https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 25.1.2022 10:41:54 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

İktidar Olmak İsteyen Muhalefet Topluma Pozitif Enerji Verebilmelidir-2

              REAKTİF  DEĞİL PROAKTİF SİYASET GEREKLİ 

 Bu yazı serimizin birincisinde muhalif çevrelerde yaygın olan AKP iktidarını kadir-i mutlak (Her şeye muktedir ) bir kötülük gücü olduğu yargısı ve buna bağlı olarak karamsar kabus senaryoları ile toplumda korku yaratarak siyaset yapma anlayışını eleştirmiştik. Bu anlayışın topluma negatij enerji yaydığını, gelecek vadetmeyen umut kırıcılık yaydığını ve ayrıca gerçekçi de olmadığını ifade etmiştik. Bu yazımızda REAKTİF - PROAKTİF SİYASET anlayışını irdeleyeceğiz. 

Reaktif - Proaktif kavramları; iş yönetimi bilimi, kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği disiplini ve askeri strateji alanlarında sık kullanılan kavramlar. Siyaset dilinde pek sık kullanılan kavramlar değil.  Daha sık kullanılmasında yarar var. O nedenle yazımızın başlığına aldık. Siyasi literatürümüzde bu kavramları ifade etmek için daha çok negatif – pozitif siyaset veya muhalefet kavramları kullanılıyor.   

Yönetim bilimi üzerine çalışan bilim insanları, Çalışma biçimi açısından iş hayatında, politikada, askerlik sanatında vbg insan faaliyetlerinde üç tip tutum tanımlıyorlar; reaktif tutum, aktif tutum, proaktif tutum.

Reaktif tutum genel olarak vasat ve vasat altı çalışanların tutumudur. Bu kişiler çalışmak ve sonuç almak için birilerinin dürtmesine, ittirmesine, motive etmesine ve denetlemesine muhtaçtırlar. Onların eylemleri bir şeylere karşı ve bir şey nedeniyledir. En basit işler için bile uyarılmaları , hatırlatılmaları, zorlanmaları lazımdır. Organizasyonun altlarında yer alırlar ve sağlıklı şirketlerde terfi şansları olmaz. Siyaset hayatına uyarlarsak sıradan bir parti üyesinde bulunması gereken asgari bir vasıftır. Daha ileri, aktif ve proaktif tutum alabilme yeteneklerini kazanmak üzere eğitilmeleri gerekir.

Aktif tutum , vasatın üzeri, genel olarak deneyimli ve rutin işlerde uzmanlaşmış çalışanların tutumlarıdır. Bu çalışanlar sürekli yapageldikleri işleri özel bir uyarı gerektirmeksizin yaparlar. Faturaları kaydetmek, bordroları çıkarmak, puantajları tutmak, makine ve malzemelerin rutin bakımlarını yapmak, günlük, haftalık ve aylık rutin tekrar gerektiren raporlama faaliyetleri  yapmak, tanımlanmış prosesler içinde sürekli tekrarlayan bir çalışma biçimine sahip olmak  aktif tutum olarak değerlendirilir. Bu kişiler bir anlamda bir kurumun otonom sinir sistemi gibi işlev görürler. Kurum için hayatidirler. Siyaset hayatına uyarlarsak, partilerin merkez ve taşra örgüt görevlilerinde, belde, ilçe, il örgütlerinde görevli kişilerde bulunması gereken asgari vasıflardır.

Proaktif tutum kendisine verilen görevlerin ve yapageldiği rutin görevlerin dışında elindeki kaynak, imkan ve yetkilerle kendisinden istenen ve doğal olarak yapması beklenenden daha fazlasını ortaya koymak olarak özetlenebilir. Bu tutuma sahip çalışanlar işin ve şirketin veya partinin hedeflerini , yani büyük resmi daha hızlı kavrarlar. Proaktif olmak bir davranış özelliğidir. Proaktif liderlik bireysel ve kurumsal yaşamda başarının temel formülüdür. Olaylarda edilgen olup sonuçlardan ve başkalarından etkilenmek yerine olaylar olmadan önce olasılıkları düşünüp planlı bir şekilde harekete geçerek sonucu etkilemek, dolayısıyla başka insanların üzerinde etki sahibi olabilmek için benimsenmesi gereken bir alışkanlıktır. Mevcut durumdan yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için “durumdan vazife çıkararak “ inisiyatif kullanmaktır. Proaktif yaklaşıma hazır olan bir organizasyon aynı zamanda reaktif yaklaşıma da hazırlıklı olur.

İş yaşamında proaktif liderlik vasfına sahip kişiler üst yönetimler için tercih edilir. Siyasete uyarlarsak; siyasi partiler en üst düzeyli ve en geniş çerçeveli yönetim işi olan devlet yönetmek için kurulurlar. Devlet ve toplum hayatı binlerce farklı sektör ve kurumdan oluşur. Dolayısıyla devleti yönetecek siyasi partilerin çok sayıda liderlik vasfı gerektiren, değişik düzeylerde kadroya ihtiyacı vardır, liderler takımına ihtiyacı vardır. Partinin proaktif bir tutumla topluma önderlik edebilmesi için, ÖZELLİKLE merkez karar ve yönetim organları üyelerinin, meclis gurubunu oluşturacak MV adaylarının, yerel yönetim belediye başkan adaylarının proaktif liderlik vasfına sahip kadrolardan seçilmesi gerekir. Parti yönetimleri, üyeleri bu yönde eğitmeli, teşvik etmeli ve yönlendirmelidir.

Bu kavramların türkçe karşılıkları olarak aktif kavramı karşılığı için etkin, rekatif kavramı için tepkin kavramları enerji mühendisliğinde kullanılıyor. Sosyal bilimler alanında da kulanılması değerlendirilmelidir, seyrek de olsa kulanılıyor zaten. PROAKTİF tutum kavramı için henüz türkçe karşılık kullanılmıyor. ETKİLEYİCİ tutum veya  ETKİLEYİCİ politika kullanılabilir.

 

REAKTİF ve PROAKTİF SİYASET  PRATİĞİ ÜZERİNE

            İktidar partisi açısından aktif ve reaktif politika; kanunları tüzükleri, yönetmelikleri olan, kurulu devlet düzeninin işleyişini sağlamak ve denetlemek veya işleyişi aksatan etkenleri bertaraf ederek yürütmeyi sağlamak olarak tanımlanabilir. Proakatif politika ise kurulu düzenin tamamına veya düzen unsurlarına yeni projeler, planlar, programlar koyarak yenilikler yapma tutumudur. Konu siyaset olunca her atılan adımın taraftarları ve karşıtlar da olacaktır. Konu burada özne olan siyasi partinin hareketinin doğruluğu veya yanlışlığı, iyi veya kötü oluşu değil süreci yönetiş tarzıdır proaktiflik.

            Konumuz muhalefet partileri ve özel olarak ana muhalefet partisi ise, adına uygun olarak muhalefet görevi yapacaktır.İktidar partisinin söz , davranış ve uygulamalarını takibetmek, yanıtlamak, eleştirmek, gerektiğinde protesto etmek, temsil hakkı kazandığı merkezi ve/veya yerel yönetim organlarında yasaların verdiği yönetim, denetim, sorgulama yetkileri vbg. rutin görevleri yapmakla sınırlı bir siyasi tutum aktif ve/veya reaktif bir siyasi tutumdur. İktidarın neyi yanlış, neyi eksik, neyi fazla ( gereksiz kaynak israfı ) yaptığını sorgulamak ve eleştirmek. Bunlara ilaveten muhalefet partisi kendi iktidarında yanlışları nasıl doğrultacağını, eksikleri nasıl tamamlayacağını, gereksiz fazlalıkları nasıl restore edeceğını ülkemizin maddi-gayrımaddi mevcut ve potansiyel kaynaklarına dayalı projeler, planlar, programlar kümesi, bir iktidar projesi olarak kamuoyuna sunması ise PROAKTİF SİYASİ TUTUMDUR. Topluma bir iktidar seçeneği olduğunu kanıtlamak, daha iyi bir gelecek vadetmek, özellikle ana muhalefet partisinden toplumun beklediği tutumdur. Seçeneksiz iktidarlar tarafından yönetilen rejimler DEMOKRASİ değildir. AKP’nin, devlet gücünü kullanarak, kendisinin yegane iktidar seçeneği olduğu algısını topluma sürekli dayatması demokrasi için çok ciddi bir tehdittir. “Demokrasilerde çare tükenmesi” cuntacılık, terör, gerillacılık gibi demokrasi dışı yöntemlerin toplumda taraftar bulması tehlikesi yaratır. Türkiye üzerinde operasyon yapma planı olan emperyal merkezlerin müdahalelerini kolaylaştırır. Böyle tehditler bugün herzamankinden daha günceldir. Bu tehditleri bertaraf etmenin yolu, öncelikle iktidar partisinin bu tehditlere çanak tutan politikalardan vazgeçmesi ve   muhalefetin  özellikle ana muhalefet partisinin PROAKTİF bir tutumla halka önderlik etmesi, demokratik iktidar seçeneği olduğunu kanıtlaması gerekir.

-Muhalefet İktidar partisinin her adımına, her demecine ille de bir cevap yetiştirme derdinde olmamalıdır. Sürekli iktidarın sunduğu gündemi tartışır, konuşur hale gelen bir muhalefet iktidar olamaz.

-Muhalefet kendi iktidar hedefi çerçevesinde ekonomik, sosyal, eğitim – bilim – teknoloji, sanayi, tarım, dış politika,sağlık, milli güvenlik, terörle mücadele, istikrar  vs alanlarındaki projelerini belli önem ve öncelik sıralama disiplini içinde toplumun gündemine taşıyıp paylaşmalı, toplumdan katkı ve destek istemelidir. Kendi özgün gündemini konuşmalı, konuşturmalıdır.Toplumdan İKTİDAR YETKİSİ talep etmelidir.

    Muhalefet ANCAK VE ANCAK proaktif bir siyasi tavır ile kendisini iktidara taşıyacak toplumsal pozitif enerji birikimini yaratabilir…  DEVAM EDECEĞİZ..

     AHMET AKKÜÇÜK / 21.10.2017

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 21.10.2017 00:00:00 / Okunma = 3726

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

Aradığınız Uzmanı Hemen Bulun... Aradığınız İşi Hemen BulunKötü adalet uygulamaları ve ekonomik kriz ülkede ev fahişeliğini meslek haline getirmek üzere… Kötü adalet uygulamaları ve ekonomik kriz ülkede ev fahişeliğini meslek haline getirmek üzere… (172)
YERLİ VE MİLLÎ YERLİ VE MİLLÎ (276)
Sezen Aksu Sezen Aksu (379)
BİNDİK BİR ALAMETE… BİNDİK BİR ALAMETE… (643)
Enes Enes (710)
Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? Kazakistan’da Kim İsyan Çıkardı, Kim Darbe Yaptı? (870)
Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler Kreşte Kur’an ve İkiz Sözleşmeler (788)
Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! Diktatörler her zaman ülkesini ve halkını satar! (1023)
Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? Kıbrıs birleşirse Türklerin hakkı ne olacak? (1040)
Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? Yeni “Sömürge Valisi” Nasıl Karşılanacak? (1359)
Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! Cumhuriyet Gazetesi’ni ancak ben kurtarırım! (1447)
Tsunami Tsunami (1418)
Nas Değil BOP Nas Değil BOP (1548)
Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün Kıbrıs’ın Kaderinin Değiştiği Gün (1494)
Faiz Faydalıdır! Faiz Faydalıdır! (1730)
Cassandra Cassandra (1640)
Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde Rumlar Yeni Yaptırımlar Peşinde (1662)
ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI ÖĞRETMENLİĞİN KİMLİK BUHRANI (1766)
Stokçuluk Faydalıdır! Stokçuluk Faydalıdır! (1899)
Köle pazarı Köle pazarı (1799)
Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta Vatikan’ın Gözü Kıbrıs’ta (1865)
Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi Rum Yönetiminin Yeni Hayali Projesi (1838)
Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. Ankara’nın Kerkük Sessizliği!.. (2043)
Hangi Faiz Haram? Hangi Faiz Haram? (2179)
Kendi adına konuş Kemal Bey! Kendi adına konuş Kemal Bey! (2254)
NAZİLLİ CUMHURİYETİ NAZİLLİ CUMHURİYETİ (2216)
Aleykümselam Aleykümselam (2409)
Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır Asgari Ücret Vergi Dışı Kalsın Söylemi Muhalefetin İyi Niyetli ama Büyük Yanlışıdır (2678)
Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. Lozan Çatır Çatır Çiğnenirken!.. (2517)
20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı 20 yıl önce yazılan 20 yılı anlatan yazı (2716)
Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi Güvenlik Kuvvetlerimize Verilen Arazi (2925)
AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? AKP Oyu neden sıfırlanmıyor? (3179)
Görünmez goril! Görünmez goril! (2889)
Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? Bu Ekonomik Bataklıktan Çıkmak Mümkün mü? (3237)
Bugün rengarenk bir gün Bugün rengarenk bir gün (3069)
Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? Erdoğan Rusya’nın Bu Planlarından Haberdar Mı? (3127)
AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. AKP’yi iktidarda tutmak için devlet kurumlarının “boş” gayretleri. (3494)
İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı (3447)
SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL SAKARYA CEPHESİ’NDE BULUŞAN BABA-OĞUL (3364)
İHA’lara Kara Propaganda Başladı İHA’lara Kara Propaganda Başladı (3266)
Diy@net Diy@net (3571)
Gerçekten Pes Doğrusu!.. Gerçekten Pes Doğrusu!.. (3666)
Rumlar Köşeye Sıkıştı Rumlar Köşeye Sıkıştı (3835)
Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası Büyük Orta Doğu Projesinin Perde Arkası (3867)
Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? Sağlık Sektörü Neden Çökme Noktasına Geldi? (3946)
Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? Taliban’ı İlk Hangi Ülke Tanır? (3973)
Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! Mehmetçik’siz bir Kıbrıs olamaz! (4134)
EL ATINA BİNEN EL ATINA BİNEN (4151)
Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. Afganistan’ı Bırak Suriye’ye Bak… Aynen Irak’ta Olan Oluyor!.. (4037)
ZİNDANA SIZAN IŞIK ZİNDANA SIZAN IŞIK (4062)
KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı KKTC’deki Rum Okulu Kapatılmalı (4169)
Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! Muhaliflerin Muhalefetten Nefreti ?! (4854)
Turk'ün ateşle imtihanı Turk'ün ateşle imtihanı (4503)
Yerli ve milli ejército Yerli ve milli ejército (4194)
Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü Yunanistan’ın Hayal Dünyasına Geri Dönüşü (4363)
YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! YANGINDA ÇAY DAĞITARAK TESELLİ VERMEK! (4586)
Saman bulamayan uçak bulabilir mı? Saman bulamayan uçak bulabilir mı? (4299)
Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi Kıbrıs’lı Türklere Pasaport Tehdidi (4737)
Küçük Kaymaklı ve Maraş Küçük Kaymaklı ve Maraş (4646)
Sedat Peker Tuzağı Sedat Peker Tuzağı (4687)
28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! 28 Şubat Davasında Verilen Karar Sürpriz Mi?! (4639)
Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur Kutsallığını Kaybeden Devlet Parçalanmaya Mahkûmdur (4904)
Kuraklık Kuraklık (4790)
MKE MKE (4604)
1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA  NASIL KARŞILANDI? 1922’DE ANKARA’NIN ELÇİLİK KURULU AFGANİSTAN’DA NASIL KARŞILANDI? (4665)
AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ AFGANİSTAN’DA EMPERYALİZMİN BEKÇİLİĞİ (4924)
Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım Hep yazmak olmaz, bazen okumak lazım (4761)
Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… Saadet Partisi Seçime Gireceğini Sanıyor… (5666)
Bir kadirşinaslık örneği ! Bir kadirşinaslık örneği ! (6017)
Siyaset salyası Siyaset salyası (5159)
Denenmiş denenmez Denenmiş denenmez (5267)
EŞKİYA EŞKİYA (5280)
TAHTEREVALLİ TAHTEREVALLİ (5686)
Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? Sedat Peker Neden Yakalanamaz, Nerede Olabilir? (6144)
Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor? (5726)
MİLLETLER TESLİM OLMAZ MİLLETLER TESLİM OLMAZ (5740)
Pandeminin Kutusu Pandeminin Kutusu (5831)
Cübbeli Amirali Kim Koruyor? Cübbeli Amirali Kim Koruyor? (5959)
Arife Arife (5330)
Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (6128)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (6030)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (5853)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (6029)
Al sana soykırım Al sana soykırım (6237)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (6873)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (6169)
Ar damarı Ar damarı (6206)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (6555)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (7130)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (7109)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (6411)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (6364)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (6333)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (6431)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (6946)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (10106)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (6967)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (6886)
Montrö Montrö (6646)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (7291)