milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkını yaşayan bütün milletlerin cümlesi için tanıyoruz” demiştir.

Herkes oturduğu yerde kalırsa milletler arasında hır çıkmaz. Yaşadığı yerleri az görerek başka milletlerin topraklarında hak iddia etmek, Ortaçağ zihniyetinden beri gelememenin veya emperyalist ülkeleri örnek almanın ifadesinden başka bir şey değildir.

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 27.6.2020 00:00:00 / Okunma = 18783

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Siyaset salyası Siyaset salyası (56)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (104)
EŞKİYA EŞKİYA (176)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (344)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (612)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (530)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (633)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (766)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (794)
Arife Arife (820)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (1189)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (1304)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (1322)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (1399)
Al sana soykırım Al sana soykırım (1535)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (1825)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (1509)
Ar damarı Ar damarı (1570)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (1849)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (2004)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (2032)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (2010)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (2141)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (2065)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (2098)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (2390)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (3400)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (2609)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (2579)
Montrö Montrö (2550)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (2723)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (2841)
Sürü Sürü (3187)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (3005)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (3189)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (3186)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (3482)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (4124)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (4874)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (4925)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (5697)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (6889)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (7116)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (8603)
Ayçiçeği Ayçiçeği (7890)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (9134)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (9548)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (9501)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (14544)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (16280)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (16208)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (16179)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (21776)
Redneck Redneck (15117)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (19186)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (20883)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (20501)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (23974)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (21307)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (21443)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (18228)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (22043)
Tank Palet... Tank Palet... (22556)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (20518)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (22661)
Gargara Gargara (20807)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (24303)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (16978)
AB AB (18077)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (18542)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (18579)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (20083)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (20492)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (19925)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (24046)
Fransa Fransa (19253)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (28900)
Kimsin sen... Kimsin sen... (18483)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (21093)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (21380)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (19103)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (21488)
Entarili hekim Entarili hekim (17158)
Mary Mary (16490)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (46364)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (22565)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (19810)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (25122)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (22171)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (19157)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (16652)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (19866)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (26214)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (21189)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (17271)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (17647)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (16640)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (17221)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (17011)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (16302)