https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 6.5.2021 16:07:28 Jurnalist Jurnalist Haber Deyay - Jurnalist Haber Sitesi

Devrimci Kriz – Gerici Kriz kavramları bağlamında

      İSLAM  ÜLKELERİNİ  KUŞATAN   TERÖR SARMALI ve TÜRKİYE

1980’lerden sonra başlayan Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni, Neoliberalizm dönemi adları ile başlayan Yeni Emperyalist politikaların önemli ideloglarından Samuel Huntington , Medeniyetler Savaşı adı ile bir kitap yazdı. Bu kitapta geleceğin savaşlarınınn tarihin bildiğimiz çelişmelerinden, ezen sınıf – ezilen sınıf çelişmeleri, emperyalizm – ezilen miletler arası çelişmelerden çıkmayacağını medeniyetler arası veya kültürler arası karşıtlıklardan çıkacağını öngören görüşler iler sürdü. Bu anlamda tarihin sonunun geldiğini ileri sürdü. Bundan sonraki çatışmaların etnik milliyetçi unsurlar arası , dini gruplar arası çatışmalar olacağı bu anlamda dini ve etnik grupların radikalleşeceğini, bu radikal unsurların Batı medeniyetini tehdit edeceğini, ileri sürdü. Bu öngörülere dayanarak Dünyanın yeni bir Ortaçağ dönemine gireceğini ileri sürenler oldu. Küresel emperyaliizmin en üst düzey akil adamlarından Henri Kissinger’ın “ Batı medeniyetini bu radikal unsurlardan korumak için, enerjlerini doğdukları ülkelerde nötralize etmenin, birbirleri ile savaştırmanın en rasyonel çözüm … “  olduğu önerisi gazetelere düştü. Bush döneminin NEO CON ekibinden dışişleri bakanı Condeleezza Rice Büyük Ortadoğu Projesi ( BOP ) ile ilgili olarak verdiği bir demeçte bölgedeki 23 ülkenin sınırlarının değişeceğini söyledi. Bunlara benzer daha birçok kitaplar, makaleler  yazıldı, demeçler verildi. Emperyalist ideolog ve yöneticilerin gelecekle ilgili yazdıkları ve söylediklerinin salt bilimsel bir öngörü olmadığı, aynı zamanda politik niyetleri de ifade ettiği bilinen bir gerçektir.

Bölgemizdeki son 4-5 yıldır cereyan eden olaylar, yukarda aktardığımız düşüncelerin adeta araziye uygulaması gibi görünmketedir. Irak , Suriye, Libya ve diğer bir çok arap ülkesi, sahra altı Afrikanın müslüman ülkeleri; bir  düzine islam ülkesi terör sarmalı kıskacında can çekişmekteler. Bu ülkelerde insanlar evlerinde yaşama, sokaklarında dolaşma, tarlalarını ekip biçme, fabrikalarını çalıştırma, çocuklarını okula gönderme özgürlüklerinden yoksunlar. Mülteci durumuna düşmüşler. En seçkin eğitilmiş nüfus ülkelerini terkediyor. Kaybettikleri sadece bugünleri değil, geçmiş tüm maddi- insani birikimleri haraboluyor, gelecekleri tüketiliyor. İngiltere’deki Nijeryalı doktor sayısı Nijerya’daki doktor sayısından fazla. ABD’deki Somali’li doktor sayısı, Somali’deki doktor sayısından fazla. Tarım, sanayi, ticaret, sağlık, eğitim çökmüş.

 

            Bu  Süreç bir DEVRİMCİ DURUM veya DEVRİMİ KRİZ hali midir ?

 

            Devrimlerin veya evrimsel ilerici gelişmelerin itici gücü o toplumun üretici güçleridir, halkın üretimden doğan gcüdür, potansiyel enerjisidir. Bilim, teknoloji, kültür, Tarımsal ve  sanayi üretim, hizmet üretimi, ticaret alanındaki kabiliyet ve kapasitesidir. Toplumların mücadele kabiliyet kapasitelerini de üretici güclerinin gelişme seviyesi belirler. Bu çerçevede askeri mücadele araç gereçleri, bunların stratejik ve taktik seviyede kullanma becerileri de gene üretici güclerin gelişme seviyelerinin dolaysız fonksiyonudur. Üretimde rol alan sosyal sınıf ve zümrelerin, işçinin, köylününm, esnaf ve sanatkarın vbg mücadele yetenek ve kapasiteleri de ürettikleri ürünlerin ve bunları kullanma becerilerinin dolaysız fonksiyonlarıdır.

            Çağımız Emperyalizm çağıdır. Ezilen miletler dünyasındaki bütün ilerici hamleler ve devrimlerin kaderini son kertede Emperyalizmle hesaplaşma belirleyecektir.. 20. YY daki bütün devrimlerin tecrübeleri bunu gösteriyor. Rusya’daki Ekim Devriminde Çarlığın yıkılması 1 hafta bile sürmemiştir. Ondan sonra gelen 4 yıl boyunca emperyalist müdahalelere karşı yurt savunması yapılmıştır. Türkiye Devrimi, Çin Devrimi, Vietnam Devrimi ve diğer ulusal kurtuluş devrimleri emperyalizmle hesaplaşma şeklinde gerçekleşmiştir. Başka türlü bir devrim örneği de yoktur.

            Bu gerçekleri gözönüne alarak, BOP bölgesinde Arap Baharı olarak adlandırılan  sokak hareketleri bugün için devrimci veya evrimci ilerici bir hareket çıkarma ihtimali olmadığı gibi, bölge ülkelerininn ulusal bağımsızlık devrimleri ile kazandıkları zenginlik ve birikimleri harabetmekte, toplumları geriletmekte, emperyalizm ve gericilik karşısında tamamen güçsüz bırakmakta, gericileştirmektedirler. Sadece toplumların bugünkü varolan güçlerini tüketmekle kalmamakta, nitelikli insan güçlerinin kaybetmeleri, eğitim hayatının çökmesi sonucu gelecek kuşakların çalışma ve mücadele olanaklarını yok etmektedir.  

            Bugün BOP bölgesindeki arap ve islam ülkelerinin içine düştükleri terör sarmalında, sokak hareketleri ve terör örgütleri gerici bir rol oynamaktadırlar ve emperyalizme hizmet etmektedirler. Buna karşılık kamu düzenini sağlamaya çalışan, ekonomik ve sosyal hayatı normalleştirmeye çalışan, sağlık ve eğitim kurumlarına yeniden işlerlik kazandırmaya çalışan kamu güvenlik güçleri devrimci rol oynamaktadırlar. Devam eden süreç bir DEVRİMCİ DURUM veya DEVRİMCİ KRİZ dönemi değildir, tam aksine halkları, ekonomik ve sosyal hayatın dışına atan, onları paryalaştıran gerici GERİCİ  KRİZ halidir.

            Benzer şekilde bazı terör örgütleri ülkemizi de BOP bölgesindeki birçok ülke gibi TERÖR SARMALININ kıskacına sokmaya çalışmaktadırlar. PKK’nın Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptığı savaş yığınağı ve 1 Kasım seçimlerinden sonraki devletle düelloya girişmesi tamamen bu amaca yöneliktir. Selden kütük kapma hesabına dayalı bir stratejinin uygulamasıdır. Bölgedeki terör sarmalına yakalanmış ülkelerin halkları mülteci konumuna düştü ve bu mültecilere ev sahipliği yapabilen tek ülke Türkiye. Eğer Türkiye de aynı duruma düşerse bu Dünya ölçeğinde 1. ve 2. Dünya savaşlarındaki insanlık faciaları ile kıyaslanabilecek bir insanlık faciası olacaktır. Şu anda Türkiye’nin himaye ettiği mülteciler sahipsiz kalacağı gibi Türkiye’nin türkleri ve kürtleri de mülteci durumuna düşecektir , ancak Dünyada bu ölçüde bir mülteci dalgasını kabul edecek ülke veya ülkeler yoktur. Türkiye güvenlik güçleri PKK savaş yığınağını bertaraf etmek için verdiği mücadele ile sadece Türkiyeli türkleri ve kürtleri terörden kurtarmıyor, büyük bir insanlık faciasını da engelliyor.

            Bu gerçeklere gözünü kapatarak savaşın mağdur ettiği insanların acılarını sömürerek devleti ve güvenlik güçlerini suçlayanların tutumu masum bir cehalet değildir.  Terör örgütünün saldırıları, terör örgütü yandaşlarının sokakları terörize etme eylemleri tıpkı diğer terör sarmalına yakalanmış ülkelerde olduğu gibi gericidir, emperyalist projelere hizmet etmektedir.  Buna karşılık kamu düzenini sağlamaya çalışan, ekonomik ve sosyal hayatın normal seyrinde işlemesin için çalışan, sağlık ve eğitim kurumlarının normal seyrinde işlemesi için çalışan kamu güvenlik güçleri devrimci rol oynamaktadırlar.

 

Her savaşta olduğu gibi  terörle mücadele savaşında da masum insanlar mağdur olmaktadır. Ne yazık ki savaşların genel kanunudur bu. Bütün savaşların mağdurlarının büyük çoğunluğu masum mağdurlardır. Eğer öyle olmasa, savaşlarda  gerçek sorumlular mağdur olsa, Dünyada savaş diye bir şey kalmaz. Eğer bu savaşta Kandil ‘deki uyuşturucu baronları, Ankara’ki saray erkanı veya Waşington’daki, Brüksel’deki, Londra’daki, Moskova’daki, Telaviv’deki beyaz eldivenli eşkiyalar ölecek olsaydı, böyle bir savaş olmazdı. Çatışmanın tarafı olmayan kadın, erkek, cocuk halktan insanlar masum mağdurdur, terör örgütünün çatışmaya sürdüğü gençler de , şehit askerler de, polisler de ve bunların acılı yakınları da masum mağdurlardır.

Egemen bir devletin, kendi toprakları üzerinde silahlı çatışmalar çıkarmak, hava bombardımanları yapmak, vatandaşları ile güvenlik güçlerinin çatışması hiçbir devlete, millete ve hükümete şan , şeref, itibar ve saygınlık kazandırmaz. Aynı şekilde o ülkenin vatandaşları için de bu durum övünülecek bir şey değil utanılacak bir şeydir.  Bu bakımdan sosyal medyada ve antisosyal medyada çatışmalarda ölenler üzerine sadistçe mesajlar verenleri politik değil, psikopatolojik-klinik vakalar olarak değerlendirmek gerekir.

Ancak, her savaşta olduğu gibi terörle savaşın da kaçınılmaz yasaları vardır. Teröre karşı tedbir ertelendikçe insani maliyetleri de artar. Terörle mücadeleyi erteleme zamanı aritmetik dizi olarak artarsa, mücadelenin insani maliyeti geometrik dizi olarak artar. Bugün bu operasyonların insani maliyeti yüzlerle ifade edilmektedir. Eğer bu mücadele birkaç yıl ertelenirse insani kayıplar yüzbinlerle ifade edilecektir. O nedenle Devletin vicdanı ve aklı bu terör matematiğine göre düşünmek ve davranmak zorundadır.          

 

AHMET AKKÜÇÜK / 13.02.2016

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 13.2.2016 00:00:00 / Okunma = 3443

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Güzel Günler Görecek miyiz? Güzel Günler Görecek miyiz? (42)
Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar! (185)
Al sana soykırım (3) Al sana soykırım (3) (254)
Al sana soykırım (2) Al sana soykırım (2) (285)
Al sana soykırım Al sana soykırım (330)
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları (407)
Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. Bari Bir “Müzik Notası” Verseydiniz!.. (370)
Ar damarı Ar damarı (415)
DEMOKRASİYE DARBE! DEMOKRASİYE DARBE! (599)
Darbeler bitti paranoyası  kaldı yadigar! Darbeler bitti paranoyası kaldı yadigar! (719)
Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk Çöküş Döngüsü: Yolsuzluk, Yoksulluk, Yoksunluk (760)
Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. Üç Kuvvet Komutanına Peşin Ceza… Bu Ne Acele?.. Bu Ne Vefasızlık?.. (789)
Uzaktan çalışmanın görünmez esasları Uzaktan çalışmanın görünmez esasları (937)
Şeytan Taburu Şeytan Taburu (911)
SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! SİYASETİN AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ! (930)
PUDRA ŞEKERİ… PUDRA ŞEKERİ… (1138)
Üretime Katkısı Olmayan Meslekler Üretime Katkısı Olmayan Meslekler (1703)
Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. Tekkedeki Apoletli Amiralin Hikâyesi!.. (1435)
ATEİST, DEİST, SOSYALİST… ATEİST, DEİST, SOSYALİST… (1401)
Montrö Montrö (1354)
Gezi Parkı... Gezi Parkı... (1491)
NEREDEN İNCELDİYSE… NEREDEN İNCELDİYSE… (1638)
Sürü Sürü (1846)
Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. Biden’a Bir “Ucu Yanık Mektup” Daha!.. (1782)
MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI MEHMET’İN TARİHSEL YANILGISI (1929)
Fosforlu Cevriye Fosforlu Cevriye (1959)
KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! KADIN ERKEKTEN ÜSTÜNDÜR! (2252)
Türkiye Satılığa Çıkıyor Türkiye Satılığa Çıkıyor (2662)
İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… İdlib’de 34 Şehit… Putin… Ve “Barbarlık”… (3307)
Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü Kıbrıs Sorununa Hindistan-Pakistan Çözümü (3346)
Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri Atatürk’ün Emanetleri Arasında CHP’nin Yeri (4012)
İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! İskilipli Atıf’a rahmet okuyanlar İskilipli Atıf’ın bildirisini de okusun! (4921)
18 Yıllık İktidar İcraatı 18 Yıllık İktidar İcraatı (5558)
Muammer  Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına Muammer Aksoy ve Tüm Devrim Şehitleri Anısına (6771)
Ayçiçeği Ayçiçeği (6176)
Ülkenin İçi Boşaltılıyor… Ülkenin İçi Boşaltılıyor… (7284)
TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ TÜRKİYE’DE FAŞİZMİN AYAK SESLERİ (7655)
Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız Beşparmak Dağları'ndaki Bayrağımız (7541)
PUL PUL YILDIZLI SANCAK… PUL PUL YILDIZLI SANCAK… (13027)
2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek 2021 ve Sonrasında Açlıktan Ölen Sayısı Virüsten Ölen Sayısını Geçecek (14656)
AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKÇİ CENNETİ (14760)
Aşı olanı mı, olmayalım mı? Aşı olanı mı, olmayalım mı? (14781)
2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet 2020, Salgında Ruh Sağlığım Dr. Kitap’a Emanet (19761)
Redneck Redneck (13710)
TRUMP BAŞARSAYDI… TRUMP BAŞARSAYDI… (17811)
Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC Türkiye nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC (19257)
Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler Ülkemizin Düze Çıkması İçin 2021 Yılında Yapılması Gerekenler (19174)
KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU KUMSAL KATLİAMI NASIL OLDU (22489)
ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME  ve  DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI ÜLKEMİZDEKİ YENİ CEPHELEŞME ve DEVRİMCİLERİN BARIŞ PROGRAMI (20078)
Yobazın tehtidi Yobazın tehtidi (20323)
YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA YAĞMUR DUASI: CEHALET İKTİDARDA (17099)
Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? Neye Kriz Diyoruz, Neye Demiyoruz? (20775)
Tank Palet... Tank Palet... (21295)
Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? Türkiye Kornovirüs’ü ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkları Yenebilir mi? (19225)
TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… TÜRK’ÜN İTİ ŞEHRE İNİNCE… (21393)
Gargara Gargara (19726)
İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı İrini Operasyonu Sorumlularına Türkiye Tutuklama Emri Çıkartmalı (23146)
ZORAKİ DEMOKRAT! ZORAKİ DEMOKRAT! (15873)
AB AB (16973)
Erdoğan Reformları Yapabilir mi? Erdoğan Reformları Yapabilir mi? (17580)
Camiler Halka Devredilmeli Camiler Halka Devredilmeli (17545)
Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum (19004)
İnsanlık Destani İnsanlık Destani (19497)
Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. Ülkenin en cahili bile doların kaç TL olacağını biliyor. (18823)
CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK (22959)
Fransa Fransa (18136)
Karen Fogg’un çocukları devrede! Karen Fogg’un çocukları devrede! (27792)
Kimsin sen... Kimsin sen... (17376)
E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları E-Taşeronluk Sistemi ve CHP Zihniyetinin Mücadele Çabaları (19934)
TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? TÜRKİYE AYDINLANMANIN NERESİNDE? (20222)
Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun? (17931)
Maraş’ta tabular yıkılıyor Maraş’ta tabular yıkılıyor (20171)
Entarili hekim Entarili hekim (16187)
Mary Mary (15458)
Yazı bilmem... Yazı bilmem... (44712)
Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı Basit Usulde Ekonomik Kriz Hesabı (20855)
Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı Fransa, Türkiye’yi Afrika’daki Sömürgeleri ile Karıştırdı (18486)
MUSTAFA KEMAL PAŞA MI?  ATATÜRK MÜ? MUSTAFA KEMAL PAŞA MI? ATATÜRK MÜ? (24052)
Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız Eyyy Moody’s, ezanı susturamayacaksınız (20812)
Orta Doğu’da Değişen Dengeler Orta Doğu’da Değişen Dengeler (17977)
ABD Rumlara arka mı çıkıyor? ABD Rumlara arka mı çıkıyor? (15449)
30 Ağustos ve Doğu Akdeniz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz (18860)
Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! Diktayla Yönetilen Ülkelerde Halk ya Dönek ya da Denek Olur! (24922)
BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ BÜYÜK ZAFER’İN ŞİFRELERİ (19895)
CHP’nin planları tamamen altüst olacak. CHP’nin planları tamamen altüst olacak. (16028)
Türkiye nin ve KKTC nin  Kaderi Değişecek Türkiye nin ve KKTC nin Kaderi Değişecek (16538)
Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. Koca Atatürk’ün partisi CHP’yi Kılıçtaroğlu cebine sığdırdı. (15495)
SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! SENİ KARDEŞLİKTEN REDDEDİYORUM! (16214)
Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır Muharrem İnce parti kurmakta haklıdır (15965)
Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek Seçimle başkan olan Kılıçtaroğlu seçimle gitmeyecek (15208)
KILIÇTAROĞLU’NUN KERİM DEVLETİ KILIÇTAROĞLU’NUN KERİM DEVLETİ (15241)
Yeni Sosyal Medya Yasası’nın Amacı Nedir? Yeni Sosyal Medya Yasası’nın Amacı Nedir? (16149)
1920’de bir asır ilerdeydi 2020’de bir asır gerideler 1920’de bir asır ilerdeydi 2020’de bir asır gerideler (23157)
Son Mutlu Seçim Son Mutlu Seçim (15123)
CHP’deki Uyuşukluk Hastalığı CHP’deki Uyuşukluk Hastalığı (19293)
Kadın yoktu öyle mı? Kadın yoktu öyle mı? (16931)
YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞAYAN FETİH RUHU ve MUSTAFA KEMAL PAŞA (18006)
Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı. (13265)
Evrensel Temel Gelir (ETG) Eleştirileri üzerine Düşünceler   Evrensel Temel Gelir (ETG) Eleştirileri üzerine Düşünceler (60820)
Kuvayı Milliye den kozmik odaya Kuvayı Milliye den kozmik odaya (11427)