https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 31.7.2021 23:48:55 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıldı?

Osmanlı Devleti açısından Birinci Dünya Savaşı Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinde bitti. Bu tarihi aynı zamanda Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihi olarak kabul etmek gerekir. Lozan Görüşmelerinin başladığı 20 Kasım 1922’ye kadar yaklaşık dört yıl kadar süren ve çeşitli aşamalardan gecen bu savaşın kazanılmasında aşağıda sıralanan 13 olgunun etmen olduğu söylenebilir. Bunlardan herhangi biri olmasaydı Türk Kurtuluş Savaşı herhalde kazanılamaz veya çok daha uzun sürerdi.
 
1. BÜYÜK BİR MİLLET: Türk Kurtuluş Savaşının kazanılmasında en başta gelen olgu, Türklerin tarih boyunca büyük devletler kurmuş olması, bağımsız yaşamaya alışmış olmasıdır. 1918’deki büyük yenilgiye rağmen Türkler bu tarihsel geçmişten ötürü hâlâ büyük bir özgüven taşımaktaydılar. Nitekim İzmir’in işgali nedeniyle başlayan ve bütün savaş boyunca süren bütün mitinglerde altı yüz yılık bir imparatorluğun yok edilemeyeceğine vurgu yapılmıştır.

2.  DEVRİMLER ÇAĞI: Birinci Dünya Savaşında yer yerinden oynamış, emperyalistlerin sömürgelerin varlığı üzerine kurdukları statü bozulmuş, yüzyılın ilk çeyreğinde kendini gösteren bağımsızlık ve sosyalist devrimlerin önü açılmıştır. Türkler bunu biliyor, savaş sonu dünyasında kendilerinin onurla yer alacaklarını görüyorlardı.  Özellikle 1917 Sovyet devrimi Türklere çok elverişi koşullar yaratmıştır.

3.  ÖNDER KADRONUN ÇAĞDAŞLIĞI: Direnişi örgütleyen kadrolar, Tanzimat’tan beri Batı kültürüyle yetişmiş kişilerden oluşuyordu. Örgütlenme ve savaşma deneyimleri vardı. Savaşı örgütlerken hurafelere değil, modern anlayışlara ve tekniklere başvurmuşlardır.

4. GERÇEKÇİ PROGAM: Kurtuluş Savaşı kadroları, Birinci Dünya Savaşında İttihat ve Terakki yönetiminin maceracı politikalarından ders çıkararak Turancılık ve İslamcılık gibi akımlara kapılmamışlardır. Yeni açılan milletler dönemi de zaten buna elvermezdi. Türklerin yaşadığı topraklar üzerinde yeni bir vatan elde etme politikası belirleyerek bunu Misakı Milli programı olarak ilan etmişler ve bu programı gerçekleştirmeye çalışmışlardır.

5. MİLLÎ SEFERBERLİK: Kurtuluş Savaşı, işbirlikçiler dışında ülkedeki bütün sınıfların ve onların siyasi örgütlerinin gönüllü seferberliği ile kazanılmıştır. Ülkenin parçalanma ve milletin tutsak edilme projelerine karşı halk, Kuvayı Milliye birlikleri kurarak ve kongreler toplayarak örgütlenmeye ve mücadeleye devlet zoru olmadan, hatta devlete rağmen başlamıştır.
 
6. DÜŞMAN CEPHEDEKİ ÇATLAKLARDAN YARARLANMA: Türklerle çarpışan galip cephe içinde çıkar çatışmaları, onların bir bütün olarak hareket etmesini engellemiştir. Türk kurmaylar, düşman cephesindeki çatlaklardan yararlanarak onları birbirine karşı kullanmış, Sırası ile İtalya ve Fransa’yı tarafsızlaştırarak hatta İngiltere’ye karşı onları yanına alarak düşmanı teke indirmeye çalışmıştır. 

7. DÜŞMANIN DA YORGUN OLMASI: Türkiye’nin karşısındaki güçler de dört yıllık bir savaştan çıktıkları ve hem askerleri hem halkları bu savaşta yorgun düştüğü için savaşı sonuna kadar götürememişler, İngilizler Yunanistan’ı Türkiye üzerine saldırtmakla birlikte savaşın ilerleyen aşamalarında onu yalnız bırakmışlardır.

8. KIRLARAN ŞEHİRLERE: Kurtuluş Savaşı, hükümet merkezinde bir askeri darbe ile kazanılamazdı.  Urfa ve Antep’teki şehir savaşları sayılmazsa savaş, kırsal bölgede kurulan üslerden yürütülmüş, kurtarılmış bölgeler adım adım genişletilerek kıyılara yönelinmiş, başkent İstanbul en son siyaseten kurtarılmıştır.

9. HATTI MÜDAFAA DEĞİL SATHI MÜDAFAA: Savaşı yöneten kadrolar, bunun uzun süreli bir savaş olduğunu kavrayarak üstün düşman gücü karşısında geri çekilmeyi bilmişler, kuvvet toplayarak stratejik savunma yapmışlar ve saldırıya hazır oldukları zaman da stratejik saldırı ile askerî zaferi elde etmişlerdir.

10. MİLLİ KAYNAKLARI HAREKETE GEÇİRME: Yoksul ve yenik de düşmüş olsa, bir milletin kaynakları hiçbir zaman tükenmez. Kurtuluş Savaşı maddi ve insan kaynaklarının harekete geçirilmesiyle kazanılmıştır.

11. SİLAH VE DİPLOMASİNİN BİRLİKTE KULLANILMASI: Askerî harekâtla diplomasi birlikte kullanılmıştır. Savaş önderliği, Türkiye’nin isteklerinin kabul edilmesi koşuluyla karşı tarafa defalarca barış çağrısı yapmış, karşı taraftan gelen konferans isteklerine de olumlu yanıt vermiştir. Bunları yaparken savunma hazırlıklarını yapmaktan da geri durmamıştır. Zaferin namlunun ucunda olduğunu unutmamıştır. 

12. DEMOKRASİ İLE GÖNÜLLÜ BİRLİK: Kurtuluş Savaşı, ülkede yaşayan Müslüman milliyetleri tek bir millet sayarak ve bunlardan birinin diğerine üstün olmadığını vurgulanarak, 1921 Anayasasına illerin özerk olacağını yazarak "unsurların" emperyalizme karşı gönüllü birliğini sağlayabilmiştir. 
 
13.  PROPAGANDA SAVAŞI: İki taraf arasındaki savaşın aynı zamanda bir propaganda savaşı olduğu unutulmamış, Türkiye’nin davasını anlatmak, aynı zamanda içerideki kamuoyunu diri ve birlik halinde tutmak için basın yayın araçları devreye sokulmuştur. İstanbul’dan başka Anadolu’nun her yerinde meydan mitinglerinde ve ibadethanelerdeki vaazlarda halk aydınlatılmış ve heyecana getirilmiştir.  (Ayvalık, 28 Ağustos 2017)

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 29.8.2018 00:00:00 / Okunma = 3635

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (48)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (132)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (317)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (285)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (378)
Kuraklık Kuraklık (342)
MKE MKE (328)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (435)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (473)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (505)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (790)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (1246)
Siyaset salyası Siyaset salyası (808)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (892)
EŞKİYA EŞKİYA (979)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (1322)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (1566)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (1397)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (1534)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (1574)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (1881)
Arife Arife (1476)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (2194)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (2052)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (2082)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (2209)
Al sana soykırım Al sana soykırım (2374)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (2729)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (2417)
Ar damarı Ar damarı (2449)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (2842)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (3037)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (3066)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (2894)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (2962)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (2918)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (3046)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (3479)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (5370)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (3603)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (3573)
Montrö Montrö (3495)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (3821)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (4013)
Sürü Sürü (4271)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (4282)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (4418)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (4197)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (4776)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (5367)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (6577)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (6336)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (7447)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (8994)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (8784)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (10135)
Ayçiçeği Ayçiçeği (9223)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (10703)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (11150)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (10988)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (15855)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (17622)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (17667)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (17233)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (23388)
Redneck Redneck (16132)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (20252)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (22334)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (21742)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (25278)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (22422)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (22370)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (19307)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (23261)
Tank Palet... Tank Palet... (23742)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (21786)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (23951)
Gargara Gargara (21858)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (25629)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (18072)
AB AB (19110)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (19464)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (19622)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (21329)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (21377)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (21067)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (25160)
Fransa Fransa (20214)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (29937)
Kimsin sen... Kimsin sen... (19427)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (22079)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (22593)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (20088)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (22626)
Entarili hekim Entarili hekim (18080)
Mary Mary (17385)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (47899)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (24387)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (20933)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (26272)