https://jurnalist.com.tr/ Etkin Seçkin Haber Sitesi tr 28.02.2024 15:47:30 Jurnalist Jurnalist Haber Detay - Jurnalist Haber Sitesi

ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN IV. DÖNEM 1934

ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN IV. DÖNEM

4. Yasama Yılını Açış Konuşmaları

Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 25, Sa. 3

1 Kasım 1934

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri,

Büyük Millet Meclisinin dördüncü döneminin dördüncü yasama yılını açarken, ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Geçen yıl içinde, yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dışişlerindeki aralıksız çalışmalarımızda, genel politikamız, ulusal ülkümüze uygun olarak yürütülmüştür. Bundan ötürü, Büyük Millet Meclisini ulus işlerine gösterdiği özen, ulusumuzun canlılığı, gerçekten övünç ile anılmaya değer. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Ülkenin ekonomik durumunu kuvvetlendirerek geliştirmek en önde tuttuğumuz işler arasındadır. Onun için, sanayi programımızı durmadan yürütmekteyiz.

Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri atılmıştır. Hepsinin kurulup işletilmesi için bilimsel ve mali gerekler yerine getirilmiştir. (Alkışlar)

Ülkenin en belirgin eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek, hükümetin en önde göreceği işlerden olacaktır.

Ticaret bağlılıklarımız, karşılıklı, denk anlaşma hükümlerine göre yürütülmektedir.

Ekonomik sıkıntının ortaya çıkardığı yeni gelişmeler içinde, yeni ticaret yöntemlerinin faydaları görülmüştür. Ancak, bir yandan da dış ticaretimizi, yardımcı kurumlarla, doğru bilgilerle kolaylaştırmak yolları araştırılmalıdır.

Arkadaşlar,

Bilirsiniz ki, dışarıya sattıklarımızın başlıcası, tarım ürünlerimizdir. Bu yıl ürünlerimizden birçoğunun değeri geçen yıllara göre daha fazla olmuştur.

Yapılan silolar da yurdumuzun üstün güzellikte olan ürünlerini piyasalara tanıtmakta çok yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, tarım işine, ürünlerimizin arıtılmasına, bütün özeninizi vermeniz çok yerinde olur.

Arkadaşlar,

Yurdun bayındırlık programı da büyük emekle durmadan yürütülmektedir.

Bu gün yapılmakta bulunan yeni demiryolları beş yüz kilometreyi geçmektedir. Satın alınanlarla birlikte devlet elindeki demiryollarımız beş bin kilometreyi geçer. (Şiddetli alkışlar)

Arkadaşlar,

Geçen yıl, bütçede izlenen tutumlardan, ölçülerden ayrılmayarak yürümeye özenle çalışılmalıdır. Devlet gelirinin, sayıldığı gibi, gerçekleştirileceği umulmaktadır. Türk parası sağlam değerini korumaktadır. (Alkışlar) Hükümet bu politikaya çok önem vermektedir, bundan böyle de bu politikadan ayrılmayacaktır.

Ergani borçlanmasının üçüncü bölümü de, bu yıl, beklenildiği gibi kapanmıştır. Ulusumuzun, böylelikle hem devletin mali gücüne güvenini, hem de bayındırlık politikasına verdiği önemi, bir kez daha göstermiş olması övünülecek bir aşamadır. (Alkışlar)

Devlet işlerini, sağlam bir mali temel üzerinde kurmak için, Millet Meclisinin gösterdiği uyanıklığı övgülerle anarım.

Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri, üzerine düştüğümüz çok gerekli bir sağlık işidir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu yönden bize kıvanç verecek biçimde çalışmakta olduğunu görmekteyiz. (Alkışlar)

Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da, Türk tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermektir. Bunun için candan çalışmanın gerekli olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere erişeceğine şimdiden inanabilirsiniz. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Güzel sanatların tümünde, ulus gençliğinin ne denli ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır, Ancak, bunda en çabuk, en önde görülmesi gerekli olan Türk musikisidir. (Alkışlar) Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

Bu gün dinletilmeye çalışılan musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu güzeyde Türk ulusal müziği yükselebilir, evrensel musiki içinde yerini alabilir.

Kültür İşleri Bakanlığının buna, değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim.

Arkadaşlar,

Uluslararası politika, geçen yıl içinde korunma kaygısına düştü, bu yüzden de bütün ülkeler de silahlanmaya hız verildi.

Cumhuriyet hükümeti de, bu nedenle bir yandan ulusal koruma gücünü pekiştirmeye çalışırken, bir yandan da barışın sarsılmaması için ulusların birlikte çalışmasına umut veren yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgememiştir. (Alkışlar)

Cumhuriyet Türkiye sinin, dostluklarına çözülmez bağlılığı, geçmiş yıllarda, türlü durumlarda denemiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) Ulusumuzun dünyaca tanınmış özlülüğünün gereği de karşılıklı verilmiş sözü tutmaktır. (Alkışlar) Bunun için ne kadar özenildiği, bundan böyle de özenileceği bellidir.

Balkan antlaşması (Sürekli alkışlar) Balkan devletlerinin, birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslemesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. (Alkışlar)

Bunun, sınırların korunmasında, gerçek bir değeri olduğu açıkça bellidir.

Ankara da toplanmış olan Balkan antlaşma divanının verimli ve yerinde çalışmalarını, ulusumuz sevgi ile karşıladı. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Ulusumuz, genel ekonomik, genel politik karışıklığı büyük olgunlukla karşılamıştır. Kendine gösterilen yolun doğruluğunu anlamıştır, yeniden çıkabilecek güçlükleri yenmeye de hazır olduğunu göstermiştir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Son belediye seçimlerinde oy kullanabilecek olanların, yüzde yetmiş beşinden çoğu oylarını kullanmışlardır.

Ulusun, içerideki birliğinin hem belli, hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvencedir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlar,

Dördüncü Büyük Millet Meclisi ulus birliğinde, Devlet politikasında yüksek çalışma değeri göstermiştir. Bu yasama yılındaki çalışmalarınız sırasında, size gelecek ulus işleri içinde en doğru yolları bulup göstereceğinize güvenimiz vardır. Toplantınız kutlu olsun (Sürekli alkışlar)

Yazar Sayfası: Yazarın Köşesi: / Tarih: 4.10.2014 00:00:00 / Okunma = 4010

Yazarın Diğer Yazıları

Psikojenik Amnezi (Yakınsak Aklın Unuttukları)
[ Ali Kurt ]

Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
[ Ali Kurt ]

Evlilik mi, Bir Daha Düşün?
[ Ali Kurt ]

Kemik Kıran
[ Ali Kurt ]

Solak Nene, Eski Defter
[ Ali Kurt ]

Askıda Kalan Hayatlar
[ Ali Kurt ]

Delimsek
[ Ali Kurt ]

Arınma Seremonileri
[ Ali Kurt ]

HANEDAN DÜĞÜNÜ… HANEDAN DÜĞÜNÜ… (8)
Doğru mu, Yalan mı? Doğru mu, Yalan mı? (20)
Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… Evrim, Karşı Evrim, Devrim, Karşı Devrim… (111)
Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç Yanlış Strateji, Yanlış Başlangıç (148)
Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? Müzakerelerin İçeriği Değişir mi? (283)
Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım Teğmenlerin İhracında En Çok Buna Şaşırdım (312)
CUMHURBAŞKANI… CUMHURBAŞKANI… (395)
Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? Batı, Kıbrıs Müzakerelerini Neden Başlatmak İstiyor? (418)
Devlete Küsmek! Devlete Küsmek! (525)
Seçimden Sonrası Tufan!.. Seçimden Sonrası Tufan!.. (450)
Soğuk Savaş Kızışıyor Soğuk Savaş Kızışıyor (1266)
Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. Askeri Sınavlarda Neler Olmuş Neler!.. (1699)
Küresel Güç Değişikliği Başladı Küresel Güç Değişikliği Başladı (1004)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (1357)
Dost musunuz Düşman mı? Dost musunuz Düşman mı? (1160)
Sahte Politikaların Efendileri! Sahte Politikaların Efendileri! (1580)
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Aşama (1636)
“Agapite Tayyip”… “Agapite Tayyip”… (1702)
Özeleştiri Zamanı Geldi Özeleştiri Zamanı Geldi (2140)
Nüfusun artmasından medet ummak! Nüfusun artmasından medet ummak! (2367)
Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun Dünyada hoş bir seda bırakıp giden babam Prof. Dr. Hakkı Atun (3202)
AB’nin Çirkin Tarafgirliği AB’nin Çirkin Tarafgirliği (3193)
İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… İsrail Mallarının Boykotu Zırvası… (2615)
Son Tecavüz!.. Son Tecavüz!.. (2433)
Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz Doğu Akdeniz’i Asla Kaybedemeyiz (3624)
100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ 100 YILLIK CUMHURİYET’TE SINIF MÜCADELELERİ (4407)
Filistin Nere, İsrail Nere! Filistin Nere, İsrail Nere! (3181)
Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri Filistinliler ve Kıbrıs Türkleri (4028)
“N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” “N’oldu İslamcı, Raks Ediyırdın!” (6358)
Terör Örgütleri Niye Kuruldu Terör Örgütleri Niye Kuruldu (4513)
“Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! “Lütfen” Terör Örgütleriyle İlişkinizi Keser misiniz?! (5594)
Beklentiler Boşa Çıktı Beklentiler Boşa Çıktı (4304)
Bu Kış Çok İnsan Ölecek! Bu Kış Çok İnsan Ölecek! (4454)
Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine Yanlış gündemli CHP kongreleri üzerine (5204)
LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET LAİKLİK: SEN SAĞ BEN SELAMET (5812)
Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 Rumlar Niçin Müzakerelere Geri Dönüş İstiyor-1 (6595)
Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! Beni %48 listesinden düş Bay Kemal! (4907)
Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? Menendez’in Türk Düşmanlığının sebebi ne? (7227)
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği itibar (5417)
BM kimi koruyor? BM kimi koruyor? (5524)
Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. Hayaller Türkiye Yüzyılı… Gerçekler Ruanda!.. (9818)
ATATÜRK VE ERMENİLER ATATÜRK VE ERMENİLER (8352)
Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü Kıbrıs’ta Taraflı Görev Yapan BM barış Gücü (13008)
Afrika’ya Uyandırma Desteği Afrika’ya Uyandırma Desteği (11042)
Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. Başbakan Erdoğan’ı “Yakmayı” Düşünürken!.. (18553)
CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı CHP, AKP’den Tüm Kötü Zihniyeti Emanet Aldı (17281)
Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi Türkiye’nin Kıbrıs ve AB Stratejisi (14225)
İktidarın çıkmaz yolu İktidarın çıkmaz yolu (13048)
Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı Türkiye’nin Ortadoğu Açılımı (12993)
Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası Türkiye - NATO Toplantısının Perde Arkası (13993)
Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. Bu Kadarını Lord Curzon Bile Hayal Etmemiştir!.. (20473)
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâaaaaal! (N.Kemal) (31417)
Kahrolası İyimserler! Kahrolası İyimserler! (13213)
AB Sorunun Farkında AB Sorunun Farkında (10833)
Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. Darbeci General: “15 Temmuz İçin Sus Emri Verildi”!.. (22357)
Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? Türkiye'yi Dışlama Senaryosu mu? (12243)
En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! En çok sevilen kişilikten, en çok nefret edilen bir kişiliğe doğru son hızla gidiyorsun Kılıçdaroğlu! (19195)
Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP başından gitmediği sürece benim için CHP bitmiştir, oy vermem. Neden mi? (16661)
AB’deki Yeni Oyun AB’deki Yeni Oyun (11451)
CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! CHP’de yalapşap kongreler çözüm getiremez ! (25167)
“Bu Adam İçin Değmezdi”!.. “Bu Adam İçin Değmezdi”!.. (16994)
Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın Türkiye’ye Bir de Uzaktan Bakın (15690)
Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? Diyorlar ki ekonomi düzelir mi? (15147)
BM’nin İşi Zor BM’nin İşi Zor (10625)
Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… Kılıçdaroğlu’nun İşgalci Kafası… (15321)
AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok (14292)
Araba devrilmeden yazdıklarım. Araba devrilmeden yazdıklarım. (21213)
Kınadığınla sınanmak! Kınadığınla sınanmak! (15318)
Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? Anket oranları neden birbirine yakın gösteriliyor? (19583)
ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? ERDOĞAN NEDEN BU KADAR HIRÇIN? (16226)
Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! Muharrem İnce’ye oy veren vatanı tehlikeye atar! (21458)
Türklerin Kardeş Kömeği Türklerin Kardeş Kömeği (15027)
AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? AB Kıbrıs’tan Bıktı mı? (15176)
Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? Erdoğan gidecek de, peki yerine kim gelecek? (18309)
Muharrem İnce’ye oy vermek… Muharrem İnce’ye oy vermek… (16049)
Kıbrıs Niye Önemli Kıbrıs Niye Önemli (13268)
Rumların “çözüm” modeli! Rumların “çözüm” modeli! (15425)
MUHARREM İNCE’YE AÇIK MEKTUP MUHARREM İNCE’YE AÇIK MEKTUP (16204)
Bunlarla mı ortak olacağız? Bunlarla mı ortak olacağız? (15917)
Rumlar Umudu AB’de Rumlar Umudu AB’de (13384)
2023 Seçim Güvenliği Üzerine… 2023 Seçim Güvenliği Üzerine… (16772)
IRMAK YATAĞINI BULDU IRMAK YATAĞINI BULDU (12845)
Üç oda bir tabut Üç oda bir tabut (12813)
Rumların Büyük Hayalleri Rumların Büyük Hayalleri (14685)
Alevicilerin “Sünnici” Linçi, Sünnicilerin İnsanlık Linçi Alevicilerin “Sünnici” Linçi, Sünnicilerin İnsanlık Linçi (19548)
Depremin Sordurduğu Sorular Depremin Sordurduğu Sorular (16457)
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA YARDIM KAMPANYALARI KURTULUŞ SAVAŞI’NDA YARDIM KAMPANYALARI (14924)
20. YÜZYIL BAŞINDAN BERİ  BAŞIMIZA GELEN BÜYÜK FELAKETLER 20. YÜZYIL BAŞINDAN BERİ BAŞIMIZA GELEN BÜYÜK FELAKETLER (17893)
Depremden Daha Tehlikeli Olan Siyasal İslam’dır! Depremden Daha Tehlikeli Olan Siyasal İslam’dır! (19925)
10 bin lira öyle mi? 10 bin lira öyle mi? (13252)
Duyanlaraaa duymayanlaraaa Duyanlaraaa duymayanlaraaa (14260)
Aman ha mağduriyet yaratmayalım Aman ha mağduriyet yaratmayalım (13223)
Seçimde Yapay Zekâ Kullanımı, Oğuzhan Uğur,  Cüneyt Özdemir ve Daha Niceleri Seçimde Yapay Zekâ Kullanımı, Oğuzhan Uğur, Cüneyt Özdemir ve Daha Niceleri (24516)
Öneriniz ne? Öneriniz ne? (12223)
Yapay gündemler için yapay zekânın kullanılması… Yapay gündemler için yapay zekânın kullanılması… (19508)
Üçüncü kez aday olabilir mi? Üçüncü kez aday olabilir mi? (13517)
ABD'nin Kuklası BM'den Ne Bekliyordunuz? ABD'nin Kuklası BM'den Ne Bekliyordunuz? (20253)
Askeri Vesayetin Sonu Ya da Haramın Zekatı!.. Askeri Vesayetin Sonu Ya da Haramın Zekatı!.. (24753)
Avrupa tümüyle ABD’ye teslim oldu Avrupa tümüyle ABD’ye teslim oldu (16521)
“SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİL” DERKEN “SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİL” DERKEN (16807)