https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 25.1.2022 10:56:41 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Beka Sorunu mu, Beka Krizi mi?

Beka kavramı yaygın olarak, var olma – yok olma ikilemi içinde kullanılır. Bireyden başlayarak, aile, şirket, aşiret, millet, devlet ve tüm insanlık için değişik düzeylerde beka sorunları vardır. Komşusu ile kan davalı olan bir aile veya aşiretlerin soyunu devam ettirme anlamında bir beka sorunu vardır.Devletler şeklinde örgütlenmiş milletlerin varlıklarını ve hayatiyetlerini sürdürme anlamında beka sorunu vardır. Küresel ısınma, meteor çarpması gibi atmosferik ve astrofiziksel olaylar insanlık ve dünyanın diğer canlıları için birer beka sorunu olarak hep var. O bakımdan “ BEKA SORUNU VAR ! “ tespiti her zaman için söylenebilecek bir doğrudur,ne zaman sallansa tutar.

Beka sorunu, güncel sokak siyasetinin malzemesi yapılmaz, iç siyaset iksirine meze yapılmaz, gelişigüzel kullanılmaz. Günlük siyasetin sıradanlığı içinde sakız yapılıp sürekli çiğnendiği zaman ciddiyetini ve halk gözündeki önemini kaybeder. BEKA SORUNU’nu bu denli yaygın olarak kullanmak, ancak BEKA SORUNU bir BEKA KRİZİ haline gelmişse anlamlıdır ve gereklidir. Bugün başımıza gelen de maalesef tam da budur, Türkiye’nin son17 Yılının iktidar sahipleri ülkenin BEKA SORUNLARINI BEKA KRİZLERİ HALİNE GETİRMİŞLERDİR …
          BEKA SORUNLARI NASIL BEKA KRİZİ HALİNE GELDİ ?

Beka kavramı sözlüklerde devamlılık, kalıcılık, ölmezlik,ölümsüzlük olarak tanımlanmaktadır. En çok kullanılma alanı olan devlet ve millet hayatındaki tanımı; “Bir milletin biyolojik,sosyal, kültürel yaşamını sürdürmek, devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ( bağımsızlığını) ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi.” olarak tanımlanıyor. Bu devamlılığı tehdit eden her güç o ulus ve devleti için bir beka tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Bir ulus ve/veya devletin bekası için tehdit dışardan da gelebilir, kendi içindeki çelişki ve çatışmalardan da gelebilir. Çoğu zaman da bu iki unsur veya unsurlar, birleşik tehdit yaratırlar.Türkiye gibi 80 milyonluk Ordu-millet geleneğine sahip bir millet, birlik ve dayanışma duygularını kaybetmediği sürece, hiçbir dış güç, millet olarak varlığını, devlet bağımsızlığını ve bütünlüğünü ortadan kaldıramaz. Her millet kendi vatanının en güçlü ordusudur. Etnik mikro millyetçilik üzerine emperyalist güçlerin sınırlarını çetvelle çizip kurdukları, beşeri ve maddi kaynakları sınırlı devletçikleri saymıyorum. Geçmişi, geleneği olan milletler ve devletler kendi vatanlarında en güçlü ordulardır. Bu teorik olarak da böyledir, dünya tarihipratiği tarafından da doğrulanmış bir gerçektir. Başta bizim milli kurtuluş savaşımız olmak üzere 20. Yüzyılın milli kurtuluş savaşlarında Çin, Hindistan, Vietnam, Küba vbg milletler beka mücadelelerini küresel emperyal güçlere karşı zafere ulaştırmışlardır.

Beka mücadelesinde bir milletin en önemli silahı birlik ve dayanışma duyguları ile yekvücut olarak mücadeleye seferber olabilmesidir.  Tehdit saldırı haline geçmeden önce milli güç unsurlarının planlı bir seferberlik anlayışı ile beka mücadelesine hazırlanması hayati önem taşır. Eğer bu hazırlık ve planlama yapılmazsa her zaman varolan BEKA SORUNU , BEKA KRİZİNE DÖNÜŞÜR, sorun sokağın diline düşer. Bugün yaşanan budur.

Türk Milleti’nin Anadolu’yu yurt edineliberi sürekli bir beka sorunu olmuştur. Moğol saldırıları, Haçlı Seferleri, fetret dönemi, imparartorluğun zayıfladığı dönemlerde sömürgeci güçlerin paylaşım planları, II. Msahmut dönemi ve en son imparatorluğu sonlandıran Sevr projesivbg…. Türkiye milli kurtuluş savaşı ile milli devletini kurarak varlığını sürdürmüştür. Bugünkü süreçte Büyük Ortadoğu Projesi adı ile ABD tarafından gündeme alınan proje, ülkemiz için ve coğrafi ve kültürel olarak parçası olduğumuz Ortadoğu ve İslam Dünyası devletleri için bir Beka sorunu olarak karşımızdadır. Emperyalist güçlere vekaleten Türkiye’ye saldıran FETÖ ve PKK saldırıları güncel beka tehditleri.Maalesef iktidar sahiplerinin söz , söylem ve davranışları nedeniyle beka sorunlarımız birer BEKA KRİZİNE dönüşmüştür.

-         İktidar sahiplerinin izledikleri bölücü, parçalayıcı, kutuplaştırıcı düşünce, söz , söylem ve davranışları milli birlik ve dayanışma duygularını aşındırmaktadır. Dindar – kindar nesiller ( kime karşı ) yetiştirme politika ve söylemleri, milletin yarısını oluşturan siyasi muhalefete karşı illet, zillet gibi aşağılayıcı ifadeler kullanmalar, örtünmeyen kadınlara satılık-kiralık aşağılamaları vs… Bunlar ve buna benzer örnekleri milletimiz 7 /24  sürekli izliyor. İmam os*rsa cemaat s*çar diye bir halk deyişi vardı. İmamdan bu ifadeleri duyan, yandaş holiganlar da sosyal medyada , antisosyal medyada daha düzeysiz, çirkin düşmanlık söylemlerine katlayarak devam etmekteler. Bu söylem ve davranışlar aslında ceza hukumuza da girmiş olan MOBBING suçudur. İşleyen bir hukuk devletinde savcıların ve yargının devreye girmesi gerekir. Bunun için bağımsız ve tarafsız yargı olması gerekiyor. Türkiyenin beka sorununu KRİZ haline sokan en önemli ve tehlikeli etken bu siyasi tutum ve davranışlardır, siyasal mobbing dilidir.

-         BOP projesinin bir uygulaması olan Suriye krizi Türkiye için bir beka sorunudur. Bu krizin en kestirme çözümü meşru Suriye hükümeti ile işbirliği yapmaktan geçiyor. Bölge dışı güçlerin etkinliklerini zayıflatacak, Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasını en kısa yoldan sağlayacak çözüm bu işbirliğidir. Ve Suriye’nin yeniden imar ve inşaında Türkiye’ye çok büyük ekonomik fırsatlar yaratacak çözüm de budur. Ancak iktidar sahipleri mezhepçi saplantıları nedeniyle  bu işbirliğinden kaçmakta ve bu Beka Sorununu, Beka Krizi haline getirmektedirler.

-         Hiç gündeme alınmayan beka sorunlarımızdan birisi de beklenen İstanbul Depremidir. İstanbul sosyo - ekonomik büyüklük olarak Türkiye nin yarısı demek. Üretim ve tüketim kaynaklarının yarısı neredeyse bu ildedir. Bir ülkenin tüm beşeri ve maddi kaynaklarının %50 sinin, ülke coğrafyasının % 1 i bile olmayan, üstelik deprem riski olan bir bölgeye yığılmasının akılla mantıkla izahı yok. Bu dengesiz, bozuk yerleşim tablosu, bilim – teknoloji -plan karşıtı, RANT ile yandaş zengin sınıf yaratma politikası ile,kendilerinin de itiraf ettikleri gibi şehre ihanet edenlerin eseridir. Bu ihanet aynı zamanda Türkiye’ye ihanettir.İstanbul bu yapısıyla tüm Türkiye ekonomisinin hem lokomotifi, hem kilit taşıdır. İstanbul ekonomisi çökerse Türkiye ekonomi de çöker.Önümüzdeki 15 saniye ile 15 yıl arasında beklenen İstanbul depremi aynı zamanda Türkiye nin ulusal güvenlik, beka (varolma – yokolma) sorunudur. Çeyrek asırdır İstanbul’u ihanetle yönetenler bu beka sorununu rant yağması uğruna görmezden gelmişler, gerekli önlem ve hazırlıkları yapmayarak BEKA KRİZİ haline getirmişlerdir.

-         Türkiye’nin bölgesinde at oynatan küresel ve bölgesel güçlere karşı beka mücadelesine öncülük edecek, iyi yetişmiş politik, askeri, akademikkadrolara ihtiyacı var. 2017 başından itibaren yürürlüğe giren  yeni müfredat programı çağın ihtiyaç ve gereklerine cevap verecek bir yenilenme, yenileşme maalesef değildir. Türkiyenin eğitim kalitesini 100 yıl önceki Cumhuriyet Devrimi’nin Tevhid-i Tedrisat programlarının da gerisine düşürmüştür. Bilimi, bilimsel düşünceyi, eleştirel aklı dışlayan ortaçağ dogmalarını kutsayan bu müfredat programları ile yetişen nesillerle muasır medeniyetler seviyesine erişilemez. Bölgesel güç, küresel güç olma hayalleri maceracı söylemler olmaktan öteye geçemez. Bu müfredat ile yetişen kurmay subaylar, diplomatlar, ABD’li, Rus, İngiliz, İsrail kurmay subayları ve diplomatları ile SATRANÇ , BRİÇ oynayamaz.  Oynamaya kalktığı zaman da MAT olur veya BATAR. Tabii BATAN ve MAT olan onlarla birlikte Türkiye olacaktır. Bu eğitim müfredatı 15 Temmuz paşalarına Işık Evlerinde uygulanan müfredatla aynıdır. Bu müfredat ancak O paşalar kalitesinde paşa ve diplomat yetiştirir. Muhtemeldir ki bu müfredatın hazırlanmasında MEB’ndaki kripto FETÖ’cülerin ve Adnan Hoca’cıların etkisi  ve ağırlığı egemen olmuş. Bu da Türkiye’yi beka mücadelesinde batıracak, mat edecek bir  BEKA KRİZİ’dir.

 İktidar sahipleri de , muhalefet sahipleri de soruna bir de bu açılardan bakarlarsa millet için daha faydalı olurlar.

İstanbul’u çeyrek asırdır, Türkiye’yi 17 yıldır yönetenler ülkeyi bu beka krizine sokmalarının muhasebesini yapmalılar, halka açıklamalılar. Beka mücadelesi içinde olan bir milletin en önemli ihtiyacı milli birlik ve dayanışmasının gücüdür. Milletin yarısını ötekileştirerek, muhalefete karşı mobbing uygulayarak milli birlik ve dayanışma duygularını aşındırmak, Türkiye’nin bekasını tehdit eden düşman güçlere hizmet eder.

Muhalefet sahipleri de AKP başkanının mobbing söylemlerine tepkisel cevaplar yetiştirme telaşından sıyrılıp nesnel gerçeklere, sorunlara ve çözümlere odaklanmalı, proaktif(1) düşünceler, söylemler ve davranışlar geliştirmelidir.

21.03.2019

AHMET AKKÜÇÜK 

(1)  :Proaktif kavramı için bu köşede yazdığımız “ İktidar olmak isteyen muhelaefet topluma pozitif enerji verebilmelidir-2” yazımıza bakınız.

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 21.3.2019 00:00:00 / Okunma = 2225

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunKötü adalet uygulamaları ve ekonomik kriz ülkede ev fahişeliğini meslek haline getirmek üzere… Kötü adalet uygulamaları ve ekonomik kriz ülkede ev fahişeliğini meslek haline getirmek üzere… (172)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (276)
Sezen Aksu Sezen Aksu (379)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (644)
Enes Enes (710)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (871)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (788)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (1023)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (1040)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (1359)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (1447)
Tsunami Tsunami (1418)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (1549)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (1495)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (1730)
Cassandra Cassandra (1641)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (1662)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (1767)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (1899)
Köle pazarı Köle pazarı (1800)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (1866)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (1838)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (2043)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (2179)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (2254)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (2217)
Aleykümselam Aleykümselam (2409)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (2678)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (2517)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (2716)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (2925)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (3179)
Görünmez goril! Görünmez goril! (2891)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (3237)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (3069)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (3127)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (3494)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (3447)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (3364)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (3266)
Diy@net Diy@net (3571)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (3667)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (3835)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (3867)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (3946)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (3974)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (4135)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (4152)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (4037)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (4062)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (4169)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (4854)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (4503)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (4194)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (4363)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (4586)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (4299)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (4737)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (4646)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (4687)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (4639)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (4904)
Kuraklık Kuraklık (4791)
MKE MKE (4604)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (4665)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (4924)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (4761)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (5666)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (6017)
Siyaset salyası Siyaset salyası (5159)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (5267)
EŞKİYA EŞKİYA (5280)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (5686)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (6144)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (5726)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (5740)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (5831)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (5959)
Arife Arife (5330)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (6128)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (6030)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (5853)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (6029)
Al sana soykırım Al sana soykırım (6237)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (6873)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (6169)
Ar damarı Ar damarı (6206)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (6555)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (7130)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (7109)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (6411)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (6365)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (6333)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (6432)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (6946)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (10106)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (6969)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (6886)
Montrö Montrö (6646)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (7291)